Publikace členů centra

Škrabánková, J. (2012). Žijeme s nadáním. (1. vyd.). Ostrava: Ostravská univerzita, 101 s. ISBN 978-80-7464-137-4.

Škrabánková, J. (2012). Žijeme s nadáním. (1. vyd.). Ostrava: Ostravská univerzita, 101 s. ISBN 978-80-7464-137-4.

Škrabánková, J. (2014). Talent. Is It Really a Gift? (1. vyd.). Ostrava: Ostravská univerzita, 204 s. ISBN 978-80-7464-683-6.

Škrabánková, J. Covert Bullying in Education of Gifted Children at School.. In: Fernanda Hellen Ribeiro Piske & Kristina Henry Collins. F.H.R. Piske & K.H. Collins, Identifying, Preventing, and Combating Bullying in Gifted Educationin. Brazílie: Age Publishing, 2022.

Škrabánková, J. (2015). Practical Use of the Eye Camera in Pedagogical Research (Chosen Data Processing from the Children with Mathematical and Logical Intelligence Examination). Acta Technologica Dubnicae. Dubnica nad Váhom: DTI 5(3). ISSN 1338-3965.

Škrabánková, J. (2017). Nadání jako společenský fenomén: Z pohledu edukace nadaných. (1. vyd.). Praha: Curriculum, 135 s. ISBN 978-80-87894-13-2. Uloženo v e-databázi NKP.

Kočí, P. & Škrabánková, J. (2018). Aktivizační metody (ve fyzice) a nadaní žáci. (1. vyd.). Ostrava: Ostravská univerzita, 125 s. ISBN 978-80-7464-977-6. Vydáno jako e-book.

Sochor, T., Zuzčák, M. & Bujok, P. (2016). Analysis of attackers against windows emulating honeypots in various types of networks and regions. International Conference on Ubiquitous and Future Networks, ICUFN: International Conference on Ubiquitous and Future Networks, ICUFN 2016 Wien, Austria. IEEE Computer Society, 863-868. ISBN 978-1-4673-9991-3.

Konečná, P. & Bujok, P. (2017). Analysis of efficiency of entrance examination based on permeation in the first year of study. 16th Conference of Applied Mathematics: Proceedings, 16th Conference of Applied Mathematics Aplimat 2016 2017-01-31 Bratislava. Bratislava: Spektrum STU Bratislava, 827-835. ISBN 978-80-227-4650-2.

Kukliczová, I., Zeleníková, R. & Bujok, P. (2017). Assessing subjective sleep quality in seniors. Central European Journal of Nursing and Midwifery, 8 (1), 559-564. ISSN 2336-3517.

Doleček, R., Pleva, L., Němečková Crkvenjaš, Z., Tvrdík, J., Švagera, Z., Bartoš, V., Bujok, P., Cichý, Z., Dvořáček, I., Cholevík, D., Koliba, P., Poláková, R., Pometlová, J., Šafarčík, K. & Závada, M. (2016). Endokrinologie traumatu. Praha: Maxdorf Jessenius. 215 s. ISBN 978-80-7345-484-5.

Popelka, S., & Brychtova, A. (2013). Eye-tracking Study on Different Perception of 2 D and 3 D Terrain Visualisation. Cartographic Journal, 50(3), 240-246. doi:10.1179/1743277413y.0000000058

Popelka, S., Stachon, Z., Sasinka, C., & Dolezalova, J. (2016). EyeTribe Tracker Data Accuracy Evaluation and Its Interconnection with Hypothesis Software for Cartographic Purposes. Computational Intelligence and Neuroscience. doi:10.1155/2016/9172506

Dolezalova, J., & Popelka, S. (2016). ScanGraph: A Novel Scanpath Comparison Method Using Visualisation of Graph Cliques. Journal of Eye Movement Research, 9(4). doi:10.16910/jemr.9.4.5

Opach, T., Popelka, S., Dolezalova, J., & Rød, J. K. (2017). Star and polyline glyphs in a grid plot and on a map display: which perform better? Cartography and Geographic Information Science, 1-20. doi:10.1080/15230406.2017.1364169

Ferdiánová, V., Hrabálková, K. & Poruba, J. (2015) The influence of interactive materials on students' study results. Mathematica V. (1. vyd.) Verbum, Scientific Issues, 7-13. ISBN 978-80-561-0296-1.

Konečná, P. & Ferdiánová, V. (2014). Didactic diagnostics of the educational process concerning basics of mathematics. 13th Conference of Applied Mathematics Proceedings. Bratislava. Bratislava: Spektrum STU Bratislava, 143-150. ISBN 978-80-227-4140-8.

Konečná, P. & Ferdiánová, V. (2016). The Choice's Preference of Mathematical Tasks of  Secondary School's Students. 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, Proceedings. Kraków. Kraków: Pedagogical University of Cracow, 72-74. ISBN 978-83-8084-037-9.

Václavíková, Z. (2015). Creative science - the way how to improve the knowledge and skills of children. Mathematica V. (1. vyd.) Verbum, Scientific Issues, 91-96. ISBN 978-80-561-0296-1.

Václavíková, Z. (2017). Gamification and Game-based learning - How to Implement Them Into Educaion. 16th Conference of Applied Mathematics: Proceedings, 16th Conference of Applied Mathematics Aplimat 2017. Bratislava. Bratislava: Spektrum STU Bratislava, 1592-1598. ISBN 978-80-227-4650-2.

Václavíková, Z. (2017). Interactivity - how to prepare study module. Entertainment-education in science education. Kraków: Pedagogical University of Cracow, 97-108. ISBN 978-83-8084-056-0.

Škrabánková, J., Laš, L. & Bujok, P. (2018). Visualisation and Interpretation of Student Strategies in  Solving Natural Science-Based Tasks Using the Eye-Tracker. Journal of Eye Movement Research, 11(4):4.
Web: https://bop.unibe.ch/JEMR/article/view/4219/4219-Skrabankova-final-sub

Škrabánková, J. Tandemová výuka fyziky na gymnáziu. Československý časopis pro fyziku. 2020, 70/2020(3), s. 204-209. ISSN 0009-0700.
Web: https://ccf.fzu.cz/cfc101aktcis.php

Škrabánková, J., Popelka, S. a Beitlová, M. STUDENTS’ ABILITY TO WORK WITH GRAPHS IN PHYSICS STUDIES RELATED TO THREE TYPICAL STUDENT GROUPS. Journal of Baltic Science Education. 2020, 19(2), s. 298-316. ISSN 1648-3898.Rozhovory s Mgr. René Gavlasem

BioRevue
Frýdecko-místecký a třinecký deník
Polar TV
Zveřejněno / aktualizováno: 10. 01. 2022