Databáze Geografické bibliografie ČR on-line

Geografická knihovna PřF UK v Praze, Ústřední knihovna UK, Geografický ústav PřF MU Brno, Katedra geografie PřF UJEP v Ústí nad Labem a ÚVT UK pracuje na projektu Databáze Geografické bibliografie ČR online. Obsahem databáze jsou specializované dokumenty českých autorů nebo autorů zahraničních, kteří se věnují českým geografikým reálijím. Vzniká tak prostředí pro zpřístupnění zdrojů využitelných pro vysokoškolskou výuku, ale i pro širokou veřejnost. K 31. březnu 2010 obsahuje databáze 121 959 záznamů a je pravideně měsíčně obnovována. Vstup do databáze najdete na www.geobibline.cz.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016