Organizace národních a mezinárodních akcí

Katedra informatiky a počítačů se podílí na pořádání národních i mezinárodních konferencí. Momentálně jsou aktuální tyto akce:


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 04. 2017