Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Luděk Krtička


titul, jméno, příjmení:Mgr. Luděk Krtička
místnost, podlaží, budova: L 444, budova L
funkce:
obor činnosti:kartografie, GIS
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2341
731 505 314
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2016 – dosudExterní doktorské studium oboru Fyzická geografie, geoekologie a geoinformatika na Univerzitě Komenského v Bratislavě / Slovenské akademii věd
1998 – 2004Mgr., Ostravská univerzita, obor Sociální geografie a regionální rozvoj
1980 – 1984Střední průmyslová škola v Šumperku

Kvalifikace

2004Mgr.

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2007 – dosudOstravská univerzita
2004 – dosudMapovací a kartografické služby (OSVČ)
1996 – 1997Jena s.r.o. – kartograf

Odborné zaměření

Kartografie
Geografické informační systémy

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Mapová komise Mezinárodní federace orientačního běhu (IOF)
Mapová rada Českého svazu orientačních sportů (ČSOS)

Působení v zahraničí

1. – 8. 10. 2016Univerzita nebo Instituce/Stát/typ působení (např. zvaná přednáška, Erasmus, atd.)
9. – 13. 11. 2015Catholic University in Ružomberok / Slovensko / Erasmus
1. – 5. 6. 2015Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski / Bulharsko / Erasmus
1. – 5. 12. 2014University of Latvia / Lotyšsko / Erasmus
3. – 7. 12. 2012Prešovská univerzita v Prešove / Slovensko / Erasmus
16. – 27. 3. 2009University of Turku / Finsko / Erasmus
21. 2. – 1. 3. 2007University of Joensuu / Finsko / Erasmus

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Vybrané publikace

Mácha, P., Krtička, L. a Lassak, H. City Divided: Place Names and Nationalism in the Czech-Polish Borderlands. Mitteilungen der Österreichischer Geographischer Gesellschaft. 2018, 160(2018), s. 303-329. ISSN 0029-9138.
Krtička, L., Tomčíková, I. a Rakytová, I. Development versus conservation: evaluation of landscape structure changes in Demänovská Valley, Slovakia. Journal of Mountain Science. 2018, č. 15, s. 1153-1170. ISSN 1672-6316.
Miklín, J., Dušek, R., Krtička, L. a Kaláb, O. Tvorba map. 2018.
Krtička, L. Změny urbanizované krajiny v městské funkční oblasti Ostravy v kontextu rezidenční suburbanizace. In: ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2017: ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2017 2017-04-26 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2017. s. 1408-1413. ISBN 978-80-223-4310-7.

Všechny publikace

Krtička, L. Identifikace Land Cover Flows ve změnových vrstvách Urban Atlas. In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 Zborník recenzovaných príspevkov 2019-04-09 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2019. s. 1165-1170. ISBN 978-80-223-4711-2.
Krtička, L. a Ditz, R. Mapping clinic China [Workshop]. Longjiashan National Forest Park, Longli County, Qiannan Prefecture, Guizhou Province, null. 2019.
Nováček, A., Slach, O., Krtička, L. a BOSÁK, V. Millennials and the shrinking city: A case study of Ostrava city center: A case study of Ostrava city center. In: CATference-Comparing Cities after Transition. Bělehrad: Cities After Transition. 2019.
Nováček, A., BOSÁK, V., Slach, O. a Krtička, L. Quo vadis, Ostrava? A case study of spatially growing shrinking city: A case study of spatially growing shrinking city. In: 9th International and Interdisciplinary Symposium of the European Academy of Land Use and Development (EALD). Land Use and Land Development in the Field of Tensions between Environmental, Social and Economic Sustainability. Kaunas: The European Academy of Land Use and Development. 2019.
Krtička, L. Udržitelné plánování městských regionů jihovýchodní Asie. Životné prostredie. 2019, 53(2), s. 123-124. ISSN 0044-4863.
Slach, O., BOSÁK, V., Krtička, L., Nováček, A. a Rumpel, P. Urban Shrinkage and Sustainability: Assessing the Nexus between Population Density, Urban Structures and Urban Sustainability. Sustainability. 2019, 11(15), s. 1-22. ISSN 2071-1050.
Krtička, L. Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu - vybrané problémy z pohledu geoinformatika. In: 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti, 24. sjezd České geografické společnosti. Bratislava. 2018.
Mácha, P., Krtička, L. a Lassak, H. City Divided: Place Names and Nationalism in the Czech-Polish Borderlands. Mitteilungen der Österreichischer Geographischer Gesellschaft. 2018, 160(2018), s. 303-329. ISSN 0029-9138.
Ženka, J., Ivan, I., Hasman, J., Krtička, L., Nováček, A., BOSÁK, V. a PAVLÍK, A. Data a metody. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, 2018. s. 25-38. ISBN 978-80-87264-73-7.
Krtička, L., Tomčíková, I. a Rakytová, I. Development versus conservation: evaluation of landscape structure changes in Demänovská Valley, Slovakia. Journal of Mountain Science. 2018, č. 15, s. 1153-1170. ISSN 1672-6316.
Krtička, L. Eötvös Loránd University (ELTE). 2018.
Adamec, M., Popelková, R., Dušek, R. a Krtička, L. GIS Day 2018 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2018.
Krtička, L. Kvantifikace čistých vs. hrubých změn ve využití krajiny a krajinného pokryvu v městských funkčních oblastech Česka využitím dat Urban Atlas. In: VIII. medzinárodné geografické kolokvium. Danišovce: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav geografie. 2018.
Nováček, A., Slach, O. a Krtička, L. Mileniáni a shrinking city: Případová studie centra města Ostravy. In: 24. sjezd České geografické společnosti a 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti. Bratislava. 2018.
Nováček, A., Slach, O., Krtička, L. a Ženka, J. Millennials and the shrinking city - A case study of city center of Ostrava. In: Social and Economic Development and Regional Policy Adaptation of Post-Industrial Society to Global Changes. Ústí nad Labem. 2018.
Krtička, L. O - Map Wiki project - proposal for crowdsourced mapping Wikipedia. In: 18th International Conference on Orienteering Mapping. Praha. 2018.
Slach, O., Ženka, J. a Krtička, L. Post-krizový vývoj rozmístění kreativních odvětví v Česku. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, 2018. s. 76-97. ISBN 978-80-87264-73-7.
Krtička, L. Příprava mapových podkladů 2018 [Workshop]. Velké Karlovice, Česká republika. 2018.
Nováček, A., Slach, O. a Krtička, L. Rozmístění maloobchodních jednotek v centrech velkých měst: případová studie Ostravy. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, 2018. s. 133-156. ISBN 978-80-87264-73-7.
