FAQ

Katedra informatiky a počítačů
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

telefon: 597 092 100, 553 462 100

  
cz   en


Doktorské studijní programy a obory KIP

Doktorské studium je určeno absolventům magisterských programů. Standardní doba studia je 4 roky, studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou, absolventům je udělen akademický titul „doktor“ (Ph.D.).

Doktorské studijní programy a obory

Aplikovaná informatika

Uchazeč o studium musí být absolventem magisterského studijního programu Informatika, Aplikovaná informatika nebo oboru s podobným zaměřením.

Uchazeč musí mít odpovídající znalosti zejména v oblastech:

  • teoretická informatika na úrovni magisterského stupně studia,
  • základní směry aplikované informatiky na úrovni magisterského stupně studia,
  • aktivní znalost odborné angličtiny studovaného oboru.

V rámci přijímacího řízení si student zvolí jedno z pěti zaměření doktorského studijního oboru Aplikovaná informatika a je mu stanoven školitel. Jedná se o:

  • Aplikace fuzzy modelování v analýze dat a zpracování obrazů
  • Aplikace adaptivních evolučních algoritmů a stochastických algoritmů pro globální optimalizaci
  • Aplikace metod umělé inteligence v problematice rozpoznávání struktur, formální reprezentace znalostí, jejich sémantiky a dedukce
  • Modelování podnikových procesů, podnikové ontologie a doménově specifické modelování
  • Návrhy a řízení procesů v prostředí s neurčitostí
Studijní program Studijní obor Forma studia
InformatikaAplikovaná informatikaPS
InformatikaAplikovaná informatikaKS

Forma studia: PS – prezenční studium, KS – kombinované studium.

Vlastník zprávy: Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. | Aktualizováno: 10. 12. 2013
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt