Debatovali jsme s ministrem školství o modernizaci školského systému i práci s nadanými žáky

Vedoucí našeho Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity docentka Jana Škrabánková se v Uherském Hradišti účastnila setkání s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Petrem Gazdíkem. Na tamní Academic School se zapojila do diskuse v rámci kulatého stolu, který řešil otázky moderní školy.

Spolu s dalšími odborníky z akademického prostředí, praxe i z firem poukázala na nutnost změn ve vzdělávacích plánech škol, na nutnost revize systému jednotných přijímacích zkoušek a maturit nebo na problematiku vzdělávání nadaných žáků.

"S paní ředitelkou Academic School doktorkou Věrou Olšákovou spolupracuji dlouho. Setkaly jsme se v několika odborných pracovních skupinách, které byly zřízeny při ministerstvu školství a řešily problematiku nadaných žáků v České republice. I proto jsem byla přizvána také k této diskusi, neboť v poslední době se zájem o přednášky, zkušenosti i náměty na práci s nadanými žáky opět zvyšuje a naše centrum má určitě co nabídnout," říká vedoucí CVVPT docentka Jana Škrabánková.

Ministr školství účastníkům mimo jiné představil plány, které chce v rámci svého resortu prosadit. “Velmi si vážím toho, že si pan ministr udělal čas na to, aby pak ještě zasedl ke kulatému stolu s lidmi, kteří utvářeli můj názor na to, jak by měla vypadat moderní škola,” uzavírá již zmíněná ředitelka uherskohradišťské Academic School doktorka Olšáková.

Na fotografii zleva prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., PhDr. Věra Olšáková, Mgr. Petr Gazdík, doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., Mgr. Irena Hošková a Ing. Tomáš Blumenstein.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 05. 2022