Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Alexandr Nováček


„Investice do vědění nesou nejvyšší úrok.“

Benjamin Franklin

Alexandr Nováček

titul, jméno, příjmení:
Mgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
L 402, budova L
funkce:
PR koordinátor katedry
obor činnosti:
strategické plánování, projektové řízení, geografie města
telefon, mobil:
553 46 2374
776 878 776
e-mail:

Vzdělání

2016 – 2022
Doktorské studium, program Ekonomická geografie a regionální rozvoj, Ostravská univerzita
2013 – 2016
Navazující magisterské studium, program Sociální geografie a regionální rozvoj, Ostravská univerzita
2010 – 2013
Bakalářské studium, program Sociální geografie a regionální rozvoj, Ostravská univerzita
 

Zaměstnání, praxe

2017 – dosud
Odborný asistent, Ostravská univerzita, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
2016 – 2017
Odborný asistent, Místní akční skupina, projekt Místní akční plán ORP Frýdek-Místek
 

Odborné zaměření

Hlavní tématické odborné zaměření:
Urbánní geografie, smršťující se města, regenerace městských center, kvalita života ve městech, strategické plánování
Realizované vědecko-výzkumné projekty a smluvní výzkum:
Implementace walkability jako nástroje podpory udržitelné mobility českých měst (CK04000226), poskytovatel: TAČR DOPRAVA 2020+, hlavní řešitel
SMART technologie pro zvyšování kvality života ve mestech a regionech (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452), poskytovatel: OP VVV, člen řešitelského týmu & garant klíčové aktivity
Chytrá města a další inovativní přístupy k rozvoji měst a regionů, Studentská grantová soutěž 2020, poskytovatel: Ostravská univerzita, člen řešitelského týmu
Restrukturalizace zaostávajících měst a regionů, Studentská grantová soutěž 2019, poskytovatel: Ostravská univerzita, hlavní řešitel
Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie (TL01000498), poskytovatel: TAČR ÉTA, člen řešitelského týmu
Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení (TL01000498), poskytovatel: TAČR ÉTA, člen řešitelského týmu
Vybrané přístupy k rozvoji zaostávající měst a regionů, Studentská grantová soutěž 2018, poskytovatel: Ostravská univerzita, člen řešitelského týmu
Projektová výuka prostorového plánování studentů fyzické a sociální geografie Ostravské univerzity a studentů architektury VŠB-TU, poskytovatel: Ostravská univerzita, člen řešitelského týmu
Role služeb v rozvoji průmyslových měst a regionů, Studentská grantová soutěž 2017, poskytovatel: Ostravská univerzita, člen řešitelského týmu
Adaptabilita průmyslových měst a regionu - případová studie, Studentská grantová soutěž 2016, poskytovatel: Ostravská univerzita, člen řešitelského týmu
Realizované hospodářské smlouvy a smluvní výzkum:
Evaluace Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostrava, zadavatel: statutární město Ostrava, člen řešitelského týmu
Rozšíření strategického plánu fajnOVA CENTRUM, zadavatel: městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, projekt INTERREG EUROPE RESOLVE, hlavní řešitel
Průzkum mezi obyvateli a návštěvníky MOaP při přípravě strategického plánu fajnOVA CENTRUM, zadavatel: městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, hlavní řešitel
Strategický plán fajnOVA CENTRUM, zadavatel: městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, hlavní řešitel
Průzkum potřeb ostravských rodin, statutární město Ostrava, zadavatel: statutární město Ostrava, člen řešitelského týmu
Studie regenerace města Karviné - analytická část, zadavatel: Heimstaden s.r.o., člen řešitelského týmu
Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy #Kultura2030, člen řešitelského týmu
Metodika sběru dat pro potřeby rodinné politiky statutárního města Ostravy, člen řešitelského týmu
Evaluace Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy, člen řešitelského týmu
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2018 – dosud
Člen akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
2018 – dosud
Člen ekonomické komise akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
 

Působení v zahraničí

2018
Fachhoschule Erfurt, Německo, Erasmus+ trainee
2018
Liverpool John Moores University, Velká Británie, Erasmus+ trainee
2018
CIMA Österreich Beratung + Management GmbH, Rakousko, krátkodobá stáž
2014 – 2015
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Německo, roční studium, program Erasmus+
 

Jazykové znalosti

Angličtina
C1
Němčina
B1
 


Rok: 2024
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2024
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2024
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2024
ostatní
 
Rok: 2023
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2022
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2021
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2020, Cities
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, EUR PLAN STUD
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Geoscape
článek v odborném periodiku
 

Rok: 2024
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2024
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2024
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2024
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2024
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2024
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2024
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2024
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2024
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2024
ostatní
 
Rok: 2024
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2024
uspořádání konference, workshopu
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Regional Studies
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
výzkumná zpráva
 
Rok: 2023
výzkumná zpráva
 
Rok: 2023
výzkumná zpráva
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Wolters Kluwer
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2022
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
poskytovatelem realizované výsledky
 
Karolina Thel, Alexandr Nováček, Jana Krbová
Rok: 2022, Wolters Kluwer
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Luděk Krtička, Jan Ženka, Jan Macháček, Petr Dvořák, David Vogt, Pavel Kukuliač, Lucie Orlíková, Adam Pavlík, Jan Kopp, Alexandr Nováček, Simon Wellisch, Gesa Hatesohl, Petr Žufan, Simona Šťastná, Marek HALADA ... další autoři
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2021
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2021, Vydavatelství En Face
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
poskytovatelem realizované výsledky
 
Rok: 2021, Vydavatelství En Face
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
výzkumná zpráva
 
Rok: 2021, Vydavatelství En Face
kapitola v odborné knize
 
Luděk Krtička, Jan Ženka, Jan Macháček, Petr Dvořák, David Vogt, Pavel Kukuliač, Lucie Orlíková, Adam Pavlík, Jan Kopp, Alexandr Nováček, Simon Wellisch, Gesa Hatesohl, Petr Žufan, Simona Šťastná ... další autoři
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ondřej Slach, Jan Ženka, Alexandr Nováček, Jan Macháček, Petr Dvořák, Petr Žufan, Jan Kopp, Jíří Ježek ... další autoři
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, Sustainability
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, Cities
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Wolters Kluwer ČR
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, EUR PLAN STUD
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, EUR PLAN STUD
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Sustainability
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Sustainability
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Jan Ženka, Igor Ivan, Jiří Hasman, Luděk Krtička, Alexandr Nováček, Vojtěch BOSÁK, Adam PAVLÍK ... další autoři
Rok: 2018, En Face
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018, Geoscape
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, En Face
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Wolters Kluwer ČR
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Janečko Daniel
Města přátelská k rodinám a dětem
diplomová
2024
Chwistek Lukáš
Dědictví textilního průmyslu Moravskoslezského kraje
diplomová
2023
Kochová Hana
Vývoj a dopady logistických nemovitostí: případová studie Ostrava
diplomová
2023
Červenka Adam
Možnosti sběru a využití dat o službách ve smart cities
diplomová
2022
Klumpar Filip
Motivace občanů k odstěhování se z Ostravy
diplomová
2022
Krumnikl Marek
Aplikace konceptu smart cities v rozvoji cyklodopravy měst
diplomová
2021
Horáková Tereza
Push a pull faktory suburbanizace
bakalářská
2023
Svozil Dominik
Vývoj maloobchodu a dalších služeb ve městě Frýdku-Místku
bakalářská
2023
Děcká Tereza
Regenerace vnitřního města Ostravy
bakalářská
2022
Husáková Adéla
Bariéry studentifikace města Ostravy
bakalářská
2022
Kabelková Zuzana
Rozvoj maloobchodní sítě ve městě Havířov
bakalářská
2022
Klingová Kateřina
Developerské projekty veřejné správy a jejich vliv na rozvoj městských center
bakalářská
2022
Reiter Dalibor
Gamifikace jakožto participativní nástroj rozvoje smart cities
bakalářská
2022
Boršányiová Tereza
Občanská vybavenost v městské obvodu Poruba
bakalářská
2021
Chwistek Lukáš
Budoucnost průmyslového dědictví města Frýdku-Místku
bakalářská
2021
Potempová Kristýna
Politika European Green Deal a její implementace v Moravskoslezském kraji
bakalářská
2021
Červenka Adam
Koncept walkability a městské centrum Ostravy
bakalářská
2020
Hořínek Lukáš
Koncept city placement a jeho vliv na rozvoj měst
bakalářská
2020
Kaniová Pavlína
Strategické plánování v rozvoji městských center na příkladu města Manchester
bakalářská
2020
Menšíková Monika
Význam univerzity pro rozvoj městského centra
bakalářská
2020Hlavní řešitel
Mgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Období
1/2023 - 6/2024
Poskytovatel
Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Technologická agentura ČR
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Období
5/2023 - 2/2024
Poskytovatel
Statutární město Ostrava
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Období
11/2023 - 12/2023
Poskytovatel
Statutární město Ostrava
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Období
3/2023 - 10/2023
Poskytovatel
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Období
3/2022 - 8/2022
Poskytovatel
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Období
4/2021 - 2/2022
Poskytovatel
Smluvní výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Období
11/2021 - 12/2021
Poskytovatel
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Období
11/2020 - 12/2020
Poskytovatel
Statutární město Ostrava
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Období
1/2019 - 12/2019
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub