Program odborných seminářů - akademický rok 2012/2013

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


termín přednášející název semináře
01.10.2012Pejman PANAHI, (University of Ankara)RFID technologies
22.10.2012prof. Ing. Radim Farana, CSc.Zkušenosti z pilotního ověřování výstupů IPN projektů Q-Ram a KVALITA
29.10.2012RNDr. Tomáš Sochor, CSc.Ochrana před SPAMem
05.11.2012RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD, Ph.D.Vybrané aplikace fuzzy logické dedukce
12.11.2012RNDr. Marek Vajgl, Ph.D.Použití F-Transformace při zpracování obrazu
26.11.2012doc. Ing. František Huňka, CSc.Návrh a implementace vývojového prostředí založeného na zásadách vizuálního programování a doménově specifikované modelování
11.02.2013prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.Prezentace Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně
04.03.2013prof. Kurosh MadaniArtificial Curiosity as Foundation for Machines'
Autonomous interactive Knowledge Acquisition
25.03.2013Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.Apple produkty a jejich využití
15.04.2013prof. Ali YaziciJMathNorm: A Database normalization Tool using Mathematica

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022