Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Barbara Baarová


„Život je zajímavý právě
pro tu možnost uskutečnit nějaký sen“

Paulo Coelho

Barbara Baarová

titul, jméno, příjmení:RNDr. Barbara Baarová
místnost, podlaží, budova: L 437, budova L
funkce:
obor činnosti:didaktika geografie
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 775 132 888
553 46 2335
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2014 – dosuddoktorské studium na Ostravské univerzitě
1989 – 1994Mgr., Ostravská univerzita, učitelství geografie a biologie
1985 – 1989Gymnázium s polským jaz. vyuč. v Českém Těšíně

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2013 – dosudOstravská univerzita
2000 – 2015ZŠ K. Dvořáčka Orlová
1994 – 2000ZŠ s pol. jaz. vyuč. v Dolní Lutyni

Odborné zaměření

Didaktika geografie

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2016Komise pro tvorbu učebnice: Deutsch-Tschechische Schulbuchkomission
2015Komise pro tvorbu učebnice: Polsko-Czeski Zespół ds. Podręczników Szkolnych
2014 – dosudRedakční rada – Informace ČGS, ISSN 1213-1075
2013Odborná společnost: Česká geografická společnost

Působení v zahraničí

30. 4. – 4. 5. 2018 Univerzita Komenského v Bratislave
7. 5. – 12. 5. 2017 Uniwersytet Warszawski (Erasmus)
4. 12. – 9. 12. 2016Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach (Erasmus)
16. 5. – 20. 5. 2016Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Erasmus)
23. 11. – 26. 11. 2015Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Erasmus)
19. 10. – 23. 10. 2015Prešovská univerzita v Prešove (Erasmus)

Jazykové znalosti

Němčina
Polština
Ruština
Angličtina


Podněstří - de facto stát s nejistou budoucností
Barbara Baarová, Daniel Jakubek
Rok: 2019, Acta Geographica Universitatis Comenianae
článek v odborném periodiku

South Ossetia-Alania - 10 Years since Gaining Partial International Recognition
Barbara Baarová
Rok: 2019, Politické vedy
článek v odborném periodiku

Hospodářský zeměpis
Vladimír Baar, Barbara Baarová
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Migrace v českém kurikulu a učebních materiálech pro geografickou edukaci
Barbara Baarová
Rok: 2018
stať ve sborníku

De Facto States in the post-Soviet Space after the Annexation of Crimea
Vladimír Baar, Barbara Baarová
Rok: 2017, Studies in Political and Historical Geography
článek v odborném periodiku

Mongolsko a Tuva - medziválečné de fakto štáty v konetxte obratu ruských geopolitických vizí k Ázii
Vladimír Baar, Barbara Baarová, Jaroslav KURFÜRST
Rok: 2017, Medzinárodné vzťahy
článek v odborném periodiku

Podróże bliskie i dalekie. Czechy
Barbara Baarová
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

New Political Geography
Barbara Baarová, Vladimír Baar
Rok: 2016, Springer
kapitola v odborné knize

Geopolitika a geokultura ve vybraných regionech pro ZŠ
Barbara Baarová
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Geografia w ramowym systemie nauczania w Czechach
Barbara Baarová
Rok: 2014, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis - Studia Geographica
článek v odborném periodiku

Recenze: Žákovský atlas pro 2. stupeň základních škol, Žákovský atlas - pracovní sešit.
Barbara Baarová, Vladimír Baar
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Intensive General English
Barbara Baarová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Katolícka univerzita v Ružomberoku
Barbara Baarová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Podněstří - de facto stát s nejistou budoucností
Barbara Baarová, Daniel Jakubek
Rok: 2019, Acta Geographica Universitatis Comenianae
článek v odborném periodiku

Portfolio o Těšínském Slezsku pro žáky základních škol
Barbara Baarová, Pavlína Badurová, Renata Czader, Marta Kmeť, Leszek Lipsa, Jadwiga Wąsowicz, Józef Michałek ... další autoři
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Seminář pro učitele geografie
Barbara Baarová
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

South Ossetia-Alania - 10 Years since Gaining Partial International Recognition
Barbara Baarová
Rok: 2019, Politické vedy
článek v odborném periodiku

Hospodářský zeměpis
Vladimír Baar, Barbara Baarová
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Migrace v českém kurikulu a učebních materiálech pro geografickou edukaci
Barbara Baarová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Obraz USA v současných a dobových českých geografických učebnicích
Barbara Baarová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz 1. československé republiky v dobových i současných učebnicích geografie
Barbara Baarová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezentacja geograficzna ważnych wydarzeń z historii Czech w podręcznikach geografii i w atlasach szkolnych
Barbara Baarová, Tadeusz Siwek
Rok: 2018, Instytut Historii UAM
kapitola v odborné knize

Problematika moldavsko-ukrajinské hranice v kontextu ruské zahraniční politiky,
Daniel JAKUBEK, Barbara Baarová
Rok: 2018, Acta Geographica Universitatis Comenianae
článek v odborném periodiku

Přírodní krajiny, šířková pásma nebo biomy? Srovnávací analýza učebnic pro šestý ročník ZŠ
Barbara Baarová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Seminář pro učitele geografie
Barbara Baarová
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

The Centre for Research on Natural Science Education and Talent-Management
Jana Škrabánková, Barbara Baarová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Univerzita Komenského v Bratislave
Barbara Baarová
Rok: 2018
působení v zahraničí

De Facto States in the post-Soviet Space after the Annexation of Crimea
Vladimír Baar, Barbara Baarová
Rok: 2017, Studies in Political and Historical Geography
článek v odborném periodiku

Den Země
Barbara Baarová
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Konflikty na politickej mape sveta:
Barbara Baarová, Vladimír Baar, Anton Fogaš, Ivana Slobodníková
Rok: 2017, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
kapitola v odborné knize

Mongolsko a Tuva - medziválečné de fakto štáty v konetxte obratu ruských geopolitických vizí k Ázii
Vladimír Baar, Barbara Baarová, Jaroslav KURFÜRST
Rok: 2017, Medzinárodné vzťahy
článek v odborném periodiku

Podróże bliskie i dalekie. Czechy
Barbara Baarová
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Podróże bliskie i dalekie. Europa.
Barbara Baarová, Renata Rzymanová
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Seminář pro učitele geografie
Barbara Baarová
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Studijní pobyt - Uniwersytet Warszawski
Barbara Baarová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Vplyv separatizmu a nacionalizmu na formovanie politickej mapy Európy a sveta
Barbara Baarová, Vladimír Baar
Rok: 2017, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
kapitola v odborné knize

Výuka geografie v polském národnostním školství v Česku
Barbara Baarová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den Země
Barbara Baarová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Migrace v české geografické edukaci
Barbara Baarová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

New Political Geography
Barbara Baarová, Vladimír Baar
Rok: 2016, Springer
kapitola v odborné knize

Obraz Polski w czeskich podrecznikach do geografii
Barbara Baarová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Počátek české státnosti a doba jejího největšího rozkvětu z pohledu historické geografie
Tadeusz Siwek, Barbara Baarová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profil absolventů učitelství geografie v Česku
Barbara Baarová
Rok: 2016
stať ve sborníku

ROZDÍLY V PŘÍPRAVĚ STUDENTŮ NA SLOVENSKU A V ČESKU
Barbara Baarová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Seminář pro učitele geografie
Barbara Baarová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Studijní pobyt - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Barbara Baarová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Studijní pobyt na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Barbara Baarová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Tuvinskij gosudarstvennyj universitet
Barbara Baarová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Den Země pro ZŠ v Orlové - Lutyni
Barbara Baarová
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Geopolitika a geokultura ve vybraných regionech pro VŠ
Barbara Baarová
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Geopolitika a geokultura ve vybraných regionech pro ZŠ
Barbara Baarová
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Geopolityka i geokultura w wybranych regionach na 3 stopniach nauczania w Czechach
Barbara Baarová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jagiellonian University Krakow Institute of Geography and Spatial Management
Barbara Baarová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Prešovská univerzita v Prešově
Barbara Baarová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Regionální zpravodajství
Barbara Baarová
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace

