Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Tadeusz Siwek

Tadeusz Siwek

titul, jméno, příjmení:prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
místnost, podlaží, budova: L 404, budova L
funkce:
obor činnosti:percepce geografického prostoru, národnostní otázky
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2344
731 444 485
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.researchgate.net/profile/Tadeusz-Siwek

Vzdělání

1982 – 1986
Doktorské studium (titul CSc.), Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor sociální geografie
1971 – 1976
Studium geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě (Slovensko)
1968 – 1971
Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Český Těšín, pobočka v Orlové
 

Kvalifikace

2013
Profesorské řízení v oboru Vědy o Zemi (geografie) na Varšavské univerzitě (Polsko)
1997
Habilitace v oboru sociální geografie na UK v Praze
1990
CSc. (ekvivalent Ph.D.) v oboru sociální geografie na UK v Praze
1978
RNDr. v oboru ekonomická geografie na Univerzitě Komenského v Bratislavě
 

Zaměstnání, praxe

1991 – dosud
Ostravská univerzita
1988 – 1991
Ústav ekologie průmyslové krajiny ČSAV v Ostravě
1987
Výzkumný ústav výrobního družstevnictví v Praze, pobočka v Ostravě
1982 – 1986
Doktorské studium na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
1978 – 1982
Výzkumný ústav rozvoje oblastí a měst v Ostravě
1977 – 1978
Ústav ekologie průmyslové krajiny ČSAV v Ostravě
 

Odborné zaměření

Politická a kulturní geografie
Sociální geografie
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2001 – 2004
prorektor pro vědu a výzkum
1994 – 1997
proděkan pro vědu a výzkum na Filozofické fakultě OU
1994 – 1996
Senát OU
 

Ocenění

2011
čestné členství Polské geografické společnosti
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Národní akreditační úřad - hodnotitel
Polska Komisja Akredytacyjna - zahraniční expert
Členství v redakčních radách
Journal of Innovation and Enterpreneurship (vydavatel: Springer)
Czasopismo Geograficzne (vydavatel: Polskie Towarzystwo Geograficzne)
Przegląd Geograficzny (vydavatel: Polska Akademia Nauk - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania)
Studia Etnologiczne i Antropologiczne (vydavatel: Uniwersytet. Śląski)
Folia Geographica Socio - Oeconomica (vydavatel: Uniwersytet Łódzki)
 

Působení v zahraničí

21. 5. 2017 – 27. 5. 2017
Riga, Erasmus
21. 8. 2016 – 26. 8. 2016
Peking, 33. mezinárodní geografický kongres - prezentace kandidatury Prahy na uspořádání kongresu v r. 2024 s reprezentace Národního geografického komitétu
8. 5. 2016 – 14. 5. 2016
Gdańsk, Erasmus
4. 10. 2015 – 11. 10. 2015
Barcelona, Erasmus
2. 5. 2015 – 8. 5. 2015
Lisabon, Erasmus
19. 10. 2014 – 26. 10. 2014
Warszawa, Erasmus
26. 5. 2014 – 30. 5. 2014
Kraków, Erasmus
13. 10. 2013 – 19. 10. 2013
Budapešť, Erasmus
8. 4. 2013 – 20. 4. 2013
Gdańsk, Erasmus
15. 10. 2012 – 20. 10. 2012
Brusel, Erasmus
26. 8. 2012 – 30. 8. 2012
Kolín nad Rýnem, 32. mezinárodní geografický kongres - reprezentace Národního geografického komitétu
23. 2. 2012 – 1. 3. 2012
New York, pozvání na kongres Asociace amerických geografů
13. 11. 2011 – 21. 11. 2011
Sevilla, Erasmus
21. 11. 2010 – 26. 11. 2010
Warszawa, Erasmus
25. 4. 2010 – 2. 5. 2010
Stockholm, Erasmus
12. 10. 2009 – 16. 10. 2009
Kraków, Erasmus
19. 4. 2009 – 30. 4. 2009
Coimbra, Erasmus
11. 8. 2008 – 16. 8. 2008
Tunis, 31. mezinárodní geografický kongres - reprezentace Národního geografického komitétu
21. 4. 2008 – 30. 4. 2008
Warszawa, Erasmus
5. 11. 2007 – 16. 11. 2007
Sevilla, Erasmus
15. 4. 2007 – 27. 4. 2007
Warszawa, Erasmus
10. 7. 2006 – 21. 7. 2006
Bonn, Erasmus
15. 2. 2006 – 31. 5. 2006
Tychy, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych - hostující profesor
22. 10. 2005 – 28. 10. 2005
Paříž, Erasmus
11. 7. 2005 – 22. 7. 2005
Bonn, Erasmus
11. 7. 2004 – 24. 7. 2004
Roskilde, Erasmus
13. 6. 2004 – 25. 6. 2004
Bonn, Erasmus
15. 6. 2003 – 27. 6. 2003
Bonn, Erasmus
7. 7. 2002 – 26. 7. 2002
Bonn, Erasmus
1999
Brusel, Vrije Universiteit (6 týdenní stáž v rámci projektu Tempus)
1998
Londýn, Queen Mary & Westfield College, (2 týdenní stáž v rámci projektu Tempus)
1984
Warszawa, Wydział Geografii Uniwersytetu Warszawskiego (2 měsíční stáž v rámci doktorského studia)
 

Jazykové znalosti

Polština
rodilý mluvčí (bilingvní společně s češtinou)
Angličtina
pokročilý
Ruština
částečná znalost
Němčina
pasivní znalost
 


Historical dataset of administrative units with social-economic attributes for Austrian Silesia 1837-1910
Krzysztof Ostafin, Dominik Kaim, Tadeusz Siwek, Anna Miklar
Rok: 2020, Scientific Data
článek v odborném periodiku

Otázka vnitřních hranic v návrhu federalizace Rakousko-Uherska Aurela Popoviciho
Tadeusz Siwek
Rok: 2020, Academia
kapitola v odborné knize

Silesian Identity Across the Internal Border of the EU
Tadeusz Siwek
Rok: 2018, Springer International Publishing
kapitola v odborné knize

Granica w świadmości i w rzeczywistości: dwa przykłady z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
Pavel Ptáček, Petr Kladivo, Pavel ROUBÍNEK, Tadeusz Siwek, Karen Ziener
Rok: 2017, Studia Socjologiczne
článek v odborném periodiku

Czechy, Słowacja i Czechosłowacja - geografia regionalna dawniej i dziś
Tadeusz Siwek
Rok: 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
kapitola v odborné knize

Bibliometrická analýza české geografie v databázi Scopus
Tadeusz Siwek, Artur Bajerski
Rok: 2012, Geografie
článek v odborném periodiku

Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska
Bohumil Frantál, Pavel Klapka, Tadeusz Siwek
Rok: 2012, Sociologický časopis - Czech Sociological Review
článek v odborném periodiku

Percepce geografického prostoru
Tadeusz Siwek
Rok: 2011, Česká geografická společnost
odborná kniha

Současná geografie očima českých geografů
Tadeusz Siwek
Rok: 2010, Geografie
článek v odborném periodiku

Colloquium Opole 2021
Tadeusz Siwek, Marek Mazurkiewicz
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Czech and Polish perception of the Turks during centuries
Tadeusz Siwek
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Demografický vývoj domorodých Australanů
Tadeusz Siwek
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Depopulation of the Moravian-Silesian Region and the theory of the middle income trap
Tadeusz Siwek
Rok: 2021, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

EUGEO 2021 - předseda vědeckého výboru kongresu evropských geografů
Tadeusz Siwek
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Herczawa-Hrčava: najbardziej czeska czy najbardziej pragmatyczna wieś na Zaolziu?
Tadeusz Siwek
Rok: 2021, Rozwój regionalny i polityka regionalna
článek v odborném periodiku

Postrzeganie działalności polskiej opozycji antykomunistycznej w społeczeństwie ówczesnej Czechosłowacji
Tadeusz Siwek
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Religia i religijność w Czechach jako obiekt badań
Tadeusz Siwek
Rok: 2021, Wydawnictwo Uniwersytetu Sląskiego
kapitola v odborné knize

Transfer of New World geographical names to Central Europe
Tadeusz Siwek
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vylidňování Moravskoslezského kraje a teorie pasti středního příjmu
Tadeusz Siwek
Rok: 2021, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Warianty podziału Śląska Cieszyńskiego w latach 1918-1920 z perspektywy geografii politycznej
Tadeusz Siwek
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historical dataset of administrative units with social-economic attributes for Austrian Silesia 1837-1910
Krzysztof Ostafin, Dominik Kaim, Tadeusz Siwek, Anna Miklar
Rok: 2020, Scientific Data
článek v odborném periodiku

Komentář k polským prezidentským volbám 2020
Tadeusz Siwek
Rok: 2020
rozhlasové a televizní relace

Otázka vnitřních hranic v návrhu federalizace Rakousko-Uherska Aurela Popoviciho
Tadeusz Siwek
Rok: 2020, Academia
kapitola v odborné knize

Etnické hranice v geografickém prostoru: jak je mapovat?
Tadeusz Siwek
Rok: 2019
stať ve sborníku

Religiosity in Czechia: a specific case among post-communist countries
Tadeusz Siwek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
Tadeusz Siwek
Rok: 2019
působení v zahraničí

Európska dimenzia aktivít našich geografických spoločností
Tadeusz Siwek, René Matlovič
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Imiona i nazwiska ludności na Zaolziu - urzędowo i w codziennym użyciu
Tadeusz Siwek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Industrializacja socjalistyczna po czesku: przykład Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego
Tadeusz Siwek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perception of toponyms in the Czech-Polish border area: a lifelong observation (keynote)
Tadeusz Siwek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezentacja geograficzna ważnych wydarzeń z historii Czech w podręcznikach geografii i w atlasach szkolnych
Barbara Baarová, Tadeusz Siwek
Rok: 2018, Instytut Historii UAM
kapitola v odborné knize

Problematika vnitřních hranic v projektu Spojených států Velkého Rakouska
Tadeusz Siwek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Silesian Identity Across the Internal Border of the EU
Tadeusz Siwek
Rok: 2018, Springer International Publishing
kapitola v odborné knize

Wkład czeskich geografów w kształtowanie Czechosłowacji
Tadeusz Siwek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wkład czeskich geografów w powstanie państwa czechosłowackiego
Tadeusz Siwek
Rok: 2018, Instytut Geografii i Gospodarki przestrzennej UJ
kapitola v odborné knize

Zmírňování povodňových rizik jako společenská praxe
Pavel Raška, Petr Dostál, Jan Daniel Bláha, Libor Jelen, Miroslav Kopáček, Lenka Slavíková, Monika Stehlíková, Tereza Aubrechtová, Tadeusz Siwek ... další autoři
Rok: 2018, Wolters Kluwer ČR
odborná kniha

Edukacja międzykulturowa na dużą odległość: edukacyjne i ekologiczne działania czeskiego wolontariatu w Ladakhu
Tadeusz Siwek, Zuzana Nestrojová
Rok: 2017, Edukacja międzykulturowa
článek v odborném periodiku

Granica w świadmości i w rzeczywistości: dwa przykłady z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
Pavel Ptáček, Petr Kladivo, Pavel ROUBÍNEK, Tadeusz Siwek, Karen Ziener
Rok: 2017, Studia Socjologiczne
článek v odborném periodiku

Colloquium Opole 2015: Pojęcie wojny i pokoju we współczesnej Europie
Tadeusz Siwek, Marek Mazurkiewicz, Annemarie Franke, Magdalena Moj
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Colloquium 2016
Tadeusz Siwek
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Czechy, Słowacja i Czechosłowacja - geografia regionalna dawniej i dziś
Tadeusz Siwek
Rok: 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
kapitola v odborné knize

Ideologické prvky ve vybraných českých a polských učebnicích geografie v období totalitního sytému
Tadeusz Siwek, Roman Matykowski
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

International Geographical Union - General assembly
Tadeusz Siwek
Rok: 2016
působení v zahraničí

Počátek české státnosti a doba jejího největšího rozkvětu z pohledu historické geografie
Tadeusz Siwek, Barbara Baarová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Recent immigration to Czechia: a case of Chinese
Tadeusz Siwek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uniwersytet Gdański
Tadeusz Siwek
Rok: 2016
působení v zahraničí

Występowanie ideologicznie zabarwionych elementów w wybranych polskich i czeskich podręcznikach okresu komunistycznego
Tadeusz Siwek, Roman Matykowski
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

120 years of the Czech Geographical Society
Tadeusz Siwek, Vít Jančák
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Colloquium Opole 2014: 10 lat razem w Unii Europejskiej: zagrożenia i szanse
Tadeusz Siwek, Tadeusz Siwek, Marek Mazurkiewicz, Marek Mazurkiewicz, Annemarie Franke, Annemarie Franke ... další autoři
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Colloquium 2015
Tadeusz Siwek
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Delphi method in an estimation of tourist places
Tadeusz Siwek
Rok: 2015, Prace Geograficzne
článek v odborném periodiku

