Přijímací řízení

Postup při přijímacím řízení je následující:

  1. Student si vybere z nabízených oborů, které je možné studovat na Katedře informatiky a počítačů.
  2. Uchazeč podá e-přihlášku
  3. Uchazeč je pozván k přijímacímu řízení. Vedení katedry každý rok rozhodne, zda se budou konat přijímací zkoušky. Aktuální informace o tom, zda se pro jednotlivé obory konají přijímací zkoušky, budou zveřejněny na stránkách Přírodovědecké fakulty. V případě, že se přijímací zkoušky konají, má uchazeč možnost zúčastnit se placeného přípravného kurzu.
  4. Pokud uchazeč splní požadavky k přijetí, bude přijat ke studiu. V případě nepřijetí má uchazeč možnost podat odvolání.

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020