FAQ

Katedra fyziky
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

telefon: 597 092 100, 553 462 100

  
cz   en


Personální složení


Vedení katedry
Vedení KFY
Špunda Vladimír, doc. RNDr., CSc. e-mail: vladimirtečkaspundazavináčosutečkacz
vedoucí KFY
 
telefon: 553 46 2150, 597 09 2150
731 444 481
 
Štroch Michal, Mgr., Ph.D. e-mail: michaltečkastrochzavináčosutečkacz
zástupce vedoucího katedry
 
telefon: 553 46 2159, 597 09 2159
 
Koníček Libor, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: libortečkakonicekzavináčosutečkacz
tajemník katedry
 
telefon: 553 46 2152, 597 09 2152
553 46 2157, 597 09 2157
733 617 296
 
Sekretariát
Janošcová Jana e-mail: janatečkajanoscovazavináčosutečkacz
sekretářka
 
telefon: 553 46 2151, 597 09 2151
 
Členové katedry
Profesoři
Mechlová Erika, prof. RNDr., CSc. e-mail: erikatečkamechlovazavináčosutečkacz
emeritní profesorka
 
telefon: 553 46 2158, 597 09 2158
 
Docenti
Koníček Libor, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: libortečkakonicekzavináčosutečkacz
tajemník katedry
 
telefon: 553 46 2152, 597 09 2152
553 46 2157, 597 09 2157
733 617 296
 
Škrabánková Jana, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail: janatečkaskrabankovazavináčosutečkacz

 
telefon: 739 380 050
553 46 2158, 597 09 2158
 
Špunda Vladimír, doc. RNDr., CSc. e-mail: vladimirtečkaspundazavináčosutečkacz
vedoucí KFY
 
telefon: 553 46 2150, 597 09 2150
731 444 481
 
Odborní asistenti
Dubecký Matúš, Ing., PhD. e-mail: matustečkadubeckyzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2308, 597 09 2308
 
Hönigová Lenka, Mgr., Ph.D. e-mail: lenkatečkahonigovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2153, 597 09 2153
 
Karlický František, Mgr., Ph.D. e-mail: frantisektečkakarlickyzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2308, 597 09 2308
 
Karlický Václav, Mgr. e-mail: vaclavtečkakarlickyzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2156, 597 09 2156
 
Kurasová Irena, Mgr., Ph.D. e-mail: irenatečkakurasovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2160, 597 09 2160
 
Navrátil Martin, Mgr., Ph.D. e-mail: martintečkanavratilzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2155, 597 09 2155
 
Nezval Jakub, Mgr., Ph.D. e-mail: jakubtečkanezvalzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2156, 597 09 2156
 
Štroch Michal, Mgr., Ph.D. e-mail: michaltečkastrochzavináčosutečkacz
zástupce vedoucího katedry
 
telefon: 553 46 2159, 597 09 2159
 
Švecová Libuše, RNDr., Ph.D. e-mail: libusetečkasvecovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2153, 597 09 2153
 
Vrábl Daniel, Mgr., Ph.D. e-mail: danieltečkavrablzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2162, 597 09 2162
 
Další členové katedry
Laboranti
Piskořová Běla e-mail: belatečkapiskorovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2160, 597 09 2160
 
Skripová Zlata e-mail: zlatatečkaskripovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2161, 597 09 2161
 
Externisté
Dvořák Dalibor, doc. RNDr., CSc. e-mail: dalibortečkadvorakzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2154, 597 09 2154
 
Gráf Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail: tomastečkagrafzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Urban Otmar, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Vítek Aleš, Mgr., Ph.D. e-mail: alestečkavitekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2153, 597 09 2153
 

Doktorandi katedry fyziky

Interní doktorandi
Kolos Miroslav, Mgr.telefon: 2164
místnost: M 313

Materová Zuzana, Mgr.e-mail: p12183zavináčstudenttečkaosutečkacz
telefon: 2164
místnost: M 313

Opálková Marie, Mgr.e-mail: p13181zavináčstudenttečkaosutečkacz
telefon: 2164
místnost: M 314

Semer Jan, Mgr.e-mail: p12184zavináčstudenttečkaosutečkacz
telefon: 2164
místnost: M 313

Šigut Ladislav, Mgr.místnost: M 311

Vlastník zprávy: Mgr. Irena Kurasová, Ph.D. | Aktualizováno: 04. 10. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt