Geografický seminář 2010

Milí účastníci letošního ročníku Geografického semináře,

děkujeme za Vaši účast a za podněty, které vzešly z diskuze - ať již formální či neformální v průběhu přestávek. Vaše připomínky velmi rádi zapracujeme do dalších ročníků tohoto semináře. Prezentace jednotlivých přednášejících si můžete prohlédnout zde:

Těšíme se na setkání v roce 2011 a s pozdravem
Vladimír Baar a Monika Šumberová

Geografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminářGeografický seminář

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

letošním rokem chceme zahájit novou éru ve vztazích naší katedry se všemi, kteří učíte geografii na některé základní nebo střední škole Moravskoslezského kraje. Rádi bychom společně s Vámi hledali cestu, jak zvýšit prestiž našeho oboru ve vzdělávacím systému, jak vzbudit zájem o geografii mezi žáky a studenty a v neposlední řadě jejich motivaci k volbě učitelského povolání.

leták

Víme, že ve vztazích s Vámi máme velké rezervy. Ačkoli se již 15 let s některými z Vás pravidelně setkáváme na Geografických seminářích s roční periodicitou, nepodařilo se nám zatím využít těchto akcí k rozvoji plnohodnotného, oboustranného dialogu a vzájemné inspirace. Rozhodli jsme se proto uspořádat letošní ročník Geografického semináře již v únoru a především jej rozšířit o diskuzi o nových formách spolupráce a perspektivách do dalších let.

A co jsme pro Vás tento rok připravili? V úvodu se dozvíte, co nového nabízíme na našich geografických katedrách, v čem u nás spočívá výjimečnost systému studia a jeho vzájemné prostupnosti a velmi rádi bychom si vyslechli Vaše osobní zkušenosti z obsahem studia v porovnání s požadavky praxe na školách.

Chceme se od Vás dovědět, čím bychom mohli posílit a obohatit studium učitelství geografie i v oblasti didaktiky, pedagogiky a praxe, aby promovaný učitel přicházel do školy všestranně připraven.

Poté Vám představíme strukturu nově připravované učebnice s názvem Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech (Nakladatelství České geografické společnosti) a na konkrétní kapitole si ukážeme formy a možnosti výuky průřezového tématu v rámci jednotlivých oblastí RVP s následnou diskusí (předpokládáme, že bouřlivou) o peripetiích se zaváděním RVP na školách do praxe.

Po krátké polední přestávce s občerstvením v naší univerzitní menze jsme pro Vás připravili dva workshopy. V tom prvním si společně vyzkoušíme, jak zapojit velmi aktuální téma rozvojové pomoci chudým zemím do Vaší výuky. A v tom druhém si představíme a vyzkoušíme využití virtuálních glóbů ve výuce, z nichž více přiblížíme Google Earth. Jednu tradici bychom však rádi zachovali i nadále. A to tu, že účast na semináři bude pro Vás i nadále bezplatná. Doufáme, že Vám nový únorový termín společného setkání bude vyhovovat a těšíme se na shledání!

Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje

 

Program semináře

  • Datum: čtvrtek, 11. února 2010
  • Místo konání: Koleje Jana Opletala, Kranichova 8, Slezská Ostrava, učebna N283 (budova N)
Časový harmonogram:
08:30 – 09:15Registrace účastníků
09:15 – 10:45Zahájení a diskuse o postavení geografie v systému vzdělávání a změnách ve vysokoškolské přípravě učitelů geografie
(prof. RNDr. V. Baar, CSc., Mgr. M. Šumberová, RNDr. M. Mulková, Ph.D.), učebna N283
10:45 – 11:00Přestávka
11:00 – 12:15Představení nově připravované učebnice s názvem Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech
(prof. RNDr. V. Baar, CSc., Mgr. Z. Houdková), diskuze k RVP
12:15 – 13:00Občerstvení

13:00 – 14:30Workshopy (budou se realizovat ve dvou paralelních sekcích na budově L, Chittussiho 10, hromadný přesun cca 200 m):
13:00 – 13:45 a 13:45 - 14:30Rozvojová pomoc v pedagogické praxi
(Mgr. T. Hoch)
13:00 – 13:45 a 13:45 - 14:30Virtuální glóby ve výuce geografie
(RNDr. M. Kovář, Mgr. L. Krtička)
14:30Ukončení

Zájemci o účast, hlaste se prosím do 31. ledna 2010 sekretariátu KSG:

  • (předmět zprávy: seminar).

Seminář je pro účastníky zdarma.

Garant akce:


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016