Doktorské studium

Proč se stát doktorandem právě na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje?

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje poskytuje doktorské studium ve dvou oborech, jedná se o obor Politická a kulturní geografie a Ekonomická geografie a regionální rozvoj. Specifikem studia na katedře je individuální přístup ke každému studentovi, což umožňuje dlouhodobý rozvoj v oblastech jeho zájmu. Studenti doktorského studia mají možnost absolvovat jak krátkodobé, tak i dlouhodobé stáže a studijní pobyty v zahraničí, a to díky programu Erasmus+ a programu Via Ostravské univerzity.

Doktorské studium je realizováno jak prezenční, tak i kombinovanou formou. Standartní doba studia je 4 roky, maximální doba studia je nastavena na 6 let. Doktorandům v prezenční formě standardní doby studia je poskytováno stipendium ve výši 11.250 korun měsíčně s možností zvýšení stipendia na základě studijních a vědeckých výsledků. Studenti s bydlištěm mimo Ostravu pak mají možnost získat ubytovací stipendium. Vedle těchto stipendií mohou studenti požádat o finanční podporu od Moravskoslezského kraje pro nadějné mladé vědce. Doktorandi mají zpravidla po prokázání svých schopností možnost zapojit se do projektových aktivit katedry, což jim poskytuje jak možnost přivýdělku, tak i dalšího rozvoje akademické kariéry.

Proč studovat zrovna v Ostravě?

Město Ostrava navzdory své pověsti již dávno není šedivým depresivním městem, od kterého je dobré se držet co nejdál. Přespolní a zahraniční studenti jsou zpravidla velmi mile překvapeni kvalitou života a studia v Ostravě, širokou nabídkou volnočasového vyžití a příznivou cenou bydlení. Tyto faktory činí z Katedry sociální geografie a regionálního ideální místo pro studium. Geografové se vždy hrdě hlásili ke své historické objevitelské tradici, přijeďte objevit Ostravu i vy.

Co vás v rámci doktorského studia čeká a nemine?

  • Pedagogická činnost – věříme, že doktorandy rozvíjí vedení seminářů a cvičení. Každý doktorand má tedy možnost se aktivně zapojit do výuky.
  • Vědecko-výzkumné aktivity – doktorandi jsou aktivně zapojování do aktivit výzkumných týmů na katedře.
  • Publikační aktivity – součástí doktorského studia je povinnost publikovat a aktivně se účastnit konferencí. Každý doktorand je v průběhu studia připravován na to, aby zvládl prezentovat výsledky své práce.
  • Možnost se jazykově rozvíjet – katedra poskytuje celou řadu jazykových kurzů. Znalost cizího jazyka umožňuje nejenom čerpat znalosti ze zahraničních výzkumů, ale i zapojení se od mezinárodních výzkumných projektů
  • Možnost vyjet do zahraničí – vítáme a motivujeme studenty k získání zkušeností z mezinárodního prostředí

Doktorské studium - průvodce

Doktorské studium

Vojtěch Bosák

Adam Kočí


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 05. 2023