Ženka, J., Hasman, J., Slach, O. a Krtička, L. Rozmístění podnikatelských služeb v Česku: kvantitativní hodnocení. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, 2018. s. 39-61. ISBN 978-80-87264-73-7.
Havrlant, J., Ženka, J. a Krtička, L. Rozmístění služeb vázaných na cestovní ruch. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, 2018. s. 62-75. ISBN 978-80-87264-73-7.
Krtička, L. a Uppill, A. Solutions for orienteers with colour vision defects. In: 18th International Conference on Orienteering Mapping. Praha. 2018.
Miklín, J., Dušek, R., Krtička, L. a Kaláb, O. Tvorba map. 2018.
Miklín, J., Dušek, R., Krtička, L. a Kaláb, O. Tvorba map - moderní kartografická učebnice v teorii i praxi. In: ESRI GIS v ČR. Praha: ArcData Praha. 2018.
Krtička, L. Změny krajinné struktury v Demänovské dolině. In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 2018.
Krtička, L. Změny krajinné struktury v Demänovské dolině. In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018: Zborník recenzovaných príspevkov 2018-04-25 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. s. 1288-1294. ISBN 978-80-223-4517-0.
Krtička, L. 18th International Conference on Orienteering Mapping [Konference]. Praha, Česká republika. 2018.
Aubrechtová, T., Krtička, L., Ruman, S., Galia, T., Škarpich, V., Slach, O., Mácha, P., Mühr , T., Zapletal, M., Baranová, M., Pavka, P., Hradecký, J., Misiaček, R., Gregor, F., Trojáčková, L., Birklen, P., Frélich, Z. a Škarková, P. Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu. 2017.
Adamec, M., Popelková, R., Dušek, R. a Krtička, L. GIS Day 2017 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2017.
Slach, O., Krtička, L. a Rumpel, P. Intra-urban patterns of social disparities in Ostrava. In: Workshop on social disparities in shrinking cities. Erfurt: Fakultät Architektur und Stadtplanung. 2017.
Mácha, P. a Krtička, L. Krajinný motiv na lidovém malovaném nábytku. NÁRODOPISNÝ VĚSTNÍK Bulletin d'ethnologie. 2017, č. 76, s. 36-62. ISSN 1211-8117.
Krtička, L. Nová mezinárodní norma map pro orientační běh ISOM2017. In: 22. kartografická konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2017.
Krtička, L. Průsečík 50. rovnoběžky a 17. poledníku v Rapotíně. Podesní. 2017, č. 21, s. 3-5.
Krtička, L., Bednařík, L. a Langr, J. Specifikace Mapy pro orientační běh (překlad ISOM 2017): překlad s komentářem a doplňky platnými pro ČSOS. 2017.
Krtička, L. a Skyvová, K. Výukové a volnočasové projekty ČSOS vedoucí k získávání kartografických dovedností. In: 22. kartografická konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2017.
Krtička, L. Z cest po Kanadě / From travels across Canada [Autorská výstava]. Ostrava. Atrium Přírodovědecké fakulty OU. 20.11. - 20.12.2017. 2017.
Krtička, L. Změny urbanizované krajiny v městské funkční oblasti Ostravy v kontextu rezidenční suburbanizace. In: ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2017. Bratislava. 2017.
Krtička, L. Změny urbanizované krajiny v městské funkční oblasti Ostravy v kontextu rezidenční suburbanizace. In: ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2017: ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2017 2017-04-26 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2017. s. 1408-1413. ISBN 978-80-223-4310-7.
Ženka, J., Slach, O., Krtička, L. a Žufan, P. Determinants of microregional agricultural labour productivity: Evidence from Czechia. Applied Geography. 2016, č. 71, s. 83-94. ISSN 0143-6228.
Mácha, P. a Krtička, L. Exonyms as Metaphoric Endonyms: World History and Geography in Local Landscapes. In: Criteria for the Use of Exonyms 2015-05-14 Zagreb. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2016. s. 99-114. ISBN 9783830089469.
Adamec, M., Dušek, R., Popelková, R., Mulková, M. a Krtička, L. GIS Day 2016 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2016.
Krtička, L. Orienteering maps as a part of national heritage - the Czech case. In: 17. International Conference on Orienteering Mapping. Strömstad: International Orienteering Federation. 2016.
Krtička, L., Dušek, R., Miklín, J., Ruman, S., VELEŠÍK, M., Lenart, J. a Kaloč, M. Proměny Ostravy na mapách. Ostrava, null. 18.4. - 29.4.2016. 2016.
