Lektoři našeho centra se setkali se školními koordinátory péče o nadané v regionu

Ve čtvrtek 14. října 2021 proběhlo v souvislosti s uzavřením projektu Školní koordinátor péče o nadané na středních školách, dříve podpořeného vedením Moravskoslezského kraje, podzimní posezení absolventů tohoto kurzu. Za uplynulé období 2019–2020, které bylo prodlouženo o dobu uzavření škol z důvodu pandemie, proškolili lektoři z řad členů Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) 31 školních koordinátorů péče o nadané. Všichni tito koordinátoři pracují na středních školách v Moravskoslezském kraji, kde pomáhají svým nadaným žákům a také radí jejich učitelům, jak s nadanými žáky co nejlépe pracovat a jak je podpořit. Na tomto setkání byla účastníkům kurzu předána osvědčen. V rámci odborné a velmi erudované diskuse navíc lektoři odpovídali na řadu otázek nových koordinátorů a došlo také na vzájemné sdílení zkušeností. Za lektory se setkání zúčastnili Mgr. Marie Slavíčková, PaedDr. Jiří Rozehnal a doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., Ing. Tomáš Blumenstein poslal pozdrav ze zahraničí. Obohacujícími prvky této akce byla přítomnost matky dvou nadaných žáků a také mentora nadaného žáka, podpořeného právě v našem centru. Perličkou je, že zmíněný mentor, který se jako student Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity dva roky věnoval konkrétnímu nadanému žákovi a je již naším absolventem, se stejnému nadanému žákovi stále věnuje, protože se stal středoškolským učitelem na škole, kde tento nadaný žák studuje. Akce se setkala s mimořádně pozitivním ohlasem všech účastníků a prohloubila již existující spolupráci CVVPT se středními školami v našem kraji.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 10. 2021