Doktorandka Ostravské univerzity získala cenu ředitele festivalu TECHNÉ za nejlepší diplomovou práci

Doktorandka Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a členka Centra městského a regionálního managementu Mgr. Blanka Marková získala na  IX. ročníku Mezinárodního festivalu filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách TECHNÉ OSTRAVA, konaného ve dnech 20. – 22. října 2010, cenu ředitele festivalu TECHNÉ za nejlepší diplomovou práci.

TECHNÉ - vyhlášení

V práci pod názvem Industriální cestovní ruch a muzejní marketing se autorka zabývala organizačními a institucionálními přístupy k průmyslovému dědictví v německém Porúří, a to především ve vztahu k IBA Emscher parku, přičemž součástí práce bylo také formulování opatření pro rozvoj průmyslového dědictví na Ostravsku. Práce vznikla v rámci řešení projektu Role měkkých lokalizačních faktorů v eliminaci regionálních disparit ve strukturálně postižených regionech Ostravska a Ústecka, financovaného Ministerstvem pro místní rozvoj. Tento pětiletý vědecko-výzkumný projekt je řešen na Katedře geografie a regionálního rozvoje OU pod vedením RNDr. Petra Rumpela, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016