Závěrečné práce studentů

Naše centrum také umožňuje studentům zde řešit své závěrečné práce a podílet se tak na prohloubení poznání a rozšíření možností využití naší eye-trackingové laboratoře. V případě zájmu o realizaci své závěrečné práce, prosím, kontaktujte paní doc. PaedDr. Janu Škrabánkovou, Ph.D.

V rámci výzkumných aktivit Centra se aktuálně řeší tyto závěrečné práce:

Téma práce:Využití techniky gazepoint při naplňování strategií ve výuce chemie (Using of Gazepoint Technology in the Implementing Strategies of the Chemistry Teaching)
Typ práce:diplomová (Mgr.)
Autor práce:Bc. Ivo Jedlička (Učitelství chemie pro střední školy, dvouoborové)
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
Vedoucí práce:doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
 
Téma práce:Fascinácia (Fascination)
Typ práce:bakalářská
Autorka práce:Erika Kovačičová (Výtvarná umění)
Fakulta umění, Ostravská univerzita
Vedoucí práce:doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
 
Téma práce:Využití Eye Trackingu pro stanovení způsobů řešení vybraných fyzikálních úloh žáky základní školy (The use of Eye Tracking method for defining ways of solutions of selected problems in physics by primary school students.)
Typ práce:diplomová (Mgr.)
Autorka práce:Bc. Xenie Valušáková (Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol a střední školy, dvouoborové; Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol a střední školy, dvouoborové),
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
Vedoucí práce:doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 12. 2018