Přednášky hostů z Prahy a Brna v dubnu 2009

Pozvání přednášet studentům Ostravské univerzity přijali v pondělí 27. dubna 2009 historik PHDr. Petr Novák, politolog Mgr. Karel Svoboda z Katedry mezinárodních teritoriálních studií Karlovy univerzity a politolog Mgr. Jan Hodač z Katedry teritoriálních studií Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Jako první přednesl příspěvek na zajímavé téma Kořeny tureckého nacionalismu Dr. Novák. Druhým v pořadí vystoupil s aktuálním tématem Role Ruska v energetické bezpečnosti Evropy politolog Mgr. Hodač. A jako poslední pohovořil Mgr. Svoboda na téma Světová hospodářská krize a Rusko.

Tři a půl hodinou přednášku navštívilo asi 40 studentů a několik odborných asistentů z Ostravské univerzity. Na závěr každého tématu probíhala asi dvaceti pěti minutová fundovaná diskuze. Přednášejícím se na Katedře regionální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity velmi líbilo, byli překvapeni vybaveností školy a informačně připravenými studenty. „Děkuji moc za pozvání a vřelé přijetí. Byl jsem v Ostravě poprvé v životě a velice mě překvapila. Věřím, že tady nejsem naposledy,“ říkal s úsměvem při odchodu Dr. Novák. Odměnou pro přednášející bylo několik výtisků různých publikací členů Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

Zleva historik PHDr. Petr Novák, politolog Mgr. Jan Hodač z Katedry teritoriálních studií Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a politolog Mgr. Karel Svoboda z Katedry mezinárodních teritoriálních studií Karlovy univerzityPřednášky hostů z Prahy a Brna v dubnu 2009Přednášky hostů z Prahy a Brna v dubnu 2009Zleva Petr Novák a Jan HodačKarel SvobodaPřednášky se zúčastnili studenti Politické a kulturní geografie a Geografie a regionálního rozvojeV pravo dole organizátor akce student doktorského studia Politické a kulturní geografie Aleš OttmárPřednášky se zájmem sledoval také vedoucí katedry prof. Vladimír Baar (vlevo)

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016