Mental maps of the World of the children in Ladakh - first results
Tadeusz Siwek, Zuzana Nestrojová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ochrona zdrowia (1945-1989)
Tadeusz Siwek, Krzysztof Nowak
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize

Ochrona zdrowia (1989-2015)
Tadeusz Siwek, Krzysztof Nowak
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize

Polské prezidentské volby
Tadeusz Siwek
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace

Przemiany administracyjno-prawne i stosunki narodowościowe (1945-1989)
Luděk Krtička, Krzysztof Nowak, Krzysztof Nowak, Tadeusz Siwek
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize

Przemiany administracyjno-prawne, stosunki demograficzne i narodowościowe, społeczno-zawodowe i polityczne (1989-2015)
Tadeusz Siwek, Krzysztof Nowak, Luděk Krtička
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize

Przemysł (1945-1989)
Jan Havrlant, Krzysztof Nowak, Tadeusz Siwek
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize

Universidad de Barcelona
Tadeusz Siwek
Rok: 2015
působení v zahraničí

Universidade de Lisboa
Tadeusz Siwek
Rok: 2015
působení v zahraničí

Występowanie ideologicznie zabarwionych elementów w wybranych polskich i czeskich podręcznikach geografii okresu komunistycznego
Tadeusz Siwek, Roman Matykowski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zmiany rozmieszczenia i struktury ludności Zaolzia w ostatnim dwudziestoleciu
Tadeusz Siwek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bez narodowości - nowe zjawisko w Republice Czeskiej i na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Colloquium Opole 2014
Tadeusz Siwek
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Czy Ostrawa jest kurczącym się miastem?
Petr Rumpel, Tadeusz Stryjakiewicz, Tadeusz Siwek, Ondřej Slach
Rok: 2014, Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań
kapitola v odborné knize

Identity of Negritos in the Philippines and its recent changes
Tadeusz Siwek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krym v budoucnosti: ukrajinský, ruský nebo tatarský?
Tadeusz Siwek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

New aspects of minority policy in Czechia
Tadeusz Siwek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uniwersytet Jagielloński Kraków
Tadeusz Siwek
Rok: 2014
působení v zahraničí

Uniwersytet Warszawski
Tadeusz Siwek
Rok: 2014
působení v zahraničí

Współczesny kontekst i podstawy teoretyczno-metodologiczne analizy procesu kurczenia się miast.
Petr Rumpel, Tadeusz Stryjakiewicz, Ondřej Slach, Tadeusz Siwek, Tadeusz Stryjakiewicz, Emilia Jaroszewska, Szymon Marcinczak ... další autoři
Rok: 2014, Bogucki Wydawnictwo Naukowe
kapitola v odborné knize

120 let České geografické společnosti
Tadeusz Siwek, Tadeusz Siwek, Vít Jančák
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Česko-polské pomezí na Těšínsku: kulturně-geografický pohled
Tadeusz Siwek
Rok: 2013, ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.
kapitola v odborné knize

Globalization 2013
Luděk Krtička, Tadeusz Siwek, Jan Ženka
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Mocne i słabe strony tożsamości śląskiej po polskiej i czeskiej stronie granicy
Tadeusz Siwek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obnovenie geografického výskumu toponym vo svete a v Česku
Tadeusz Siwek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Otvos Loránd University Budapest
Tadeusz Siwek
Rok: 2013
působení v zahraničí

Uniwersytet Gdański
Tadeusz Siwek
Rok: 2013
působení v zahraničí

Bibliometrická analýza české geografie v databázi Scopus
Tadeusz Siwek, Artur Bajerski
Rok: 2012, Geografie
článek v odborném periodiku

Časoprostorové modely chování a denní mobilita v měnícím se urbánním prostředí
Tadeusz Siwek
Rok: 2012, SOCIOL CAS
článek v odborném periodiku

Geografie cestovního ruchu v Americe
Jan Havrlant, Přemysl Mácha, Tadeusz Siwek
Rok: 2012, Ostravská univerzita
odborná kniha

International Geographical Union
Tadeusz Siwek
Rok: 2012
působení v zahraničí

Kto jest Polakiem a kto Czechem w oczach młodego pokolenia na przykładzie opinii o popularnej piosenkarce
Tadeusz Siwek
Rok: 2012
stať ve sborníku

Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska
Bohumil Frantál, Pavel Klapka, Tadeusz Siwek
Rok: 2012, Sociologický časopis - Czech Sociological Review
článek v odborném periodiku

Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě
Tadeusz Siwek, Bohumil Frantál, Jakub Jaňura, Pavel Klapka, Josef Kunc, Eva Nováková, Robert Osman, Václav Toušek, Petr Tonev, Zdeněk Szczyrba, Jaroslav Maryáš ... další autoři
Rok: 2012, Masarykova univerzita
odborná kniha

Vlakem přes Tibet
Tadeusz Siwek
Rok: 2012, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Vrije Universiteit Brussel
Tadeusz Siwek
Rok: 2012
působení v zahraničí

A Political-Geographic Map of Poland before the 2011 Election
Tadeusz Siwek
Rok: 2011, Politics in Central Europe
článek v odborném periodiku

Percepce geografického prostoru
Tadeusz Siwek
Rok: 2011, Česká geografická společnost
odborná kniha

Przygraniczne miasto podzielone jako ośrodek rozwoju subregionalnego na przykładzie zespołu miejskiego Cieszyn - Český Těšín.
Tadeusz Siwek, Katarzyna Kulczyńska, Roman Matykowski
Rok: 2011
stať ve sborníku

Universidad de Sevilla
Tadeusz Siwek
Rok: 2011
působení v zahraničí

Úvod do studia geografie I.
Tadeusz Siwek, Tomáš Hoch
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Demograficzne uwarunkowania wzajemnych stosunków między krajami Unii Europejskiej w XXI wieku
Tadeusz Siwek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Partial results of the first bibliometric analysis of the Czech geography
Tadeusz Siwek, Artur Bajerski
Rok: 2010
stať ve sborníku

Podziały wewnętrzne w Republice Czeskiej
Tadeusz Siwek
Rok: 2010, Przegląd Geograficzny
článek v odborném periodiku

Současná geografie očima českých geografů
Tadeusz Siwek
Rok: 2010, Geografie
článek v odborném periodiku

