Projekty a granty
Resilience chytrých měst a obcí Moravskoslezského kraje
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období9/2023 - 12/2025
PoskytovatelKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, Technologická agentura ČR
Stavřešený
Síť expertů pro analýzu strategických globálních trendů
Hlavní řešitelMgr. Kateřina Ženková Rudincová, Ph.D.
Období9/2023 - 12/2025
PoskytovatelKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, Technologická agentura ČR
Stavřešený
Joint Degree in Political Geography
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.
Období10/2023 - 12/2024
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený
M.O.R.D.O.R. - Mapping and Organizing Research on Dictatorships, Open Access Repository
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.
Období3/2022 - 12/2024
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený
Where have all the natsmen gone? Etnické menšiny v postsovětském prostoru
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Implementace Walkability jako nástroje podpory udržitelné mobility českých měst
Hlavní řešitelMgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Období1/2023 - 6/2024
PoskytovatelKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, Technologická agentura ČR
Stavřešený
Ekonomická odolnost starých průmyslových regionů
Hlavní řešitelMgr. Marek Krumnikl
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Metodika národního mapování ekonomického a sociálního přínosu kulturních a kreativních odvětví
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Slach, Ph.D.
Období2/2023 - 12/2023
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený
Současná témata politické geografie? De facto státy, hranice, hybridita a demokratický backsliding jako ústřední body politickogeografického zájmu
Hlavní řešitelPhDr. Martin Solik, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Ukrainian refugees in Central Europe and the Balkans - lessons learned and policy recommendations
Hlavní řešitelMgr. Kateřina Ženková Rudincová, Ph.D.
Období6/2023 - 11/2023
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavřešený
Rozšíření strategického plánu "fajnOva CENTRUM" - projekt Přívoz
Hlavní řešitelMgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Období3/2023 - 10/2023
PoskytovatelMěstský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Stavřešený