Naši absolventi

Ostravská geografie je spojena s řadou významných jmen, jsme na naše absolventy náležitě hrdí a přikládáme jejich výčet. Chybíte na našem seznamu? Stačí se nám ozvat a rádi Vás doplníme.

Veřejný sektor a diplomacie:

 • Pavel Chramosta – vedoucí oddělení dotací a rozvoje města, MěÚ Uherský Brod
 • Petr Fojtík – velvyslanectví Korejské republiky v ČR
 • František Kubeš – vedoucí Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna
 • Jaroslav Kurfürst – ministerstvo zahraničních věcí, exvelvyslanec ČR v Belgii
 • Renáta Nagyová - Úrad vládneho auditu, Banská Bystrica
 • Jiří Novotný – starosta obce Trojanovice
 • Zbyšek Ondřeka – ředitel Muzea Těšínska, dříve diplomat na velvyslanectví v Polsku
 • Aleš Ottmár – velvyslanectví ČR v Moskvě
 • Přemysl Pela – Czech Centre London
 • Milan Půček – generální ředitel Národního zemědělského muzea v Praze
 • Zdeněk Semorád – náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů Ministerstva pro místní rozvoj
 • Dušan Struna – vedoucí oddělení strategického rozvoje Magistrátu města Olomouce
 • Eva Tenzin - ministerstvo zahraničních věcí ČR

Soukromý sektor:

 • Tomáš Boruta – key account manažer Borcad cz s.r.o.
 • Otto Dušek – zakladatel známé cestovní kanceláře Dušek Tours
 • Jan Haruda – cestovatel, výtvarník, marketingový specialista
 • Michal Pitucha – ředitel pobočkové sítě M&M reality holding a.s.
 • Kristýna Prosecká – ŠKODA AUTO a.s.
 • Markéta Ubíková – digitální manažerka a koučka
 • Petr Vaněk – manažer komunikace Hyundai
 • Antonín Weber – vedoucí týmu v Deloitte

Neziskový sektor a média:

 • Tomáš Etzler – redaktor CNN a ČT
 • Ivana Pejić-Povolná – Česká rozvojová agentura, regionální koordinátorka pro Balkán
 • Přemysl Pela – Czech Innovation Expo
 • Pavel Muroň – projektový manažer organizace Člověk v tísni

Ředitelé škol:

 • Libor Bednář – jednatel a manažer Střední odborné školy umělecké a gymnázia, s.r.o.
 • Andrzej Bizoń – ředitel Polskie gimnazjum im. Juliusza Słowackiego v Českém Těšíně
 • Barbora Bolcarovičová – ředitelka ZŠ a MŠ na třídě dr. E, Beneše, Bohumín
 • Marek Grycz – ředitel ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem v Českém Těšíně
 • Daniel Kašička – ředitel Gymnázia Hladnov a Jazykové školy, Ostrava
 • Tomasz Śmiłowski – ředitel ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem v Karviné
 • Vladimír Kolder – ředitel Vyšší odborné školy DAKOL, o.p.s.
 • Jan Veselý – ředitel ZŠ generála Píky, Ostrava

Vysokoškolští pedagogové:

 • Pavel Bednář – Ústav regionálního rozvoje, správy a práva, Fakulta managementu a ekonomiky, UTB Zlín
 • Hynek Böhm – Katedra geografie, Pedagogická fakulta, TUL Liberec
 • Artur Boháč – Katedra geografie, Pedagogická fakulta, TUL Liberec
 • Oldřich Hájek – vedoucí Ústavu regionálního rozvoje, správy a práva, Fakulta managementu a ekonomiky, UTB Zlín
 • Jaroslav Koutský – děkan Sociálně ekonomické fakulty, Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy, SEF UJEP Ústí nad Labem
 • Libor Lněnička – Katedra geografie, Pedagogická fakulta, MU Brno
 • Tibor Madleňák – vedoucí Katedry geografie, geológie a krajinnej ekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Jiří Novosák – Ústav regionálního rozvoje, správy a práva, Fakulta managementu a ekonomiky, UTB Zlín
 • Klára Popková – Katedra geografie, Pedagogická fakulta, TUL Liberec
 • Robert Stojanov – Geografické migrační centrum, Přírodovědecká fakulta, UK Praha
 • Kamila Vondroušková – Katedra zdravotně-sociálních studií, Fakulta sociálních studií, OU Ostrava
 • Iva Tichá – Katedra sociálních věd, Fakulta sociálních studií, OU Ostrava
 • Miroslav Šerý – Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, UP Olomouc
 • Pavel Švec – Institut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, VŠB-TU Ostrava
 • Jaroslav Vencálek – Katedra politologie, Fakulta humanitních a prírodných vied, PU Prešov

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 04. 2020