Březnová přednáška hostů z Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Pozvání přednášet studentům Ostravské univerzity přijal Mgr. Michal Mareš, tajemník velvyslance České republiky se zvláštním posláním pro energetickou bezpečnost, který vystoupil s příspěvkem na téma: Energetická bezpečnost EU, ve světle velkých ruských infrastrukturních projektů. Druhým přednášejícím byl Mgr. Petr Michálek, odborný referent z odboru států severní a východní Evropy a člen expertních skupin k energetice na MZV ČR, s přednáškou na téma: Jižní Kavkaz - Achillova pata evropského úsilí o diverzifikaci dodávek zemního plynu.

Devadesátiminutový prostor, který byl přednáškám věnován, zaznamenal u studentů velký zájem. Mnozí z nich v diskuzi pokládali fundované dotazy, které překvapily i pracovníky ministerstva. „Některé otázky, byly velmi výstižné a detailně položené. Byl jsem překvapen. Máte velmi inteligentní a nadějné studenty,“ chválil po přednáškách Michal Mareš dotazy studentů. Studenti tak měli jedinečnou možnost setkání s odborníky a rozšířit své znalosti, ale i případně možnost ovlivnit, malou měrou, svými myšlenkami postoje přednášejících.

Březnová přednáška hostů z Ministerstva zahraničních věcí České republikyBřeznová přednáška hostů z Ministerstva zahraničních věcí České republikyBřeznová přednáška hostů z Ministerstva zahraničních věcí České republikyBřeznová přednáška hostů z Ministerstva zahraničních věcí České republikyBřeznová přednáška hostů z Ministerstva zahraničních věcí České republikyBřeznová přednáška hostů z Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016