O katedře sociální geografie a regionálního rozvoje

Vnímáš svět kolem sebe? Pak jsi u nás správně! Geografie není jen o slepých mapách a poučkách, které plní učebnice. Pomůžeme ti vnímat svět v širších souvislostech a otevřeme ti dveře k zajímavé budoucnosti. Studium u nás to není jen biflování pouček, ale i exkurze a podíl na výzkumu a tvorbě nejrůznějších strategií.

Nabízíme studijní programy v bakalářském, magisterském i doktorském stupni. Na naší katedře můžeš v rámci bakalářského studia studovat program Ekonomická geografie a regionální rozvoj nebo program Politická a kulturní geografie. V navazujícím magisterském studiu pak u nás můžeš studovat program Politická a kulturní geografie nebo program Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí. Kromě toho nabízíme také studijní programy určené zájemcům o učitelskou profesi – a to bakalářské studium dvouoborové Geografie a magisterské studium Učitelství geografie pro základní a střední školy.

Naše katedra dále nabízí rozšiřující studium Geografie pro učitele, což umožňuje pedagogům si rozšířit aprobaci o tento obor nebo si zvýšit kvalifikaci, aby mohli kromě základních škol vyučovat také na středních školách.  

V programech Politická a kulturní geografie, Ekonomická geografie a regionální rozvoj a Učitelství geografie pro SŠ, ZŠ naše katedra také garantuje rigorózní řízení pro absolventy magisterského studijního programu Geografie (případně jiných příbuzných oblastí studia) s právem udělovat titul doktor přírodních věd (RNDr.). 


Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Ať už chceš stát před studenty a učit zeměpis, zkoumat dění v Česku i zahraničí nebo být odborníkem na návrhy nejrůznějších konceptů rozvoje měst, obcí i regionu, s námi se o svou budoucnost nemusíš bát!

Kromě oborových znalostí ti nabídneme také výuku většího množství jazyků. V rámci studia tak můžeš absolvovat kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, italštiny a  ruštiny, které se ti budou hodit ve tvé kariéře a pomůžou ti s uplatněním na pracovním trhu.

E-přihláška

Co můžeš studovat

Zahraniční spolupráce

Ze života katedry

Letní škola PRO UČITELE

Letní škola DO KRAJINY!


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 03. 2024