Geopolitika a geoekonomika

Geopolitika, geoekonomika a geokultura byly hlavními výzkumnými směry od počátku studijního programu politická geografie. V měnícím se multipolárním světě se politický konflikt v informačním věku mezi mocnostmi přesouvá do roviny zdánlivě nekonfrontační (obchod, média), kde je zastoupena role měkkých faktorů (např. soft power, dezinformace, propaganda), na rozdíl od přímé konfrontační roviny nástrojů tvrdé moci (hard power ‒ vojenská a ekonomická síla). Aktuálně se proto věnujeme zejména problematice těchto měkkých faktorů, včetně náboženské měkké moci, formování národních identit, případně kritické geopolitice a geopolitickýcm imaginacím. Regionálně se pak zaměřujeme zejména na eurasijský a indo-pacifický prostor.

V současné době se náš výzkum koncentruje do těchto dílčích oblastí:

 • geopolitika a projekce v mezinárodních vztazích, územní spory, imperialismus
 • kritická geopolitika jako analýza diskurzů formujících geopolitické imaginace
 • aktéři geopolitických diskurzů, role identity
 • geoekonomika jako geopolitika v ekonomice
 • geokultura jako faktor geopolitické konfrontace
 • soft power, hard power, smart power, geopolitika náboženské měkké moci, hybridní aspekty zahraniční politiky
 • politická a ekonomická tranzice a rozvoj

Významné grantové projekty

Vybrané publikace

 • BAAR, V., SOLIK, M., BAAROVÁ, B., GRAF, J. (2022): Theopolitics of the Orthodox World – Autocephaly of the Orthodox Churches as a Political, Not Theological Problem. Religions, 13(2):1-19.
 • SOLIK, M., GRAF, J., BAAR, V. (2022): Hybrid Threats in the Western Balkans: A Case Study of Bosnia and Herzegovina. Romanian Journal of European Affairs, 22(1): 5-23.
 • BAAR, V., SOLIK, M., BAAROVÁ, B., GRAF, J. (2022): Theopolitics of the Orthodox World—Autocephaly of the Orthodox Churches as a Political, Not Theological Problem. Religions,13(2: 116), 1-19.
 • WELLISCH, S., LAŠ, L. (2022): Media discourses of territorial disputes in Japan. Asian Geographer, 39:1, 1-19.
 • KOČÍ, A., BAAR, V. (2021): Greenland and the Faroe Islands: Denmark’s autonomous territories from postcolonial perspectives. Norwegian Journal of Geography, 75(4):189-202.
 • SOLIK, M. (2020): Social-conservative russian soft power: a traditional agenda and illiberal values as a source of attraction or coertion? A case study of Slovakia. Revista UNISCI, (54).
 • SOLIK, M., BAAR, V. (2020): Religious Component In a State’s Foreign Policy. A Case Study of The Russian Orthodox Church. Politické vedy, 23(2).
 • SOLIK, M. BAAR, V. (2019): The Russian Orthodox Church: An Effective Religious Instrument of Russia's 'Soft' Power Abroad. The Case Study of Moldova. Acta Politologica, 11(3), 13‒41.
 • SOLIK, M., HOLÁŇ, M. (2019): Prokremelské propagandistické 'alternativní' mediální weby na Slovensku. Politologická revue, 25(2), 27‒64.
 • SOLIK, M., BAAR, V. (2019): Koncepcia fašizmu a antifašizmu ako sofistikovaná súčasť mocenskej stratégie Ruskej federácie. Politické vedy, 22(1), 8‒79.
 • KRIŽAN, Ľ., BAAR, V. (2018): Indické geopolitické myšlení. Geografie, 123(4), 523‒543.

Zveřejněno / aktualizováno: 31. 05. 2023