Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc.- bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia k přípravě učitelů

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]navazující2 rokyprezenční
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]doktorské4 rokykombinované
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Politická a kulturní geografie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Politická a kulturní geografie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Politická a kulturní geografie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Politická a kulturní geografie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí [CZ]navazující2 rokyprezenční
Sdružená a víceoborová studia
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Biologie - Geografiebakalářské
Fyzika - Geografiebakalářské
Geografie - Anglická filologiebakalářské
Geografie - Biologiebakalářské
Geografie - Český jazyk a literaturabakalářské
Geografie - Dějiny uměníbakalářské
Geografie - Filozofiebakalářské
Geografie - Francouzská filologiebakalářské
Geografie - Fyzikabakalářské
Geografie - Historiebakalářské
Geografie - Hudební výchovabakalářské
Geografie - Latinský jazyk a kulturabakalářské
Geografie - Matematikabakalářské
Geografie - Německá filologiebakalářské
Geografie - Pedagogikabakalářské
Geografie - Polská filologiebakalářské
Geografie - Psychologiebakalářské
Geografie - Ruská filologiebakalářské
Geografie - Sociologiebakalářské
Geografie - Španělská filologiebakalářské
Geografie - Tělesná výchovabakalářské
Geografie - Výtvarná výchovabakalářské
Geografie - Základy společenských vědbakalářské
Matematika - Geografiebakalářské
Sdružená a víceoborová studia zaměřená na přípravu učitelů
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Biologie - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie pro SŠ - Geografie pro SŠnavazující
Český jazyk a literatura - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Dějiny umění - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Francouzská filologie - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika pro SŠ - Geografie pro SŠnavazující
Geografie - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie - Historie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie - Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie - Psychologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠnavazující
Geografie pro SŠ - Český jazyk a literatura pro SŠnavazující
Geografie pro SŠ - Dějepis pro SŠnavazující
Geografie pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠnavazující
Geografie pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Geografie pro SŠ - Hudební výchova pro SŠnavazující
Geografie pro SŠ - Informatika pro SŠnavazující
Geografie pro SŠ - Německý jazyk pro SŠnavazující
Geografie pro SŠ - Pedagogika pro SŠnavazující
Geografie pro SŠ - Polský jazyk pro SŠnavazující
Geografie pro SŠ - Psychologie pro SŠnavazující
Geografie pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠnavazující
Geografie pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Geografie pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠnavazující
Geografie pro SŠ - Výtvarná výchova pro SŠnavazující
Geografie pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Historie - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Hudební výchova - Geografie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Chemie pro SŠ - Geografie pro SŠnavazující
Matematika - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika pro SŠ - Geografie pro SŠnavazující
Německá filologie - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Pedagogika - Geografie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Polská filologie - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Psychologie - Geografie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Ruská filologie - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Tělesná výchova - Geografie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Geografie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Základy společenských věd - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské