Celoživotní vzdělávání

     
 
     

Rozšiřující studium pro učitele

Rozšiřující studium geografie - rozšíření o další předmět
Cílem je umožnit studujícím rozšířit si dosavadní vysokoškolské vzdělání o kvalifikaci učitele geografie tak, aby po jeho absolvování získali způsobilost vyučovat geografii na SŠ nebo zeměpis na ZŠ

Rozšiřující studium geografie - rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy
Cílem je umožnit studujícím rozšířit si odbornou kvalifikaci o způsobilost realizovat geografické, kartografické a geoinformatické vzdělávání na středních školách.