Studentky PKG na festivalu Jeden svět

V rámci festivalu Jeden svět se dne 5. dubna 2009 v Třineckém kině Kosmos účastnily studentky 2. ročníku bakalářského studia Politické a kulturní geografie, Lucie Kufová a Magda Puffová promítání filmu Barmský VJ a následně moderovaly diskusi na téma současná politická situace v Barmě. Tímto tématem se obě studentky zabývaly během minulého semestru v rámci semináře z Asie a Oceánie (jejich práce i práce ostatních studentů s odkazy na jejich blogy jsou k nahlédnutí v brožuře Asie v labyrintech 21. století). Diskuze konající se po promítání filmu byla přínosná pro obě strany a studentkám umožnila prezentovat nabyté poznatky před širokou veřejností i mimo univerzitní půdu.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016