Posuňte práci s nadanými studenty na novou úroveň!

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Naše Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) i letos nabízí další běh oblíbeného kurzu pro práci s nadanými žáky a studenty. Vyučující ze základních a středních škol se mohou hlásit ještě do 22. února.

Práce s nadanými žáky může pro vyučující představovat jak radost, tak problém. Odborná a výzkumem i zkušenostmi podložená podpora a péče o nadané děti se může společnosti mnohonásobně vrátit. Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) se může pochlubit akreditací (MSMT - 15496/2018-2-436) jedinečného kurzu, který vyučujícím napříč vzdělávacími stupni pomáhá s rozvíjením i naplněním potenciálu nadaných studentů.

U nás na Přírodovědecké fakultě věříme, že péče o nadané má smysl. Otázka identifikace nadaných studentů na základních i středních školách zůstávala v minulosti často neřešena. Přitom se jedná o skupinu žáků, která může být motorem celé společnosti. I díky nástupu moderních přístupů a aplikaci metod práce s nadanými, které úspěšně fungují v zahraničí se můžeme v této oblasti posouvat i v rámci Česka a využít potenciálu této skupiny dětí,“ naznačuje proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání PřF OU doktor Pavel Smolka.

Na účastníky čeká hned 8 setkání s vybranými odborníky na danou problematiku i praktické workshopy. Mezi lektory nechybějí mimo jiné zástupci Mensy Česko i zkušení koordinátoři práce s nadanými žáky.

V rámci semestrálního kurzu se účastníci seznámí s mnoha důležitými tématy, týkajícími se osobnostních zvláštností nadaných žáků, jejich identifikace či správné organizace práce s nadanými žáky ve škole. Kromě toho si vyzkoušejí také vhodné a rozvíjející aktivity, které můžou využít při práci s nadanými žáky, jež se opírají o respektované koncepce talentu a nadání,“ přibližuje vedoucí CVVPT docentka Jana Škrabánková .

Cena kurzu je v letošním roce 7 tisíc korun. Zájemci se pak mohou hlásit prostřednictvím e-přihlášky do 22. února. Po absolvování kurzu účastníci získají cenné podněty pro svou výuku i práci s nadanými, pochlubit se navíc budou moci také osvědčením.

Bližší podrobnosti o kurzu včetně harmonogramu pátečních výukových bloků


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 02. 2024