Bilaterální smlouvy programu Erasmus+

Naše katedra se hrdě hlásí k objevitelské tradici geografů, kteří v průběhu historie objevovali, mapovali a popisovali svět. Z toho důvodu by měl každý student zvážit studium v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ a dalších programů jako je Via nebo OUAid mají studenti možnost vyjet na zahraniční, strávit tam semestr (nebo i více), načerpat nové zkušenosti, znalosti, kontakty, procvičit si jazyk. Předměty v zahraniční vystudované lze z velké části uznat, takže zahraniční studium nemusí automaticky znamenat celkové prodloužení doby studia. Po dobu studia v zahraničí pobírají studenti stipendium, v případě úspěšného splnění studijních povinností jim pak náleží i mimořádné stipendium.

Pro více informací kontaktujte Erasmus+ koordinátora katedry a dále si prostudujte následující instrukce.

Bilaterální smlouvy CEEPUS

CEEPUS Border and Regional Studies Network se věnuje aktuálním výzkumným otázkám v oblasti studia hranic, pohraniční a regionálních studií. Síť podporuje související činnosti zabývající se tématy a obory zabývajícími se problémy regionů, hranic a pohraničí nebo různých jevů ovlivněných procesy regionalizace apod. Vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru oboru border studies je síť zaměřena na propojení akademiků a studentů z univerzit střední a východní Evropy a balkánských univerzit patřících mezi politology, geografy, sociology, ekonomy, případně vědce z opříbuzných oborů. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU podporuje studentské aktivity a mobility na partnerských univerzitách i mimo ně v rámci programu CEEPUS.

Pro více o programu CEEPUS navštivte stránky národní CEEPUS kanceláře či stránky našeho konzorcia.


Mapa partnerských univerzit