Religious Policy in De Facto States of Caucasus - Abkhazia and South Ossetia
Barbara Baarová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Seminář pro učitele geografie
Barbara Baarová
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Geografia w ramowym systemie nauczania w Czechach
Barbara Baarová
Rok: 2014, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis - Studia Geographica
článek v odborném periodiku

Kierunki zmian w akademickim ksztalceniu geograficznym w Czechach i w Polsce
Elzbieta Szkurlat, Barbara Baarová
Rok: 2014, Wydawnictwo UŁ, Lódź
kapitola v odborné knize

Malé státy Oceánie ve 21. století
Vladimír Baar, Barbara Baarová
Rok: 2014, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Oceánie ve výuce ZŠ a SŠ
Barbara Baarová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Geografia w ramowym systemie nauczania w Czechach
Barbara Baarová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kierunki zmian w akademickim ksztalceniu geograficznym w Czechach i w Polsce
Barbara Baarová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přírodní vědy moderně a interaktivně
Barbara Baarová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
Barbara Baarová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
ASPRAAsistenská praxe
DGSSXDidaktika geografie středních škol II
DGSSYDidaktika geografie středních škol I
DIGE1Didaktika geografie 1
DIGE2Didaktika geografie 2
DOPECDoplňková pedagogická činnost
MCRASDestinace cest. ruchu - Asie a Oceánie
PPPX1Průběžná pedagogická praxe 1
PPPX2Průběžná pedagogická praxe 2
PPXS1Průběžná pedagogická praxe na SŠ 1
PPXS2Průběžná pedagogická praxe na SŠ 2
PRIRUPřírodní složky Země pro učitelství Ge
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
SEFGUSeminář z FG a KG pro učitelskou praxi
SEPR1Seminář k průběžné pedagogické praxi 1
SEPR2Seminář k průběžné pedagogické praxi 2
SESGUSeminář z SG pro učitelskou praxi
SPPXGSouvislá pedagogická praxe
SPXSSSouvislá pedagogická praxe na SŠ
TPXUPTerénní praxe v urb. a rur. prost.
UVGEOÚvod do studia geografie
UVSGPÚvod do studia oboru
YDGZ1Didaktika geografie 1
YDGZ2Didaktika geografie 2
YOBZPKonzultace a obhajoba závěrečné práce
Y1DS1Didaktika geografie pro SŠ I
Y1DS2Didaktika geografie pro SŠ II
Y1OBPKonzultace a obhajoba závěrečné práce
Y3DG1Didaktika geografie pro SŠ 1
Y3DG2Didaktika geografie pro SŠ 2
Y3DG3Didaktika geografie pro SŠ 3
Y3IPRIndividuální didaktický projekt
6ASPRAsistenská praxe
7BAPRBakalářská práce
7DGE1Didaktika geografie 1
7DGE2Didaktika geografie 2
7PPP1Průběžná profesní praxe 1
7PPP2Průběžná profesní praxe 2
7REPPReflektovaná pedagogická praxe z Ge
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SFGUSeminář z FG pro učitelskou praxi
7SOPPSouvislá profesní praxe
7SPP1Seminář k průběžné profesní praxi 1
7SPP2Seminář k průběžné profesní praxi 2
7SSGUSeminář z SG pro učitelskou praxi
7TPXUTerénní praxe v urb. a rur. prost.
7UVGEÚvod do studia geografie
7UVSOÚvod do studia geografie


