Klaus Dodds - přednáška

23. 10. 2007
Klaus Dodds, Royal Holloway, University of London, Velká Británie

Téma přednášky:
It is smart to be geopolitical

Zaměření profesora Doddse je až překvapivě široké. Jeho hlavní vědeckou a učitelskou náplní jsou současné, převážně pak kritické trendy v politické geografii a geopolitice. V rámci této disciplíny se věnuje tzv. populární geopolitice, která analyzuje dopad médií, filmu, rozhlasu a internetu na globální a lokální politické procesy, kulturu a ekonomiku. Druhou oblastí je polární geografie, v rámci které studuje jednak dopady lidské činnosti na Antarktidu a politickou aktivitu spojenou se správou arktických oblastí. Je autorem několika monografií a nesčetného množství odborných článků. Figuruje jako člen editorské rady časopisů Political Geography, Geopolitics, Polar Record a Geography Compass. Mimo jiné v roce 2005 obdržel cenu Philipa Leverhulmeho za úspěchy, kterých dosáhl na poli geopolitiky a humánní geografie. Jedná se již o jeho druhou návštěvu na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje.

Video

Fotogalerie

Klaus Dodds - přednáškaKlaus Dodds - přednáškaKlaus Dodds - přednáškaKlaus Dodds - přednáškaKlaus Dodds - přednáškaKlaus Dodds - přednáškaKlaus Dodds - přednáškaKlaus Dodds - přednáškaKlaus Dodds - přednáškaKlaus Dodds - přednáškaKlaus Dodds - přednáškaKlaus Dodds - přednáškaKlaus Dodds - přednáškaKlaus Dodds - přednáškaKlaus Dodds - přednáškaKlaus Dodds - přednáškaKlaus Dodds - přednáška

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016