Ženka, J., Žufan, P., Slach, O., Krtička, L. a Pavlík, A. Regionální produktivita práce v českém zemědělství. In: XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - sborník příspěvků 2016-06-15 Čejkovice. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 628-632. ISBN 978-80-210-8272-4.
Ženka, J., Žufan, P., Slach, O., Krtička, L. a Pavlík, A. Regionální produktivita práce v českém zemědělství. In: XIX Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Čejkovice: Masarykova univerzita. 2016.
Krtička, L. Catholic University in Ružomberok. 2015.
Ženka, J., Žufan, P., Krtička, L. a Slach, O. Labour productivity of agricultural business companies and cooperatives in the Czech Republic: A micro-regional level analysis. Moravian Geographical Reports. 2015, č. 23, s. 14-25. ISSN 1210-8812.
Krtička, L., Lenhart, Z., Langr, J. a Havlůj, F. Mapový portál ČSOS: Evidence a archivace map v novém kabátě. Orientační běh - časopis orientačních sportů. 2015, roč. 2015, s. 16-19. ISSN 1803-7496.
Krtička, L. a Daněk, J. Novinky v OCAD 12. Orientační běh - časopis orientačních sportů. 2015, roč. 2015, s. 12-13. ISSN 1803-7496.
Krtička, L., Langr, J., Lenhart, Z. a Havlůj, F. Nový systém centrální evidence a archivace map pro orientační sporty. In: 21. kartografická konference. Lednice: Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně. 2015.
Krtička, L., Langr, J., Lenhart, Z. a Havlůj, F. Nový systém centrální evidence a archivace map pro orientační sporty (poster). In: 21. kartografická konference. Lednice: Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně. 2015.
Krtička, L., Nowak, K. a Siwek, T. Przemiany administracyjno-prawne i stosunki narodowościowe (1945-1989). In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 253-261. Dzieje Śląska Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.
Siwek, T. a Krtička, L. Przemiany administracyjno-prawne, stosunki demograficzne i narodowościowe, społeczno-zawodowe i polityczne (1989-2015). In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 545-552. Dzieje Śląska Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.
Krtička, L. Příprava mapových podkladů [Workshop]. Kunčice, místní část Starého Města, Česká republika. 2015.
Krtička, L. SOFIISKI UNIVERSITET SVETI KLIMENT OHRIDSKI. 2015.
Mácha, P., Krtička, L. a David, J. Specializovaná mapa pro evidenci a analýzu místních a pomístních názvů ve vztahu ke znalosti, vnímání a identitě obyvatel. 2015.
Krtička, L., Tomčíková, I. a Rakytová, I. Zmena štruktúry krajiny v priestore v zaťaženom cestovným ruchom na príklade rekreačného strediska Demänovská Dolina - Jasná. Acta Geographica Universitatis Comenianae. 2015, roč. 2015, č. 59, s. 83-96. ISSN 1338-6034.
Krtička, L. Korálové útesy a atoly na mapách. Geografické rozhledy. 2014, roč. 24, s. 11-13. ISSN 1210-3004.
Krtička, L. a Mácha, P. Názvy míst - mapový portál pro mapování a evidenci toponym. In: 23. sjezd České geografické společnosti, 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti - Geografie v srdci Evropy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. 2014.
Havrlant, J. a Krtička, L. Reclamation of devastated landscape in the Karviná region (Czech Republic). Environmental & Socio-economic Studies. 2014, roč. 2, s. 1-12. ISSN 2354-0079.
Krtička, L. Rozlohy souostroví v Oceánii v rámci exkluzivních ekonomických zón. Geografické rozhledy. 2014, roč. 24, s. 30-32. ISSN 1210-3004.
Tomčíková, I., Rakytová, I. a Krtička, L. SECONDARY LANDSCAPE STRUCTURE CHANGES IN THE DEMANOVA VALLEY (LOW TATRAS NATIONAL PARK) DEPENDING ON DEVELOPMENT OF TOURISM AND POSSIBLE SCENARIOS OF STRUCTURE CHANGES TO 2022. In: Ecology, Economics, Education and Legislation, Vol. II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 633-640. ISBN 978-619-7105-18-6.
Krtička, L. University of Latvia. 2014.
Krtička, L., Tomčíková, I. a Rakytová, I. Zmena druhotnej krajinnej štruktúry v krajine zaťazenej cestovným ruchom na priklade rekreacneho priestoru Demanova Valley - Jasná (severna strana). In: Konferencia pri príležitosti 40. výročia vzniku Katedry regionálnej geografie a voľby vedenia SGS. Bratislava: Univerzita Komenského. 2014.