AutorNázev práceTypRok
Bělejová MarieMikroregion Hornolidečsko - výuka místního regionuzávěrečná  
Berger TomášVyužití GPS a mobilních zařízení ve výuce zeměpisu v Bílovcizávěrečná  
Frýdecká KristýnaMikroregion Horňáckozávěrečná  
Heczková Veronika"Večírek cestovatelů" v Rychlebských horáchzávěrečná  
Horský PetrLokalita staré a nové Výškovicezávěrečná  
Kahánková SimonaPeru a Chile metodou hryzávěrečná  
Kráľ IvanZa poznáním Vinohrad na Praze 2závěrečná  
Oškrkaný PavelTerénní výuka - o těžbě stříbra v Salezávěrečná  
Přikryl TomášGIS ve výuce o životním prostředízávěrečná  
Stieborský JosefVyužití projektové metody v globálním rozvojovém vzdělávání na příkladu Kypru .závěrečná  
Šimková DarinaStáty severní Evropy metodou CLILzávěrečná  
Váchová PavlínaPoznáváme místní region - Otrokovickozávěrečná  
Valentík TomášGeografická exkurze v okolí obce Kunínzávěrečná  
Valentíková TerezaKrajinou Novojičínska - desková hrazávěrečná  
Wątroba JanNaučná stezka z České Třebové do Křivolíkuzávěrečná  
Hoppová BarboraGeografická exkurze údolím Bílé Opavy na horu Pradědzávěrečná 2020 
Kurcik StanislavVyužití her ve výuce zeměpisuzávěrečná 2020 
Birkeová PetraCestování Opavskem a Ratibořskem - regionální učebnicediplomová 2020 
Faldík AlešRegionální učebnice Bílovecka s návrhem terénní výuky v centru městadiplomová 2020 
Pokorný OndřejSportovně - geografické exkurze v kontextu vývoje sportovních aktivit žáků na Vsetínskudiplomová 2020 
Florián TomášÚroveň znalostí českých a slovenských reálií u mládeže ve vybraných regionech na česko-slovenském pohraničídiplomová 2019 
Šolcová LenkaBroumov a jeho okolí - výuka místního regionu na 2. stupni ZŠ a na střední školediplomová 2019 
Balon RobinRegionální identita mládeže na Záolší v kontextu znalostí reálií Polskadiplomová 2018 
Křiváková MichaelaFrenštátsko - výuka místního regionudiplomová 2018 
Svoboda OndřejOstrava jako místo pro výuku geografiediplomová 2018 
Škuta JanZa poznáním Klimkovic - výuka místního regionudiplomová 2018 
Fröde KateřinaDolní oblast Vítkovic jako místo pro výuku geografiediplomová 2017 
Slivková MarkétaKomparace výuky regionální geografie Asie na francouzských a českých základních školáchdiplomová 2017 
Bártová LucieUčitelství geografie v terciárním vzdělávání v Česku a na Slovenskudiplomová 2016 
Kotzurová HanaHlučínsko: výuka místního regionu na 2. stupni ZŠ a na střední školediplomová 2016 
Machů ŠárkaKomparace výuky regionální geografie USA, Ruska a Číny na slovenských a českých základních a středních školáchdiplomová 2016 
Hofer IvoAplikace agroturistiky ve výuce geografie na ZŠ a SŠdiplomová 2015 
Riedlová ŽanetaStruktura geografického učiva v předmětu vlastivěda a jeho návaznost na předmět zeměpisdiplomová 2015 
Peřichová AdrianaZavádění prvků CLIL ve výuce zeměpisu na příkladu učiva o Jižní Asiibakalářská 2019 
Polášková MonikaGeografie - její postavení a pojetí v australském kurikulu na příkladu Nového Jižního Walesubakalářská 2019 
Chytilová ZdeňkaToponymie obce Čeladná jako námět do výukybakalářská 2018 
Tioková ZuzanaOstrava Poruba: výuka místního regionu na 2. stupni ZŠbakalářská 2018 
Šimečka RenéVýuka v terénu - pozitivní a negativní dopad antropogenní činnosti v okolí Doubravybakalářská 2017 
Víšková BarboraSpecifika výukových metod v prospěchově slabých třídáchbakalářská 2014 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub