Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Bartoň Adam, Mgr., Ph.D.
činnost: umělá inteligence, neuronové sítě
e-mail:
telefon:
Bradáč Vladimír, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor Erasmus+
činnost: odborná angličtina, překlady a korektura odborných textů, tlumočení
e-mail:
telefon: 553 46 2173
Bujok Petr, doc. RNDr., Ph.D.
člen stipendijní komise PřF, člen disciplinární komise PřF
činnost: optimalizace úloh, evoluční algoritmy, aplikovaná statistika
e-mail:
telefon: 553 46 2176
Burianová Eva, Ing., Ph.D.
garant CŽV
činnost: projektování, systémová dynamika, management
e-mail:
telefon: 553 46 2172
Fojtík Rostislav, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro bakalářské studijní programy (PS)
činnost: programování, vývoj mobilních aplikací, didaktika informatiky, eLearning, architektura počítačů
e-mail:
telefon: 553 46 2176
Habiballa Hashim, doc. RNDr. PaedDr., Ph.D., PhD.
vedoucí katedry, garant SP AI Bc., člen vědecké rady PřF OU
činnost: logika, umělá inteligence, didaktika informatiky
e-mail:
telefon: 553 46 2170
553 46 2174
Huňka František, doc. Ing., CSc.
činnost: objektově orientované technologie, návrhové vzory, modelování podnikových procesů s využitím ontologií
e-mail:
telefon: 553 46 2175
Janošek Michal, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry
činnost: multiagentové systémy, chytrá města, chytré domy, modelování a simulace
e-mail:
telefon: 553 46 2186
Jarušek Robert, Mgr., Ph.D.
činnost: programování, grafika a virtuální realita, umělá inteligence, neuronové sítě
e-mail:
telefon: 553 46 2182
Kolcun Alexej, Mgr., CSc.
činnost: vektorová a rastrová počítačová grafika
e-mail:
telefon: 553 46 2182
Kotyrba Martin, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
činnost: logika, umělá inteligence, softcomputing
e-mail:
telefon: 553 46 2255
Navrátil Jiří, Ing. e-mail:
telefon: 222 767 131
777 224 245
Polochová Simona, Ing.
sekretářka KIP
e-mail:
telefon: 553 46 2116
Smolka Pavel, Ing., Ph.D.
pedagogický poradce RS a KOO, administrace IT techniky
činnost: operační systémy, počítačové sítě, databáze, eLearning
e-mail:
telefon: 604 517 402
553 46 2172
Telnarová Zdeňka, Ing., Ph.D.
pedagogický poradce pro balaklářské programy (KS, DS), garant U3V, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami za Přírodovědeckou fakultu
činnost: databázové modelování, databázové technologie, eLearning
e-mail:
telefon: 553 46 2182
Vajgl Marek, RNDr., Ph.D.
činnost: formální logika, zpracování obrazu, informační systémy
e-mail:
telefon: 553 46 1414
Volná Eva, doc. RNDr. PaedDr., PhD.
předsedkyně oborové rady Ph.D. studia AI
činnost: neuronové sítě, evoluční algoritmy, umělá inteligence
e-mail:
telefon: 553 46 2184
Walek Bogdan, RNDr., Ph.D.
činnost: expertní systémy, informační systémy, doporučovací systémy, webové aplikace
e-mail:
telefon: 553 46 2186
Zuzčák Matej, RNDr., Ph.D.
vedoucí CSIRT OU
činnost: kybernetická bezpečnost, unixové operační systémy, počítačové sítě, aplikace kódování a šifrování
e-mail:
telefon: 553 46 2264
Žáček Jaroslav, RNDr., Ph.D.
činnost: softwarové inženýrství, informační systémy, umělá inteligence, robotika
e-mail:
telefon: 553 46 2129
Žáček Martin, PhDr. RNDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro navazující studijní programy
činnost: reprezentace znalostí, znalostní inženýrství, logika, didaktika informatiky
e-mail:
telefon: 553 46 2179

Doktorandi KIP

Doktorandi
Mgr. David Adamczyk
e-mail:
Ing. Petr Dvořáček
e-mail:
Mgr. Petr Fajmon
e-mail:
Mgr. Vladimír Fojtík
e-mail:
Mgr. Filip Hardt
e-mail:
Xinying Chen
e-mail:
 
Mgr. Michal Jalůvka
e-mail:
Mgr. Patrik Kolenovský
e-mail:
Ing. Ondřej Kozinski
e-mail:
Ing. Mgr. Martin Lacko
e-mail:
Mgr. Marek Malina
e-mail:
Mgr. Jiří Matula
e-mail:
Soheyla Mirshahi
e-mail:
 
Mgr. Ondřej Pektor
e-mail:
Mgr. Radim Peša
e-mail:
Mgr. Martin. Prášek
e-mail:
Mgr. Petr Raunigr
e-mail:

Zveřejněno / aktualizováno: 06. 09. 2021