CVVPT se zúčastnilo konference Mensy Česko

Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) se zúčastnilo konference Vzdělání pro budoucnost 2024, kterou v Praze uspořádala Mensa Česko. Mezi lektory z celého Česka nechyběla vedoucí našeho CVVPT docentka Jana Škrabánková, která se ve svém vystoupení dotkla aktuálních i budoucích možností vzdělávání nadaných žáků v českých školách.

Konference Vzdělání pro budoucnost 2024 v režii Mensy Česko přilákala 23. a 24. března na pražskou Fakultu architektury ČVUT přední odborníky na vzdělávání. Kromě teoretických bloků nabídla také přednášky s praktickými příklady z praxe, workshopy i platformu pro výměnu zkušeností a poznatků týkajících se inovací ve vzdělávání. Konference se zaměřovala také na otázku, jak to udělat, aby učitele práce s dětmi bavila a přinášela radost jim i dětem. Mezi lektory z celého Česka nechyběla ani vedoucí našeho CVVPT, která se dotkla aktuálních i budoucích možností vzdělávání nadaných žáků v českých školách.

„Současné vzdělávací strategie zaznamenávají stagnaci a přestávají vyhovovat změnám moderní doby. To pociťují zejména nadaní žáci, jejichž myšlení a dynamika tím často trpí. Ve většině škol je stále převažující metodou výuky výklad, formám výuky dominuje frontální vyučování. Proto je nejvyšší čas uvažovat o změnách, které budou saturovat potřeby nadaných,“ přibližuje vedoucí CVVPT docentka Jana Škrabánková, která se pokusila tyto změny jasně pojmenovat a nabídnout řešení.

Z konference Vzdělání pro budoucnost 2024, která nabídla přes sto přednášek a workshopů navíc CVVPT může podle ní dále těžit.

„Věřím, že přispěla nejen k posílení a prohloubení spolupráce s již osvědčenými kolegy a organizacemi, ale zároveň také k navázání dalších kontaktů pro spolupráci s novými subjekty. Pro mě osobně bylo mimořádné vidět, jak lze i v této době sdílet bohaté a hluboké znalosti a zkušenosti s prací s nadanými napříč školami, organizacemi, obory a zájmy „jen“ na základě přesvědčení o nutnosti a správnosti pomoci nadaným, a to bez nároků na honoráře pořadatelů i všech lektorů,“ dodává docentka Škrabánková.


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 04. 2024