OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Vladimír Baar


„Obklopte se nejlepšími lidmi, které najdete, delegujte zodpovědnosti a nepřekážejte.“

Ronald Reagan

Vladimír Baar

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
místnost, podlaží, budova: L 436, budova L
funkce:vedoucí KSG
obor činnosti:kulturní geografie, historická geografie, Asie, Oceánie, Rusko
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 597 09 2333
732 437 015
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1972 – 1977Mgr., Univerzita Komenského Bratislava, obor ekonomická geografie
1968 – 1972Gymnázium Komenského, Příbor

Kvalifikace

2009prof. – obor geografie na Prešovské univerzitě v Prešově
1998doc. – obor teorie politiky na Univerzitě Matěje Bela v Banské Bystrici
1993CSc. – obor regionální geografie na Univerzitě Karlově v Praze

Další relevantní vzdělávání

1987 – 1988Kurz vysokoškolské pedagogiky, Univerzita Palackého v Olomouci

Zaměstnání, praxe

1991 – dosudOstravská univerzita
2007 – dosudSlezská univerzita
2008 – 2011Univerzita Matěje Bela v Banské Bystrici
1985 – 1991Pedagogická fakulta v Ostravě
1977 – 1985Výzkumný ústav rozvoje oblastí a měst, Ostrava

Odborné zaměření

Politická geografie a geopolitika
Kulturní geografie a geokultura
Ekonomická geografie a geoekonomika
Historická geografie
Regionální geografie Ruska, Asie a Oceánie

Členství ve vědeckých radách

2015 – dosudOstravská univerzita
2000 – dosudPřírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
2009 – 2012Fakulta logistiky a řízení UTB ve Zlíně
2007 – 2016Fakulta politických věd a mezinárodních vztahů UMB v Banské Bystrici
2005 – 2008Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce svaté Alžběty v Bratislavě
2004 – 2007Ostravská univerzita
2002 – 2008Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Akademické funkce

2004 – 2007rektor Ostravské univerzity
2001 – 2004Akademický senát Ostravské univerzity
1994 – 2000Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
1991 – 1997Akademický senát Ostravské univerzity

Členství v oborových radách

2007 – dosudPolitická a kulturní geografie, Přírodovědecká fakulta OU
2008 – dosudMezinárodní vztahy, Fakulta politických věd a mezinárodních vztahů UMB
2010 – dosudRegionální a politická geografie, Přírodovědecká fakulta UK
2012 – dosudModerní středoevropské dějiny, Fakulta veřejných politik SU
2015 – dosudDidaktika geografie, Pedagogická fakulta MU

Ocenění

2016Ostravská univerzita (25. výročí OU)
2013Slezská univerzita (20. výročí SU)
2011Přírodovědecká fakulta OU (20. výročí PřF OU)
2006Pedagogická fakulta OU (15. výročí PdF OU)

Členství v profesních organizacích a poradních orgánech

2016 – dosudNárodní akreditační úřad, hodnotitel v OV Vědy o Zemi a Politické vědy
2013 – dosudNárodní geografický komitét – IGU
2007 – dosudAsociace emeritních rektorů
2004 – dosudKonference rektorů slezských univerzit
1977 – dosudČeská geografická společnost
2010 – 2016Akreditační komise, pracovní skupina Vědy o Zemi
2008 – 2010Rada vysokých škol
2004 – 2007Česká konference rektorů
1972 – 2000Vexilologická společnost

Členství v redakčních radách

2012 – dosudGeografické rozhledy (vyd. Nakladatelství České geografické společnosti), ISSN 1210-3004
2011 – dosudPolitické vedy – Political Sciences (vyd. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko), ISSN 1335-2741
2009 – dosudFolia Geographica (vyd. Prešovská univerzita, Prešov, Slovensko), ISSN 1336-6157
2008 – dosudTiltai-Bridges-Brücken (vyd. Klaipedos Univesitetas, Klaipeda, Litva), ISSN 1392-3137
2007 – dosudAnnual of Language & Politics and Politics of Identity (vyd. Univerzita Karlova v Praze), ISSN 1803-1757

Působení v zahraničí

2008 – dosudFakulta politických věd a mezinárodních vztahů UMB – přednáškové cykly
2018Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovensko (Erasmus)
2017Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Košice, Slovensko (Erasmus)
2016University of Presov, Prešov, Slovensko (Erasmus)
2016Tuvan State University, Kyzyl, Tuva, Rusko (výzkumný pobyt)
2011Pedagogical University of Kraków, Kraków, Polsko (Erasmus)
2007University of Hawaiʻi, Honolulu, USA (výzkumný pobyt)
2006National Institute of Education, Phnom Penh, Kambodža (výzkumný pobyt)
2005Ho Chi Minh City University of Education, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
2003University of Bonn, Bonn, Německo (Erasmus)
2001University of Auckland, Auckland, Nový Zéland (výzkumný pobyt)
2001University of the South Pacific, Suva, Fidži (výzkumný pobyt)
1999Far Eastern State University of Humanities, Chabarovsk, Rusko (výzkumný pobyt)
1995University of Tirana, Tirana, Albánie (výzkumný pobyt)

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinapokročilý
Španělštinapasivní znalost
Polštinapasivní znalost
Slovenštinaplynně


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub