Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2024
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2024
ostatní
 
Rok: 2024, GeoJournal
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Jan Ženka, Jaroslav Rusnák, Adam Červenka
Rok: 2024, Geografie
článek v odborném periodiku
 
Jan Ženka, Jaroslav Rusnák, Adam Červenka
Rok: 2024, Geografie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2024
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2024
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2024
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2024
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2024, Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia
článek v odborném periodiku
 
Jeroen Van den Bosch, Lukáš Laš
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2024, Politické vedy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Martin Solik, Jan Graf, Dalibor Velky
Rok: 2024, Politické vedy
článek v odborném periodiku
 
Petr Klusáček, Petr Dvořák, Jakub Trojan
Rok: 2024, Land
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2024
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2024
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2024
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2024
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2024
ostatní
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024, Moravian Geographical Reports
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024, BIG_Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2024
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jan Macháček, Philemon Lindagato, Yongjun Li, Gaoxue Yang
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, VDF
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2023
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Regional Studies
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
výzkumná zpráva
 
Rok: 2023
výzkumná zpráva