Stockholm University
Tadeusz Siwek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uniwersytet Warszawski
Tadeusz Siwek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Why beyond globalisation?
Tadeusz Siwek, Monika Šumberová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Cieszyn - Český Těšín - Teschen: Geteilte und geeinte Stadt
Tadeusz Siwek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Cieszyn i Śląsk Cieszyński a przemiany polityczne na pograniczu Olzy w XX wieku
Tadeusz Siwek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Dlaczego Orłowa?
Tadeusz Siwek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Measurement of migration flows to Czechia
Tadeusz Siwek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Místa narození profesorů geografie v Česku
Tadeusz Siwek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Percepcja przestrzeni miejskiej jako składnik aktualnych badań przestrzennych zachowań mieszkańców miast czeskich
Tadeusz Siwek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Percepcja przestrzeni miejskiej jako składnik aktualnych badań przestrzennych zachowań mieszkańców wybranych miast czeskich
Tadeusz Siwek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polacy w Republice Czeskiej w pierwszych wyborach do Parlamentu Europejskiego w roku 2004
Tadeusz Siwek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Teschen Silesia: 90 years after dividing
Tadeusz Siwek
Rok: 2009
stať ve sborníku

The perception of public city transport in Zlín (Czech Republic) as an alternative to individual transport by its potential users according to the level of their income
Tadeusz Siwek, Oldřich HÁJEK
Rok: 2009, Moravian Geographical Reports
článek v odborném periodiku

Universidade de Coimbra
Tadeusz Siwek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Uniwersytet Jagielloński Kraków
Tadeusz Siwek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Badania tożsamości terytorialnej w Republice Czeskiej
Tadeusz Siwek, Kamila Bogdová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Badania tożsamości terytorialnej w Republice Czeskiej
Kamila Bogdová, Tadeusz Siwek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Demography in the Age of Globalization
Tadeusz Siwek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Development, Environment and Migration
Robert Stojanov, Jiří Novosák, Jeremiah M. Opiniano, Tadeusz Siwek, Gemenne Francois
Rok: 2008, Univerzita Palackého
odborná kniha

Globalisation and Its Impact on Localities
Tadeusz Siwek, Tadeusz Siwek, Vladimír Baar, Vladimír Baar
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Hodnocení vlivu cestovního ruchu na krajiny Nízkého Jeseníku metodami GIS
Tadeusz Siwek
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Horyzonty tożsamości europejskich
Tadeusz Siwek
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

International Geographical Union
Tadeusz Siwek
Rok: 2008
působení v zahraničí

Nazwiska jako indykator pochodzenia ludności Czeskiego Cieszyna
Tadeusz Siwek
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nazwiska jako indykator pochodzenia ludności miasta Český Těšín
Tadeusz Siwek
Rok: 2008, Dokumentacja Geograficzna
článek v odborném periodiku

Pokus o geografické vymezení německé iredenty v českých zemích na podzim roku 1918 (s důrazem na oblast Moravy, Slezska a východních Čech)
Tadeusz Siwek
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Světové zásoby ropy
Tadeusz Siwek
Rok: 2008
rozhlasové a televizní relace

Teschen Silesia: 90 years after dividing
Tadeusz Siwek
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wykorzystanie marketingu terytorialnego w turystyce czeskiej na przykładzie Królestwa Wałaskiego
Petr Rumpel, Tadeusz Siwek
Rok: 2008, Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego
článek v odborném periodiku

Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych Warszawa
Tadeusz Siwek
Rok: 2008
působení v zahraničí

Aktualne problemy Czeskiego Towarzystwa Geograficznego
Tadeusz Siwek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Contemporary problems of the Czech Geographical Society
Tadeusz Siwek
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Contemporary Problems of the Czech Geographical Society
Tadeusz Siwek
Rok: 2007
stať ve sborníku

České kulturně-historické regiony ve vědomí svých obyvatel
Tadeusz Siwek, Kamila Bogdová
Rok: 2007, Sociologický časopis - Czech Sociological Review
článek v odborném periodiku

České kulturně-historické regiony ve vědomí svých obyvatel
Kamila Bogdová, Tadeusz Siwek
Rok: 2007, Sociologický časopis - Czech Sociological Review
článek v odborném periodiku

Elementy wielokulturowości i międzykulturowości w programach nauczania Uniwersytetu Ostrawskiego
Tadeusz Siwek, Martin Kovář
Rok: 2007
stať ve sborníku

EUGEO - sdružení evropských geografických společností
Tadeusz Siwek
Rok: 2007
působení v zahraničí

Mikroregiálne strediská a spádové obvody funkčného mestského regiónu Prešov v kontexte komunálnej reformy na Slovensku - doktorská práce
Tadeusz Siwek, Stela Lovacká
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Morawianie i Slązacy w Republice Czeskiej: mniej niż naród, więcej niż region
Tadeusz Siwek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Možnosti geografie v identifikácii, aproximácii a plánovaní usporiadania priestorových prvkov - habilitační práce
Tadeusz Siwek, Marián Halás
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Možný vliv změny metodiky sčítání lidu v roce 2001 na národnostní strukturu Česka
Tadeusz Siwek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Multiculturalism from minority perspective: the case of Poles in Czechia 1989-2007
Tadeusz Siwek
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multiculturalism from Minority Perspective: the Case of Poles in Czechia 1989-2007
Tadeusz Siwek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Od viditelnosti minorit k jejich percepci majoritou
Tadeusz Siwek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Průvodce cestovního ruchu
Tadeusz Siwek
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rozšiřování Evropské unie
Tadeusz Siwek, Petr Rumpel
Rok: 2007, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Teschen: a town divided and united
Tadeusz Siwek
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The attitude of Polish minority in the Czech Republic to European Union
Tadeusz Siwek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Universidad de Sevilla
Tadeusz Siwek
Rok: 2007
působení v zahraničí

Vnútorná štruktúra mesta z hladiska kvality života - doktorská práce
Tadeusz Siwek, Ivan Andráško
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vybrané aspekty dlouhodobých tendencí vývoje sňatečnosti a porodnosti v podmínkách České republiky - habilitační práce
Tadeusz Siwek, Ludmila Fialová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych Warszawa
Tadeusz Siwek
Rok: 2007
působení v zahraničí

Attitude of Polish Minority in Czechia to the European Union
Tadeusz Siwek
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czech Silesia: a Periphery of the Czech State
Tadeusz Siwek
Rok: 2006, Europa XXI
článek v odborném periodiku

Elementy wielokulturowości i międzykulturowości w programach nauczania Uniwersytetu Ostrawskiego
Tadeusz Siwek, Martin Kovář
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Friedrich-Wilhelms Universität Bonn
Tadeusz Siwek
Rok: 2006
působení v zahraničí

