Ekonomická geografie

Ekonomická geografie představuje tradiční směr našeho výzkumu. Dlouhodobě se zabýváme transformací a rozvojem starých průmyslových regionů. Hlavní pozornost věnujeme Moravskoslezskému kraji, který srovnáváme s analogickými regiony v Česku (Ústecký kraj) i zahraničí (např. německé Sársko). Zajímají nás ekonomické, sociální i environmentální dopady rozvoje starých průmyslových regionů: úpadek tradičních a vznik nových odvětví průmyslu/služeb, zahraniční investice, odliv obyvatel, nezaměstnanost, brownfieldy a další aspekty. Zabýváme se též nemetropolitními a venkovskými regiony, které jsou v Česku vysoce industrializované.

V současné době se náš výzkum koncentruje do těchto dílčích oblastí:

 • role zpracovatelského (zejména automobilového) průmyslu v rozvoji nemetropolitních a venkovských regionů
 • dodavatelské vazby průmyslových firem a jejich přínos pro rozvoj (venkovských) regionů
 • význam tradičních průmyslových odvětví ve starých průmyslových regionech
 • technologická tranzice a její sociekonomické dopady ve starých průmyslových regionech
 • rozmístění znalostně náročných obchodních služeb a kreativních odvětví ve velkých městech a jejich centrech
 • ekonomická odolnost regionů a regionální rozdíly v nezaměstnanosti v období velkých hospodářských krizí, postkrizové scénáře oživení regionálních ekonomik

Významné grantové projekty

Vybrané publikace

 • KURNIA, AA., RUSTIADI, E., FAUZI, A., PRAVITASARI, AE., ŽENKA, J. (2023): Probing Regional Disparities and Their Characteristics in a Suburb of a Global South Megacity: The Case of Bekasi Regency, Jakarta Metropolitan Region. ISPRS International Journal of Geo-Information, 12, 2, 32.
 • KURNIA, AA., RUSTIADI, E., FAUZI, A., PRAVITASARI, AE., SAIZEN, I., ŽENKA, J. (2022): Understanding industrial land development on rural-urban land transformation of Jakarta megacity’s outer suburb. Land, 11, 5, 670.
 • ŽENKA, J., KOFROŇ, J., PERNICA, B. (2021): The geography of demilitarisation. Do regional economic disparities affect the spatial distribution of military base closures? Moravian Geographical Reports, 29, 4, 252-266.
 • ŽENKA, J., CHRENEKOVÁ, M., KOKEŠOVÁ, L., SVETLÍKOVÁ, V. (2021): Industrial Structure and Economic Resilience of Non-Metropolitan Regions, An Empirical Base for the Smart Specialization Policies. Land, 10, 2, 1335.
 • ŽENKA, J., KRTIČKA, L., PASZOVÁ, L., PUNDOVÁ, T., ŽENKOVÁ RUDINCOVÁ, K., ŠŤASTNÁ, S., SVETLÍKOVÁ, V. A MATULA, J. (2021): Micro-Geographies of Information and Communication Technology Firms in a Shrinking Medium-Sized Industrial City of Ostrava (Czechia). Land. 10, 7, 695-724.
 • ŽENKA, J., ŠŤASTNÁ, S., PAVLÍK, A. (2021): The role of the manufacturing industry in the development of rural regions: evidence from a highly industrialized Moravian region. Moravian Geographical Reports, 29, 1, 39-52.
 • ŽENKA, J., SLACH, O., IVAN, I. (2020): Spatial patterns of knowledge-intensive business services in cities of various sizes, morphologies and economies. Sustainability, 12, 5, 1845-2004.
 • HALADA, M., ŽENKA, J. (2020): Microregional patterns of corporate philanthropy: the role of economic structure and regional determinants. Geoscape, 14, 1, 24-35.
 • ŽENKA, J., SLACH, O., PAVLÍK, A. (2019): Economic resilience of metropolitan, old industrial, and rural regions in two subsequent recessionary shocks. European Planning Studies, 27, 11, 2288-2311.

Zveřejněno / aktualizováno: 31. 05. 2023