Krtička, L., Tomčíková, I. a Rakytová, I. Zmeny štruktúry krajiny v chránenom území intenzívne zaťaženom cestovným ruchom (modelové územie Demänovská dolina). In: 23. sjezd České geografické společnosti, 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti - Geografie v srdci Evropy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. 2014.
Krtička, L., Siwek, T. a Ženka, J. Globalization 2013: 6th International Conference on Globalization [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Krtička, L. a Ženka, J. Introduction. In: Political factors of economic growth and regional development in transition economies. Ostrava: University of Ostrava, 2013. University of Ostrava, 2013. s. 6-8. ISBN 978-80-7464-357-6.
Krtička, L., Mácha, P. a David, J. Názvy míst: Mapová aplikace a databázový systém pro evidenci a analýzy místních a pomístních názvů ve vztahu ke znalosti, vnímání a identitě obyvatel. 2013.
Krtička, L. Political factors of economic growth and regional development in transition economies. 2013.
Krtička, L., Mácha, P. a David, J. DB systém Místa paměti: Databázový systém pro evidenci a analýzy místních a pomístních názvů ve vztahu ke znalosti, vnímání a identitě obyvatel. 2012.
Krtička, L. DB systém Místa paměti - popis databázového systému: Popis struktury databázového systému a uživatelského rozhraní sloužícího pro evidenci a analýzu místních a pomístních názvů ve vztahu ke znalosti, vnímání a identitě obyvatel.. 2012.
Krtička, L., Adamec, M. a Bednář, P. Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci. 2012.
Krtička, L. Prešovská univerzita v Prešove. 2012.
Krtička, L. Virtuální glóby ve výuce geografie - příručka pro učitele zeměpisu. 2012.
Krtička, L. a Lenhart, Z. Využití dat leteckého laserového skenování pro tvorbu map pro orientační běh. In: Seminář kartografů. Brada-Rybníček. 2012.
Krtička, L. Mapování s použitím lidarových dat. Orientační běh. 2011, roč. 2011, č. 5, s. 20-23. ISSN 1803-7496.
Krtička, L., Popelková, R. a Adamec, M. Analýza lokalit bydlení v Ostravě z hlediska kvality místního prostředí. 2010.
Popelková, R., Mulková, M., Adamec, M. a Krtička, L. GIS Day 2010 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2010.
Krtička, L. Mapa v dotazníkovém šetření. In: XXII. sjezd České geografické společnosti. Ostrava: Ostravská univerzita. 2010.
Krtička, L. Mapa v dotazníkovém šetření. In: Mapa v dotazníkovém šetření. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 339-346. ISBN 978-80-7368-903-2.
Krtička, L. Nové výškopisné produkty ČÚZK z hlediska mapování pro orientační běh. Orientační běh. 2010, roč. 2010, č. 5, s. 13-15. ISSN 1803-7496.
Krtička, L. Použijte Google Earth jako marketingový nástroj. -. 2010, roč. 2010, s. 17-18. ISSN 1803-7496.
Baar, V., Krtička, L., Kovář, M., Hoch, T., HOUDKOVÁ, Z., Šumberová, M. a Mulková, M. Seminář pro učitele geografie [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2010.
Boruta, T., Krtička, L., Kyselá, K. a Halenčák, M. Stav a rozvoj cyklistické infrastruktury v Moravskoslezském kraji. Silnice železnice. 2010, roč. 5, s. 12-15. ISSN 1801-822X.
Kovář, M. a Krtička, L. Využití virtuální kartografie ve výuce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. Gaudeamus, 2010. s. 25-25. ISBN 978-80-7435-043-6.
Popelková, R., Adamec, M., Krtička, L. a Mulková, M. GIS Day 2009 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2009.
Krtička, L. Novinky v OCAD10. -. 2009, roč. 2009, č. 2, s. 14-15. ISSN 1803-7496.
Krtička, L. University of Turku. 2009.
Popelková, R., Adamec, M., Krtička, L. a Miřijovský, J. GIS Day 2008 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2008.
Krtička, L. Leží budoucnost mapování v GNSS?. Orientační běh - časopis orientačních sportů. 2008, roč. 2008, č. 7, s. 12-16. ISSN 1803-7496.
Krtička, L. Vaříme z LIDARu. Orientační běh - časopis orientačních sportů. 2008, roč. 2008, č. 3, s. 14-15. ISSN 1803-7496.
Krtička, L. University of Joensuu. 2007.
Krtička, L. Úvod do kartografie. 2007.