Globalisation and its Impact to Society, Regions and States
Tadeusz Siwek, Vladimír Baar
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Jak zatrzymać młodzież w regionie Ostrawy?
Tadeusz Siwek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski
Petr Rumpel, Tadeusz Siwek
Rok: 2006, Przegląd Geograficzny
článek v odborném periodiku

Migrace jako globální fenomén
Jiří Novosák, Robert Stojanov, Tadeusz Siwek, Tomáš Drobík
Rok: 2006, Mezinárodní politika
článek v odborném periodiku

Percepce geografického prostoru
Tadeusz Siwek
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Percepce geografického prostoru
Tadeusz Siwek
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Polacy, Ślązacy, Zaolziacy i Czesi polskiego pochodzenia
Tadeusz Siwek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Polacy, Ślązacy, Zaolziacy i Czesi polskiego pochodzenia
Tadeusz Siwek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Polskie organizacje z Republiki Czeskiej w internecie
Tadeusz Siwek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Posouzení alternativy odsunu Němců z Československa z hlediska regionálního rozvoje českého pohraničí
Tadeusz Siwek
Rok: 2006, Folia Geographica
článek v odborném periodiku

Religijność a miejski styl życia w Republice Czeskiej
Tadeusz Siwek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Różne poziomy tożsamości w Republice Czeskiej
Tadeusz Siwek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Some remarks to recent situation in Teschen Silesia
Tadeusz Siwek
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych Tychy
Tadeusz Siwek
Rok: 2006
působení v zahraničí

Zdroje a příčiny příchodu osob z oblastí původu do azylové infrastruktury České republiky.
Tadeusz Siwek, Robert Stojanov, Jiří Novosák, Martin Kovář, Michaela Pokrupová, Dana Baťová ... další autoři
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Ethnic Identity vs. Declared Nationality in the Czech Part of Teschen Silesia (Zaolzie)
Tadeusz Siwek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Etické prvky v aplikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
Tadeusz Siwek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Friedrich-Wilhelms Universität Bonn
Tadeusz Siwek
Rok: 2005
působení v zahraničí

Geographical Differentiation of Religion and Religiosity in Czechia
Tadeusz Siwek
Rok: 2005, Revista Română de Geografie Politică
článek v odborném periodiku

Kartograficzny obraz nierzeczywistych krain
Tadeusz Siwek
Rok: 2005, Przegląd Kartograficzny
článek v odborném periodiku

Laicisation Process in Czechia: Spatial Analysis
Tadeusz Siwek
Rok: 2005, Space - Society - Economy
článek v odborném periodiku

Loajalita Poláků v době Pražského jara
Tadeusz Siwek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Nova Scotia and South Moravia: The Comparative Study of Regional Sustainability - doktorská práce
Tadeusz Siwek, Leona Gabrielová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Publikační strategie pro geografy
Tadeusz Siwek
Rok: 2005, Geografie. Sborník České geografické společnosti
článek v odborném periodiku

Rychvald 1305-2005
Tadeusz Siwek
Rok: 2005, Město Rychvald
odborná kniha

Statistické vyhodnocení současných migračních proudů do Česka
Tadeusz Siwek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Université Paris IV - Sorbonne
Tadeusz Siwek
Rok: 2005
působení v zahraničí

Vybrané aspekty chudoby na Slovensku s bližším zreteľom na ženy - doktorská práce
Tadeusz Siwek, Alena Rochovská
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Counterfactual Geography: Phantom of German Minority in Czechia
Tadeusz Siwek
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Friedrich-Wilhelms Universität Bonn
Tadeusz Siwek
Rok: 2004
působení v zahraničí

Globalisation and its Geopolitical, Cultural, Economic and Ecological Context
Tadeusz Siwek, Vladimír Baar
Rok: 2004
ediční a redakční práce

Globalised World
Tadeusz Siwek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Hierarchia miast czeskich w świetle zmian administracyjnych lat 90
Tadeusz Siwek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Laicyzacja Czech: Analiza przestrzenna
Tadeusz Siwek
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

National Identity vs. Declared Nationality in Czechia
Tadeusz Siwek
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Severní Amerika a Austrálie - Sociálně-ekonomické problémy
Tadeusz Siwek
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Stykowość obszaru i jej wpływ na przebieg procesów społeczno-ekonomicznych - doktorská práce
Tadeusz Siwek, Sławomir Sitek
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Szanse i zagrożenia koncepcji wielokulturowości z punktu widzenia mniejszości polskiej na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Rok: 2004
stať ve sborníku

The Lack of Experience in Democratic Dialogue: Main Cause of Disintegration of Czechoslovakia at 1993
Tadeusz Siwek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Wypieranie "mniejszości narodowych" przez "cudzoziemców" w Republice Czeskiej
Tadeusz Siwek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Czeskie mapy rowerowe
Tadeusz Siwek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Czeskie mapy rowerowe
Tadeusz Siwek
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Friedrich-Wilhelms Universität Bonn
Tadeusz Siwek
Rok: 2003
působení v zahraničí

Hierarchia miast czeskich w świetle zmian administracyjnych lat 90
Tadeusz Siwek
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Język polski w Republice Czeskiej
Tadeusz Siwek
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nástroje na zlepšení motivace pracovníků Ostravské univerzity k podávání výzkumných projektů
Tadeusz Siwek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Polskie organizacje z Republiki Czeskiej w internecie
Tadeusz Siwek
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problemy narodowościowe Śląska Cieszyńskiego i Opawskiego
Tadeusz Siwek
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Silesian Identity outside of Poland
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Rok: 2003, Economic and Environmental Studies
článek v odborném periodiku

Silesian Identity outside of Poland
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Rok: 2003, Economic and Environmental Studies
článek v odborném periodiku

Smíšená manželství Poláků v Česku v historické a geografické perspektivě
Tadeusz Siwek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Statystyczni i niestatystyczni Polacy w Republice Czeskiej
Tadeusz Siwek
Rok: 2003, Wspólnota Polska
článek v odborném periodiku

Szanse i zagrożenia koncepcji wielokulturowości z punktu widzenia polskiej mniejszości na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Lack of Experience in Democratic Dialogue: The Main Cause of Disintegration of Czechoslovakia at 1993
Tadeusz Siwek
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Virtuální prostor v geografii
Tadeusz Siwek
Rok: 2003, Geografie. Sborník České geografické společnosti
článek v odborném periodiku

Wirtualna historia Śląska Cieszyńskiego
Tadeusz Siwek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Czeskie miasta po roku 1989
Tadeusz Siwek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Česká menšina na polském Těšínsku - kontrafaktuální pohled
Tadeusz Siwek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Česká menšina na polském Těšínsku: kontrafaktuální pohled
Tadeusz Siwek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Český Těšín polský? Czeski Cieszyn polski?
Tadeusz Siwek
Rok: 2002, Olza
odborná kniha

