Kristian Stokke - přednáška

21. 11. 2007
Kristian Stokke, University of Oslo, Norsko

Téma přednášky:
Contesting Neoliberalism: Spaces of Democracy and Post-Apartheid Social Movements in South Africa

Professor Stokke se zaměřuje na několik dnes velmi aktuálních oblastí. V současné době se zabývá politickou „globálního Jihu“, v rámci které studuje problematiku konfliktu a míru, rozvoje a demokratizace (zde se specializuje na Srí Lanku) a v neposlední řadě na politiku sociálních hnutí, politiku lidských, sociálních a ekonomických práv v rámci demokratizačních procesů, převážně v Jižní Africe.

Již vydal šest monografií a závěry svých výzkumů publikoval v mnoha odborných a impaktovaných časopisech. Dále figuruje jako člen Peace Research Institute Oslo, je koordinátorem rozsáhlých vědeckých sítí Worldwide University Network (WUN), výzkumná skupina "Politics and Development" a Network on Local Politics and Democratisation in Developing Countries.

Osobní stránky: www.iss.uio.no/instituttet/ansatte/stokke-eng.xml

Video


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016