Projekty centra

Vysokoškolákem na zkoušku v přírodovědných oborech
Identifikační číslo: 0040/7/NAD/2019 č.j.: MSMT-7614/2019-2
Řešitelka: doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Konec realizace projektu:31. 12. 2019
Podpora nadaných žáků středních škol v Moravskoslezském kraji, projekt MSK
Řešitelka: doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Konec realizace projektu:30. 6. 2020

Zveřejněno / aktualizováno: 14. 05. 2019