Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Rozšiřující studium geografie - rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy
Fakulta / organizační jednotka:Oddělení popularizace (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry/200 hod
Cena:15 000,- Kč (celková cena za celé studium)
Forma:prezenční výuka kombinovaná s distanční
Organizace studia:Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, specializované učebny Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.
Číslo akreditace:MŠMT-598/2017-1-28
Garantující odborná katedra:Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Pedagogický poradce:RNDr. Barbara Baarová, Ph.D.
Anotace:Cílem je umožnit studujícím rozšířit si odbornou kvalifikaci o způsobilost realizovat geografické, kartografické a geoinformatické vzdělávání na středních školách.
Způsob ukončení studia:Obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška.
Výstupní doklad:Absolventi kurzů získají osvědčení o absolvování.
Předpoklady pro přijetí:Studium je určeno pro absolventy magisterského studijního programu – učitelství geografie pro ZŠ
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).

Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
30. dubna 22
701 03 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:V akademickém roce 2021/2022 nebude toto studium otevřeno, přihlášky nepřijímáme.
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková
Způsob platby:Převodem z účtu, složenka, faktura.
V případě úhrady programu zaměstnavatelem kontaktujte referentku celoživotního vzdělávání.
Vyučující:Pracovníci katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a katedry Fyzické geografie PřF OU
Plán studia / rámcový harmonogram:
 1. Aktuální problémy mezinárodní politiky
 2. Didaktika geografie pro SŠ 1
 3. Historická geografie
 4. Kulturní antropologie
 5. Nauka o krajině a ŽP
 6. Základy GIS
 7. Didaktika geografie pro SŠ 2
 8. Geografická makroregionalizace světa
 9. Humanitní pomoc a rozvojová spolupráce
 10. Konzultace a obhajoba závěrečné práce
 11. Závěrečná zkouška geografie s didaktikou