Urbánní geografie a trh nemovitostí

Urbánní geografie dlouhodobě patří mezi jeden z hlavních směrů výzkumu naší katedry, který je v současnosti rozšiřován o výzkum v oblasti trhu nemovitostí. Města představují místa s významnou koncentrací obyvatelstva a poskytují zázemí pro řadu funkcí, jako je doprava, výroba, obchod či kultura. Fyzickou složku města představuje vystavěné prostředí, které si jednotlivé lidské generace postupně přetvářejí k obrazu svému. Tento postupný vývoj s sebou však nese řadu problémů, neboť město vystavěné podle potřeb generací předešlých již nemusí nutně odpovídat požadavkům generacím současným či budoucím.

V současné době se náš výzkum koncentruje do těchto dílčích oblastí:

 • shrinking cities, příčiny a důsledky úbytku obyvatelstva měst a možná řešení
 • regenerace městských center a kvalita života obyvatel měst
 • revitalizace brownfieldů a znovuvyužití průmyslového dědictví
 • strategické plánování v různých oblastech rozvoje měst
 • smart cities a aplikace moderních technologií do rozvoje měst
 • udržitelnost růstu měst s ohledem na finanční, dopravní a environmentální náklady a trh nemovitostí

Významné grantové projekty

Vybrané publikace

 • BOSÁK, V., SLACH, O., HÝLLOVÁ, L., NOVÁČEK, A., POHORSKÁ, B. (2023): Europeanisation mechanisms in context: metropolitan development through integrated territorial investments in Central and Eastern Europe. Regional Studies, 1-13.
 • BOSÁK, V., SLACH, O., PASZOVÁ, L., HÝLLOVÁ, L., MYKHNENKO, V., KRTIČKA, L., NOVÁČEK, A. (2023): Coping with peripheralization in small cities. What is the role of human agency? European Planning Studies.
 • RUDINCOVÁ, K. Ž., ŽENKA, J., BOSÁK, V., SLACH, O., ISTRATE, A., NOVÁČEK, A. (2023): Perception and preferred reuse of vegetated vacant lots along main streets in a shrinking city. Urban Forestry & Urban Greening, 127956.
 • HAASE, A., BONTJE, M., COUCH, C., MARCINCZAK, S., RINK, D., RUMPEL, P., & WOLFF, M. (2021): Factors driving the regrowth of European cities and the role of local and contextual impacts: A contrasting analysis of regrowing and shrinking cities. Cities, 108, 102942.
 • ISTRATE, A.-L., BOSÁK, V., NOVÁČEK, A., SLACH, O. (2020): How Attractive for Walking Are the Main Streets of a Shrinking City? Sustainability, 12(15), 1-20.
 • SLACH, O., NOVÁČEK, A., BOSÁK, V., KRTIČKA, L. (2020): Mega-retail-led regeneration in the shrinking city: Panacea or placebo? Cities, 104, 102799.
 • BOSÁK, V., SLACH, O., NOVÁČEK, A., KRTIČKA, L. (2020): Temporary use and brownfield regeneration in post-socialist context: from bottom-up governance to artists exploitation. European Planning Studies, 28(3), 604-626.
 • SLACH, O., BOSÁK, V., KRTIČKA, L., NOVÁČEK, A., RUMPEL, P. (2019): Urban Shrinkage and Sustainability: Assessing the Nexus between Population Density, Urban Structures and Urban Sustainability. Sustainability. 11(15), p. 1-22.
 • BOSÁK, V., NOVÁČEK, A., SLACH, O. (2018): Industrial culture as an asset, barrier and creative challenge for restructuring of old industrial cities: case study of Ostrava (Czechia). Geoscape, 12, p. 52-64.

Zveřejněno / aktualizováno: 31. 05. 2023