Nová reprezentativní publikace Příroda Slezska

V letošním roce vydalo Slezské zemské muzeum v Opavě reprezentativní obrazovou publikaci Příroda Slezska, na které se autorsky podílelo také 9 členů katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (Š. Cimalová, L. Číhal, A. Dolný, I. Horká, P. Kočárek, B. Lojkásek, Z. Majkus, V. Plášek, J. Ševčík). J. Ševčík je také jedním ze tří editorů tohoto díla.

Kniha představuje první souhrnné a podrobné zpracování přírodních poměrů českého Slezska a je příkladem zdařilé spolupráce mezi Ostravskou univerzitou, Slezským zemským muzeem a dalšími institucemi, zabývajícími se  přírodovědným výzkumem regionu.

Publikace formátu A4 má 480 stran a je zaměřena jak na živou, tak i neživou přírodu. Zahrnuje kapitoly věnované geomorfologické, geologické, botanické, mykologické a zoologické charakteristice daného území. Cenná je také podrobná bibliografie k jednotlivým kapitolám, která zahrnuje přes tisíc položek, rejstříky českých a vědeckých názvů organismů a místopisný rejstřík. Atraktivitu knihy zvyšuje také velké množství kvalitních barevných fotografií jednotlivých zástupců flóry, fauny a jejich biotopů, včetně fotografií Dana Bárty, Dušana Boucného, Petra Šaje a dalších renomovaných fotografů přírody.

Podrobnější informace ke knize poskytne doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D..

obálka


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022