I v době lockdownu jsme si připsali úspěch v práci s nadanými studenty

Pandemie Covidu-19, a s ní související omezení, zasáhla všechny. Nejinak tomu bylo i u nadaných žáků. Jejich vnitřní motivaci, která je pro jejich učitele i mentory radostí, ale naštěstí ani koronavirová pandemie u většiny nepozastavila. Například naše Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) pokračovalo, i díky kvalitním mentorům, v práci s nadanými studenty v online režimu. Například student 2. ročníku navazujícího magisterského studia z katedry chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Martin Harok, završil druhý rok práce s nadaným Honzou rovnou společným úspěchem.

„S Honzou jsem začal spolupracovat na podzim roku 2019. V té době jsme začali zkoumat zákoutí chemického oboru a upevňovali různé poznatky. Honza od začátku projevoval o chemii velký zájem a měl velkou vnitřní motivaci poznávat více. Takto jsme pokračovali i v době, kdy jsme byli vlivem epidemie odsouzeni pouze k internetovému připojení. Ale poradili jsme si. Mnoho témat šlo probírat dokonce interaktivnějším způsobem. Na Honzovi bylo vidět, že se mu nové myšlenky a informace spojují jako puzzle na prázdná místa, a ‘skládačka oboru chemie‘ se stává celistvější a komplexnější. Jeho vnitřní motivace neopadávala, ba právě naopak. Jeho otázky byly více sofistikovanější a cílily na konkrétní témata, která jsme v dané hodině probírali a třeba i mimo ně. Šlo hezky vidět, jak vnímá chemii komplexně a má přesah vědomostí,“ říká Martin Harok.

Honza po roce spolupráce začal jako student sekundy studovat na svém gymnáziu chemii a svou pílí se dostal do řešitelského týmu chemické olympiády. „Oba jsme to brali jako dobrou zkušenost, ale Honza překvapil a stal se úspěšným řešitelem krajského kola chemické olympiády kategorie D pro rok 2020/2021. Tento úspěch jej ještě více motivuje ke zkoumání oblastí, o kterých dosud neslyšel a na olympiádě se s nimi setkal poprvé. Jsem nesmírně nadšený, že má chuť postupovat vpřed, chemie ho baví a je mu blízká. A nejen jeho zájem, ale nyní i úspěchy, které pomalu sbírá, nás oba společně těší,“ dodává Harok.

Je nutné připomenout, že s chemií začínají na gymnáziu, kde Honza dochází, právě v sekundě. „Oficiálně tedy jeho úspěch v krajském kole chemické olympiády kategorie D nastal pouze po jediném roce on-line výuky chemie. Přitom v této kategorii běžně soutěží o rok až dva roky starší žáci, než je Honza. Z vlastní zkušenosti dlouholeté členky krajské komise chemické olympiády vím, že úkoly, které studenti řeší, nejsou úplně snadné,“ děkuje Martinu Harokovi i nadanému Honzovi vedoucí CVVPT docentka Jana Škrabánková.


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 05. 2021