Friedrich-Wilhelms Universität Bonn
Tadeusz Siwek
Rok: 2002
působení v zahraničí

Morawianie
Tadeusz Siwek
Rok: 2002, Sprawy Narodowościowe - Seria Nowa
článek v odborném periodiku

Nasza historia na opak
Tadeusz Siwek
Rok: 2002, Zwrot
článek v odborném periodiku

Polacy, Ślązacy, Zaolziacy i Czesi polskiego pochodzenia
Tadeusz Siwek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Statystyczne wskaźniki centrum i peryferii terytorium polskiej grupy etnicznej na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vnímání hranice v nejvýchodnější části Česka
Tadeusz Siwek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Administracyjne jednostki terytorialne a tożsamość regionalna na przykładzie czeskiej części Śląska Cieszyńskiego
Tadeusz Siwek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Czeska cześć Śląska Cieszyńskiego w świadomośći mieskańców-mapa mentalna
Jaromír Kaňok, Jerzy Runge, Tadeusz Siwek, .. A Kol.
Rok: 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

Czeska cześć Śląska Cieszyńskiego w świadomośći mieskańców-mapa mentalna
Jaromír Kaňok, Jerzy Runge, Tadeusz Siwek, .. A Kol.
Rok: 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

Mapa regionální identity českého Slezska
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Rok: 2001
stať ve sborníku

Mapa regionální identity českého Slezska
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Rok: 2001
stať ve sborníku

Mapování regionální identity pomocí mentálních map
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Rok: 2001
stať ve sborníku

Mapování regionální identity pomocí mentálních map
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Rok: 2001
stať ve sborníku

Międzynarodowe kongresy geograficzne 1871 - 2000
Tadeusz Siwek
Rok: 2001, Zeszyty Naukowe GWSH
článek v odborném periodiku

Nad wynikami spisu ludności
Tadeusz Siwek
Rok: 2001, Zwrot
článek v odborném periodiku

Oświata mniejszościowa w Republice Czeskiej u progu XXI wieku
Tadeusz Siwek, Zenon Jaśinski, Tadeusz Lewowicki
Rok: 2001, Uniwersytet Opolski
kapitola v odborné knize

Poláci v českém pohraničí a ve vnitrozemí
Tadeusz Siwek
Rok: 2001, bulletin česko-polského pohraničí
článek v odborném periodiku

Polská národní menšina v Československu 1945-1954
Tadeusz Siwek, Stanisław Zahradnik, Józef Szymeczek
Rok: 2001, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
odborná kniha

Kdo jsou dnešní Slezané
Tadeusz Siwek
Rok: 2000, Geografie. Sborník České geografické společnosti
článek v odborném periodiku

Mapping Silesian identity in Czechia
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Rok: 2000, Geografie Sborník ČGS
článek v odborném periodiku

Mapping Silesian identity in Czechia
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Rok: 2000, Geografie Sborník ČGS
článek v odborném periodiku

Mapping Silesian Identity in Czechia
Tadeusz Siwek
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polská národní menšina v Československu 1945-1954
Tadeusz Siwek, Stanisław Zahradnik, Józef Szymeczek
Rok: 2000, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
odborná kniha

Vědomí slezské identity v mentální mapě
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Rok: 2000, Ostravská univerzita
odborná kniha

Vědomí slezské identity v mentální mapě
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Rok: 2000, Ostravská univerzita
odborná kniha

Zarys geografii i przyrody czeskiego Śląska Cieszyńskiego
Tadeusz Siwek, Władysław Sosna
Rok: 2000, Macierz Ziemi Cieszyńskiej
kapitola v odborné knize

Příspěvek ke zkoumání etnické hranice
Tadeusz Siwek
Rok: 1999, Geografie. Sborník české geografické společnosti
článek v odborném periodiku

Sociální pozice polské menšiny v přechodu k tržnímu hospodářství
Tadeusz Siwek
Rok: 1999
stať ve sborníku

Vrije Universiteit Brussel
Tadeusz Siwek
Rok: 1999
působení v zahraničí

Klasifikace polské menšiny podle subjektivních a objektivních kritérií
Tadeusz Siwek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Polacy w Republice Czeskiej w świetle statystyki
Tadeusz Siwek
Rok: 1998, Przegląd Polonijny
článek v odborném periodiku

Postoje menšin k procesu evropské integrace na příkladu polské menšiny v ČR
Tadeusz Siwek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Przemiany kultury na wsi a procesy urbanizacji na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Studenci Opola. Studium tożsamości narodowej - habilitační práce
Tadeusz Siwek, Jadwiga Kosowska-Rataj
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zaolzie zmierza do Europy
Tadeusz Siwek
Rok: 1998, Śląsk
článek v odborném periodiku

Demografická charakteristika polské menšiny v České republice
Tadeusz Siwek, Karel Kadłubiec
Rok: 1997, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Małżeństwa mieszane na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Rok: 1997
stať ve sborníku

Nové přístupy ke zkoumání česko-polské etnické hranice
Tadeusz Siwek
Rok: 1997, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Specyfika tożsamości etnicznej na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Rok: 1997
stať ve sborníku

The Polish Minority in the Czech Republic
Tadeusz Siwek, Petr Holý, Marek Szcepański
Rok: 1997, Uniwersytet Słąski
kapitola v odborné knize

Zarys geografii i przyrody czeskiego Śląska Cieszyńskiego
Tadeusz Siwek, Władysław Młynek, Władysław Sosna
Rok: 1997, Macierz Ziemi Cieszyńskiej
kapitola v odborné knize

Česko-polská etnická hranice
Tadeusz Siwek
Rok: 1996, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Granica etniczna na obszarach wysokozurbanizowanych
Tadeusz Siwek
Rok: 1996
stať ve sborníku

Organizace polské etnické skupiny v českém Slezsku
Tadeusz Siwek
Rok: 1996, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Two Polish Minorities in the Czech Republic
Tadeusz Siwek
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Etnické proměny Izraele a Palestiny
Tadeusz Siwek
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Narodowość śląska w byłej Czechosłowacji
Tadeusz Siwek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Vybrané demografické a sociální charakteristiky polské národnostní menšiny v ČR
Tadeusz Siwek
Rok: 1995, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Podział Czechosłowacji a mniejszość polska
Tadeusz Siwek
Rok: 1994, Sprawy Narodowościowe - Seria Nowa
článek v odborném periodiku

Zróżnicowanie nadgranicznego położenia Śląska Cieszyńskiego (z polskiej i czeskiej strony granicy)
Tadeusz Siwek
Rok: 1994
stať ve sborníku

Badania nastrojów społecznych na Zaolziu w roku 1992
Tadeusz Siwek
Rok: 1993
stať ve sborníku

Přeměny v jihoslovanských státech a v Albánii
Tadeusz Siwek
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fenomen "narodowości śląskiej" na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Rok: 1992, Zaranie Śląskie
článek v odborném periodiku

Pole kontaktów młodzieży z polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego
Tadeusz Siwek
Rok: 1992, Przegląd Polonijny
článek v odborném periodiku

Polsko a jeho historické kořeny
Tadeusz Siwek
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The Contact Field of the Young People at the Czechoslovak-Polish Border
Tadeusz Siwek
Rok: 1992
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Znajomość języków wśród studentów szkół średnich z polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego
Tadeusz Siwek
Rok: 1992
stať ve sborníku

Mniejszość polska w Czechosłowacji w świetle najnowszych badań socjologicznych
Tadeusz Siwek
Rok: 1991, Zaranie Śląskie
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
ZPEGPPercepce environm. rizik v geograf. pr.
AMERXAmerika - SG problémy A
BAKS2Bakalářský seminář 2
EEPCREthnic problems of the Czech Republic
GEOTETeoretická geografie
GLOBXGlobální problémy lidstva
MCRAMDestinace cestovního ruchu - Amerika
MCRPRSlužby a průvodcovství v cestovním ruchu
NARODNárodnostní problematika v ČR
OBPPGObhajoba bakalářské práce
OMPPGObhajoba diplomové práce
PEGEPPercepce geografického prostoru
QCCN1Článek nerecenzovaný v češtině 1
QCCN2Článek nerecenzovaný v češtině 2
QCCR1Článek recenzovaný v češtině 1
QCCR2Článek recenzovaný v češtině 2
QCCR3Článek recenzovaný v češtině 3
QCIC1Článek v impaktovaném časopise 1
QCIC2Článek v impaktovaném časopise 2
QCZN1Článek nerecenzovaný v cizím jazyce 1
QCZN2Článek nerecenzovaný v cizím jazyce 2
QCZR1Článek recenzovaný v cizím jazyce 1
QCZR2Článek recenzovaný v cizím jazyce 2
QCZR3Článek recenzovaný v cizím jazyce 3
QDIFPDifuzní procesy v kulturním prostoru
QDIZPOdevzdání a obhajoba dizertační práce
QDPRRDifuzní procesy v regionálním rozvoji
QIDENVybrané problémy regionální identity
QMKC1Kapitola v monografii v češtině 1
QMKC2Kapitola v monografii v češtině 2
QMKZ1Kapitola v monografii v cizím jazyce 1
QMKZ2Kapitola v monografii v cizím jazyce 2
QMOC1Monografie v češtině 1
QMOC2Monografie v češtině 2
QMOZ1Monografie v cizím jazyce 1
QMOZ2Monografie v cizím jazyce 2
QMPKGModely v politické a kulturní geografii
QMVK1Aktivní účast na mezinár. věd. konf. 1
QMVK2Aktivní účast na mezinár. věd. konf. 2
QMVK4Aktivní účast na mez. konf. 4
QMVK5Aktivní účast na mezinárodní konf. 5
QMVK6Aktivní účast na mezinárodní konf. 6
QMVPAZapojení do mezinár. výzk. projektu A
QMVPBZapojení do mezinár. výzk. projektu B
QNVK1Aktivní účast na národ. věd. konf. 1
QNVPAZapojení do národního výzk. projektu A
QNVPBZapojení do národního výzk. projektu B
QNVPCZapojení do národního výzk. projektu C
QPED1Pedagogická činnost 1
QPED2Pedagogická činnost 2
QPERCProblém percepce v behaviorální geografi
QRIGPObhajoba rigorózní práce
QRIGTVypracování a předl. tezí rig. práce
QSGPMSpol.-geog. problémy vybraného makroreg.
QSZZDStátní závěrečná zkouška doktorská
QTZKGTeoretické základy kulturní geografie
QUTM1Učební text nebo metodika 1
QUTM2Učební text nebo metodika 2
QUTM3Učební text nebo metodika 3
QUTM4Učební text nebo metodika 4
QUTM5Učební text nebo metodika 5
QVKN2Aktivní účast na národ. věd. konf. 2
QVOLGVolební geografie
QVYS1Výběrový seminář 1
QVYS2Výběrový seminář 2
QZPD1Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý 1
QZPD2Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý 2
QZPD3Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý 3
QZPK1Zahraniční studijní pobyt krátkodobý 1
QZPK2Zahraniční studijní pobyt krátkodobý 2
QZPK3Zahraniční studijní pobyt krátkodobý 3
QZPS1Zahraniční studijní pobyt střednědobý 1
QZPS2Zahraniční studijní pobyt střednědobý 2
QZPS3Zahraniční studijní pobyt střednědobý 3
QZSPDZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPKZahraniční studijní pobyt krátkodobý
QZSPSZahraniční studijní pobyt střednědobý
SZBP1Část SZZ: Politická G a politologie
SZBP2Část SZZ: Kulturní geografie
SZBP3Část SZZ: Spol.-geogr. probl. světa a ČR
SZNP1Část SZZ: Pol.-geogr. a geopol. probl.sv
SZNP2Část SZZ: Kul.-geogr. a geokul. probl.sv
SZNP3Část SZZ: Pol., národn. a soc. probl.ČR
UVGEOÚvod do studia geografie
UVSGPÚvod do studia oboru
XGEOTTeoretická geografie
XHISPDějiny Polska
XPEGEPercepce geografického prostoru
YAMERAmerika
YGLOSGlobální systémy světa
YSEVASev. Amerika a Austrálie - SG problémy
YUVGEÚvod do studia geografie a propedeutika
YVGGOÚvod do geografie
Y3PERPercepce geografického prostoru
Y3TEGTeoretická geografie
7AMERRegionální geografie Ameriky
7GEOTTheoretical Geography
7GLOPGlobální problémy lidstva
7GODUGeogr. obyvatelstva a demografie pro UG
7MGS2Magisterský seminář 2
7NARONárodnostní problematika v Česku
7OBBPObhajoba bakalářské práce
7OBMPObhajoba diplomové práce
7PEGEPercepce geografického prostoru
7PKG2Pol. a kult. geografie 2
7SGAMSociální geografie Ameriky
7UVGEÚvod do studia geografie
7UVSOÚvod do studia geografie
7XGEOTheoretical Geography
7XPEGPercepce geografického prostoru
7XRAMRegionální geografie Ameriky
7ZZB1Politická geografie a politologie
7ZZB2Kulturní geografie
7ZZB3Spol.-geogr. probl. světa a ČR
7ZZM1Politická geografie
7ZZM2Kulturní geografie
7ZZM3PG a kulturněgeografické aplikace na ČR
8TESGVybrané teoretické přístupy v soc. geog.
9TESGVybrané teoretické přístupy v soc. geog.


