Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement > Aktuality > Archiv aktualit

Archiv aktualit

Lektoři našeho centra se setkali se školními koordinátory péče o nadané v regionu

Ve čtvrtek 14. října 2021 proběhlo v souvislosti s uzavřením projektu Školní koordinátor péče o nadané na středních školách, dříve podpořeného vedením Moravskoslezského kraje, podzimní posezení absolventů tohoto kurzu.

Naše centrum pokračuje s individuální podporou nadaných žáků

Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) v říjnu letošního roku znovu spustilo individuální podporu nadaných žáků ze středních škol v Moravskoslezském kaji.

Přijďte se seznámit s ABAKU

Dovolujeme si Vás pozvat na schůzku k aktivitě ABAKU, která se bude konat v pondělí 6. září 2021 od 11. hodiny. Vezměte s sebou klidně své studenty i další zájemce.Sejdeme se na hladnovském pracovišti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, konkrétně v místnosti L105.

I v době lockdownu jsme si připsali úspěch v práci s nadanými studenty

Pandemie Covidu-19, a s ní související omezení, zasáhla všechny. Nejinak tomu bylo i u nadaných žáků. Jejich vnitřní motivaci, která je pro jejich učitele i mentory radostí, ale naštěstí ani koronavirová pandemie u většiny nepozastavila.

Úspěch nadějné fyzičky v tradiční soutěži středoškolských talentů Česká hlavička

Naše Přírodovědecká fakulta otevírá talentovaným středoškolákům dveře stále víc dokořán. Vyučující i vědci je pomáhají zasvětit do světa vědy a mnohdy je začleňují do svých výzkumných týmů. Zatím posledním příkladem této praxe je Nikola Macháčová, která nedávno uspěla v soutěži České hlavičky.

Ohlédnutí za loňskými letními příměstskými Mensa tábory

I když teď venku máme zimní počasí, vrátíme se na chvíli v čase do letních měsíců. Spojenectví našeho Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) s Mensou ČR přináší nadaným dětem zajímavé možnosti využití volného času.

Naše centrum pomáhá s rozvojem nadání i talentům ze základních škol

Talentovaní školáci a středoškoláci, kteří svým zapálením převyšují své spolužáky, mají díky Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity (PřF OU) možnost si osahat znalosti z vysokoškolských učebnic. Naše specializované Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) nadaným nabízí péči i rozvoj, na které není prostor v jejich školách. Jedním z těch, s nimiž centrum pracuje, je teprve jedenáctiletý Honza, který na PřF objevuje kouzlo chemie.

Gymnazisté z Nového Jičína otestovali netradiční výuku fyziky

Vedoucí našeho Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. se zapojila do testu tandemové výuky fyziky na Gymnáziu Nový Jičín. Gymnazistům tak v rámci minulého školního roku předávala fyzikální poznatky v tandemu s jejich vlastním vyučujícím.

Spojení uměleckého talentu a přírodních věd v praxi

Naše Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) nenabízí podporu jen talentům ve fyzice, matematice, chemii, informatice nebo geografii.

Přírodovědecká fakulta hostila nadané studenty z celého Česka

Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) ostravské Přírodovědecké fakulty (Přf OU) připravilo speciální exkurzi pro nadané žáky z celostátního programu TALNET. Na katedrách fyziky, chemie i sociální geografie a regionálního rozvoje na ně čekala prohlídka laboratoří i workshopy.

První běh kurzů podpořených hejtmanstvím je za námi!

Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement završilo první běh akreditovaného kurzu „Práce s nadanými žáky a vhodné edukační strategie pro nadané žáky na všech stupních škol – kooperace s učiteli napříč všemi vzdělávacími stupni“. Ten je i pro následující běh, jaro 2020, podpořen náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislavem Folwarcznym a Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu MSK.

Nadaní středoškoláci objevovali tajemství CERNu

Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement vzalo nadané studenty do švýcarského CERNu.

Konference v DOV připomněla trendy práce s nadanými žáky

Zástupci našeho Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) se 7. listopadu spolupodíleli na přípravě konference Nadaní žáci, která proběhla v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje.

Talentovaní středoškoláci se podívají do CERNU

Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT), které funguje při Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, připravilo dárek pro partnerské instituce a organizace. Nadaní středoškoláci se díky centru podívají do švýcarského CERNU.

V brazilském Rio de Janeiru využívají podobné přístupy k nadaným žákům

Na katedře fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity je v tomto semestru zapsaný brazilský student Thales da Silva Domingos. Thales da Silva Domingos se věnuje práci s žáky, nadanými v oblasti Science.

Letní příměstský Mensa tábor na PřF OU

Během léta se uskutečnily na půdě ostravské Přírodovědecké fakulty čtyři turnusy letních příměstských táborů pořádaných Mensou ČR ve spolupráci s Centrem pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) Přírodovědecké fakulty OU. Každý termín tábora měl jiné téma, které se jako nit táhlo celým týdnem. První téma bylo hvězdné – a to Hollywood.

CVVPT vyslalo své zástupce na konferenci v USA

Zástupci našeho Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. a Mgr. Stanislav Ožana se účastnili světové konference A World of Possibilities: Gifts, Talents, & Potential v Nashville v americkém Tennessee.

Talentovaní středoškoláci se na podzim podívají do CERNU

Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT), které funguje při Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, připravilo dárek pro partnerské instituce a organizace. Nadaní středoškoláci se díky centru na podzim podívají do švýcarského CERNU.

Děti pracovníků Ostravské univerzity poznávaly svět přírodních věd

Laboratořemi Přírodovědecké fakulty po roce znovu ve velkém zněly hlasy dětí. Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) hostilo další ročník akce „Proč chodí rodiče pořád do školy“. Na pěti stanovištích se tak mohly děti pracovníků Ostravské univerzity vypravit do světa přírodních věd.

Učitelé z Nového Jičína se učí, jak pracovat s talentovanými dětmi

Naše Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) se spojilo s Novojičínskou radnicí. Pro učitele z tamních základních a mateřských škol připravilo sérii seminářů, které jim mají ukázat specifika práce s talentovanými dětmi. Nový Jičín je tak vůbec prvním městem v regionu, které chce s pomocí specializovaného centra ostravské Přírodovědecké fakulty uceleně řešit rozvoj talentů.

123

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub