MikroTik Academy

Katedra informatiky a počítačů (KIP) nabízí zájemcům z řad studentů, zaměstnanců a členů akademické obce Ostravské univerzity absolvování kurzu MTCNA (MikroTik Certified Network Associate), který účastníky seznámí se základní prací s robustním systémem RouterOS. Tento systém je součástí MikroTik zařízení, která jsou navíc cenově velmi dostupná pro každého pokročilejšího uživatele i menší, či střední firmy.

struktura

Studenti (řádně zapsaní a řádně si plnící studijní povinnosti a nemající přerušené či ukončené studium v době konání kurzu) a členové akademické obce Ostravské univerzity mohou bezplatně, primárně v rámci výuky předmětu Počítačové sítě (KIP/7POS1, KIP/7POS2 a ekvivalenty), na Katedře informatiky a počítačů PřF OU získat základní certifikaci MikroTik MTCNA. Certifikát MTCNA je celosvětově uznávaný a má platnost tři roky. Po uplynutí této doby je nutná recertifikace. Častými uživateli MikroTik produktů jsou například malí a střední poskytovatelé internetu (ISP), případně malé a střední firmy ale i různé státní organizace, kde studenti po dokončení studia mohou jednodušeji najít uplatnění. Tato certifikace seznámí studenty hlavně s oblastmi:

 • Základní konfigurace RouterOS.
 • Používání konfiguračního nástroje WinBox.
 • Správa RouterOS (úvodní nastavení, upgrade, vzdálená konfigurace atd.).
 • Seznámení s RouterBOARD.
 • V prostředí RouterOS:
  • základní nastavení sítě (ARP, DHCP),
  • základy bridgingu,
  • základy routingu,
  • základy konfigurace bezdrátových sítí,
  • základní nastavení firewallu a zabezpečení systému,
  • Quality of Service (QoS),
  • tunelování (např.: PPP),
  • práce se základními nástroji RouterOS (např.: Monitoring sítě, SNMP atd.).

Podrobnou osnovu certifikace MTCNA je možné najít v oficiální specifikaci.

Certifikovaným instruktorem kurzu je RNDr. Matej Zuzčák, Ph.D., kterého můžete kontaktovat i za účelem získání dalších informací, případně mu adresovat doplňující otázky na adresu .

O společnosti MikroTik

Společnost MikroTik vznikla a nadále má svoje sídlo v Evropě – v Lotyšsku. Poskytuje celou škálu cenově dostupných zařízení se širokými možnostmi konfigurace a s podporou moderních síťových technologií. Jedná se o směrovače, přepínače, WiFi zařízení, LTE zařízení a mnohé další. Díky cenové dostupnosti jsou tyto zařízení vhodné i pro pokročilé domácí uživatele, kteří chtějí mít svoji síť plně pod kontrolou, ale hlavně pro malé a střední firmy, malé poskytovatele internetu či veřejné instituce.

Kontakt

Instruktor: RNDr. Matej Zuzčák, Ph.D. - .

Další vzdělávání

Po úspěšném absolvování kurzu a získání certifikace MTCNA mohou studenti v budoucnosti pokračovat v dalším vzdělávání přihlášením se na ostatní kurzy v rámci MikroTik Academy u certifikovaných instruktorů (mimo OU). Přehled jednotlivých kurzů znázorňuje následující obrázek. Vždy je potřeba mít platnou certifikaci MTCNA.

struktura


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 06. 2021