AutorNázev práceTypRok
Dorotovič MartinDemografický vývoj ORP Aš v kontextu rozvoje malých městdiplomová 2019 
Gilar MarekMigrace obyvatelstva ve městech okresu Karvinádiplomová 2019 
Poskerová DenisaIdentifikace a dokumentace technicko-hospodářských objektů: případová studie obce Morávkadiplomová 2019 
Bajgerová DagmarZměny urbanizované krajiny na příkladu městských funkčních oblastí (FUA) Brna a Olomoucediplomová 2018 
Charvát MartinZměny krajinného pokryvu bývalých a současných vojenských újezdůdiplomová 2018 
Štumpa MartinWebový GIS ve veřejné správě s případovou studií pasportizace a správy veřejného osvětlení obcediplomová 2017 
Horák JanGIS analýza trhu s nemovitostmi na Jesenickudiplomová 2015 
Kubánek RomanProstorová diferenciace percepce strachu v městském obvodu Ostrava-Jihdiplomová 2015 
Keprt PavelVyužití geocachingu ve výuce geografiediplomová 2012 
Malinovský KarelKjótský protokol - zisk anebo ztráta pro členské státy EU?diplomová 2012 
Lajcha PeterProstorová diferenciace percepce strachu v městských obvodech Moravská Ostrava a Přívoz a Vítkovicediplomová 2011 
Bednář DominikEnergetická bezpečnost ČRbakalářská 2019 
Jalůvková JanaZměny v krajinném pokryvu v suburbanizovaném území - případová studie obce Velká Polombakalářská 2019 
Szewieczek JakubMonitoring nepropustných povrchů ve funkční městské oblasti Ostravabakalářská 2019 
Dušík DenisProstorová organizace kreativních odvětví na příkladu vydavatelských činnostíbakalářská 2018 
Horák MartinTvorba školní mapy pro krátkodobé vyučování v terénu pomocí metod mobilního mapováníbakalářská 2018 
Kundel JiříVývoj a stav nepropustných povrchů na území Ostravybakalářská 2018 
Opletalová TerezaUživatelská fragmentace zemědělské půdy v okrese Šumperkbakalářská 2018 
Paszová LenkaAtlas socioekonomické deprivace - Moravskoslezský krajbakalářská 2018 
Poruba JakubMapa jako podpůrný prostředek při výuce místního regionubakalářská 2018 
Pundová TerezaUživatelská fragmentace zemědělské půdy v okrese Frýdek-Místekbakalářská 2018 
Poskerová DenisaDokumentace drobných památek pomocí mobilního mapování na území obce Morávkabakalářská 2017 
Reisskup AdamAtlas konkurenceschopnosti českých měst - Jihomoravský krajbakalářská 2017 
Bajgerová DagmarAnalýza vývoje krajiny v území města Havířova od poloviny 20. stoletíbakalářská 2016 
Sikora MichaelDobrá a špatná místa v Třincibakalářská 2016 
Vychodil PatrikCyklistická doprava na území města Přerovabakalářská 2016 
Zamec JanDobrá a špatná místa v Bruntálebakalářská 2016 
Bartoníček LukášAtlas konkurenceschopnosti českých měst - Zlínský krajbakalářská 2015 
Chrubasík JiříRole Ruska v evropském energetickém sektorubakalářská 2015 
Pupík JiříÚzemní diferenciace kriminality v Libereckém krajibakalářská 2015 
Vajdová RadkaDobrá a špatná místa v Havířověbakalářská 2015 
Bělunek OndřejAtlas konkurenceschopnosti českých měst - Moravskoslezský krajbakalářská 2014 
Černý OndřejCyklistická doprava na území města Opavybakalářská 2014 
Hrníčková MartinaGeografické aspekty dojížďky do zaměstnání a škol v Pardubickém krajibakalářská 2014 
Kocur VáclavDobrá a špatná místa v městském obvodu Ostrava-Jihbakalářská 2014 
Šponar VojtěchAtlas konkurenceschopnosti českých měst - Olomoucký krajbakalářská 2014 
Konečná EvaKartografické vyjádření zhroucených a neuznaných států a území se separatistickými tendencemi na světěbakalářská 2013 
Kotzurová HanaAnalýza cykloturistiky na Hlučínskubakalářská 2013 
Mrozková KateřinaTematický atlas Austráliebakalářská 2013 
Poláková KateřinaCyklistická doprava na území města Šumperkabakalářská 2013 
Burdová KateřinaGeografická charakteristika Svazku obcí údolí Desnébakalářská 2012 
Kubis MatejAtlas Jesenicka - sociálněgeografická částbakalářská 2012 
Mlčáková LucieTyflomapa centra Ostravybakalářská 2012 
Navrátil DavidPolitická propaganda v kartografiibakalářská 2012 
Hromada PetrÚzemní diferenciace kriminality ve Zlínském krajibakalářská 2011 
Polová ZuzanaDobrá a špatná místa v městském obvodu Ostrava-Porubabakalářská 2011 
Weichsel PetrÚzemní diferenciace kriminality v Olomouckém krajibakalářská 2011 
Kovařík JaromírHodnocení kvality a bezpečnosti cyklostezek na území města Ostravybakalářská 2010 
Lupínek ČeněkÚzemní diferenciace kriminality v Moravskoslezském krajibakalářská 2010 
Malinovský KarelKjótský protokol a plnění kanadských závazkůbakalářská 2010 
Černobila StanislavObchod s emisemi v EUbakalářská 2009 
Gulyás RichardKanadská ropná naleziště a jejich význam ve světěbakalářská 2009 
Šafránková PavlínaProblematika teritoriálního uspořádání arktických oblastí v souvislosti s potenciální těžbou ropybakalářská 2009 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub