Environmentální aspekty ekonomického rozvoje

Ekonomické aktivity, zejména průmyslová činnost, negativně ovlivňují životní prostředí a zhoršují kvalitu života obyvatelstva. Udržitelný rozvoj a jeho environmentální aspekty jsou proto nedílnou součástí našeho výzkumu. Zaměřujeme se na vzájemné vztahy mezi obyvatelstvem, životním prostředím a ekonomickými aktivitami. V tomto kontextu se zabýváme těžbou nerostných surovin a navazujícími průmyslovými činnostmi, brownfields, energetickou tranzicí a využitím obnovitelných zdrojů energie.

V současné době se náš výzkum koncentruje do těchto dílčích oblastí:

 • environmentální aspekty průmyslové činnosti
 • vliv těžby nerostných surovin na ekonomický rozvoj regionů v návaznosti na životní prostředí
 • udržitelná těžba nerostných surovin v rozvojových zemích
 • energetická tranzice, prostorové a socioekonomické aspekty využití obnovitelných zdrojů energie
 • environmentální aspekty regenerace brownfields

Významné grantové projekty

Vybrané publikace

 • FRANTÁL, B., DVOŘÁK, P. (2022): Reducing energy poverty in deprived regions or supporting new developments in metropolitan suburbs? Regional differences in the use of subsidies for home energy efficiency renovations. Energy Policy, 171, 113250.
 • KULLA, M., NOVOTNÝ, L., PREGI, L., DVOŘÁK, P., MARTINÁT, S., KLUSÁČEK, P., NAVRÁTIL, J., KREJČÍ, T., FRANTÁL, B. (2022): The good, the bad, and the nobody: Exploring diversity of perceptions of anaerobic digestion plants in Central and Eastern Europe. Energy Research & Social Science, 89, 102644.
 • MARTINÁT, S., CHODKOWSKA-MISZCZUK, J., KULLA, M., NAVRÁTIL, J., KLUSÁČEK, P., DVOŘÁK, P., NOVOTNÝ, L., KREJČÍ, T., PREGI, L., TROJAN, J., FRANTÁL, B. (2022): Best practice forever? Dynamics behind the perception of farm-Fed anaerobic digestion plants in rural peripheries. Energies, 15, 7, 2533.
 • MACHÁČEK, J., SCHLOSSAREK, M., LINDAGATO, P. (2022): The Livelihood of Artisanal and Small-Scale Miners and Awareness of the Use of 3T Minerals in Rwanda—A Case Study in the Rutsiro District: A Qualitative Assessment. International journal of environmental research and public health, 19(19), 12570.
 • MACHÁČEK, J. (2020): Alluvial Artisanal and Small-Scale Mining in a River Stream—Rutsiro Case Study (Rwanda). Forests, 11(7), 762.
 • MACHÁČEK, J. (2019): Typology of environmental impacts of artisanal and small-scale mining in African Great Lakes Region. Sustainability, 11(11).
 • VAN der HORST, D., MARTINÁT, S., NAVRÁTIL, J., DVOŘÁK, P., CHMIELOVA, P. (2018): What can the location of biogas plants tell us about agriculture change? A case study from the Czech Republic. Deturope, 10 (1), s 33-52.

Zveřejněno / aktualizováno: 31. 05. 2023