AutorNázev práceTypRok
Baarová BarbaraReflexe politické a kulturní geografie Číny, Ruska a USA v českých učebnicích v kontextu dobové geopolitické realitydisertační 2021 
Král OndřejStrategické aspekty prusko-rakouské války 1866 z pohledu vojenské geografiedisertační 2019 
Kupský AdamVliv edukačního systému na integraci imigrantů do většinové společnosti na příkladu Švédskadisertační 2019 
Pekajová LíviaKvalitativní sonda do specifických aspektů migrací mladých migrantů ze zemí Visegrádského prostorudisertační 2016 
Šerý MiloslavRegionální identita obyvatelstva a kontinuita socio-historického vývojedisertační 2014 
Herot PavelPercepce životního prostředí Ostravska a její dopad na vybrané socioekonomické procesydisertační 2012 
Stojanov RobertEnvironmentální migrace ve světědisertační 2010 
Novosák JiříProstorová analýza brownfields na Ostravskudisertační 2009 
Hájek OldřichEnvironmentální aspekty dopravní obslužnosti zlínské aglomeracedisertační 2008 
Pelikánová MichalaLiga severu jako vyjádření kulturní a ekonomické odlišnosti severní Itálie na politické scéně.diplomová  
Vjačka DanielSvobodné město Gdańsk (1920-1939) jako forma řešení historického politicko-geografického problémudiplomová 2022 
Heinz ViktorKomparace tendencí k rozdělení Československa v roce 1992 v české a slovenské části federativní státudiplomová 2021 
Kubica ŠtěpánProkletí přírodních zdrojů na příkladu Demokratické republiky Kongo a Botswanydiplomová 2019 
Podleśny LukášVolební geografie obce Vendryně ve volbách do zastupitelstva obce v letech 1990-2018diplomová 2019 
Dekařová VladimíraPercepce životního prostředí měst Havířova a Českého Těšínadiplomová 2018 
Janková Andrea MarieTeritoriální identita tří generací obyvatel dnešního Krnovadiplomová 2018 
Sládeček MartinCo chtějí Skotové? Politicko-geografická analýzadiplomová 2018 
Stojović JovanZměny národnostní struktury obyvatelstva území republiky Srbská krajina po jejím začlenění do Chorvatskadiplomová 2018 
Švasta JaromírVliv globalizace na složení národních týmů na příkladu účastníků Mistrovství Evropy ve fotbale 2016diplomová 2018 
Hochman DanielSportovní kluby jako prvky teritoriální identity obyvatel Nového Jičínadiplomová 2017 
Stieborský MatoušKosovo a Vojvodina: dvě cesty k sebeurčenídiplomová 2017 
Kaštovská ZinaFilipínská migrační politika na příkladu migrace do Kanadydiplomová 2015 
Medla AndrejVizuální kultura reklamního smogu ve veřejném prostoru města Liptovský Mikulášdiplomová 2015 
Dzido IvanVybrané aspekty procesu integrace v současném Švédsku v kontextu integrační politiky a práce neziskových organizacídiplomová 2014 
Hradišťan MichalProměny oblastí volební podpory ODS ve volbách do parlamentu České republiky 1992-2013diplomová 2014 
Jíchová DominikaProces utváření makedonské identitydiplomová 2014 
Kondělková MiroslavaPercepce průmyslové oblasti Ústecka v českých médiích ve srovnání s Ostravskemdiplomová 2014 
Navrátil DavidCesty k autonomii v Jižním Tyrolsku a na Korsice: srovnávací studiediplomová 2014 
Chrastinová LucieTerorismus motivovaný separatismem v Evropě ve 2. polovině 20. stoletídiplomová 2013 
Dřímalová DitaZkoumání vybraných prvků identity vietnamských dětí v Chebudiplomová 2013 
Franková LucieZměny identity Poláků na Těšínsku ve třech generacíchdiplomová 2013 
Hoňková ZuzanaCírkevní územní organizace v Českudiplomová 2013 
Koutná SimonaAnalýza vzdělávacího obsahu geografie ve školních vzdělávacích programech na gymnáziích měst Prostějov a Přerovdiplomová 2013 
Krystyníková PetraNovodobá konstrukce Balkánu v českých médiích - Pohled balkanismudiplomová 2013 
Roiková HelenaObjektivní a subjektivní aspekty přemístění polského gymnázia z Orlové do Karvinédiplomová 2013 
Skokanová PetraMultikulturní výchova a její realizace ve výuce geografie na gymnáziíchdiplomová 2013 
Trávníček JakubGeografická analýza volebních výsledků KDU-ČSL v letech 1920-2010 na Valašskoklobouckudiplomová 2013 
Volný PatrikVývoj vztahů mezi Čechy a Němci v Krnově v letech 1938 - 1946diplomová 2013 
Bartošková RenataSociální podmíněnosti výskytu extremistických prvků v chování obyvatelstva ve vybraných mikroregionech Českadiplomová 2012 
Blažková MichaelaSrovnávací studie vztahů Česka se zeměmi patřícími v minulosti do zájmové sféry komunistického světadiplomová 2012 
Frimmel HátaCestovní preference zemí Evropy mezi žáky gymnáziadiplomová 2012 
Hájková VěraMenšinové jazyky v Evropě jako téma ve výuce na střední školediplomová 2012 
Odehnalová MonikaProměny moravské identity v letech 1990-2012: případová studie města Blanskadiplomová 2012 
Saganová EvaAnalýza znalostí žáků českých škol na Těšínsku o polské menšinědiplomová 2012 
Vrzalová IvanaSrovnávací studie působení Svědků Jehovových ve vybraných evropských zemíchdiplomová 2012 
Gbelec PeterPosouzení možných variant samosprávy maďarské menšiny na Slovenskudiplomová 2011 
Martinák PetrMakedonský problém z makedonské, řecké a bulharské perspektivydiplomová 2011 
Patočková KateřinaPředpoklady sjednocení korejských státůdiplomová 2011 
Pšenica DavidVolební geografie současného Tureckadiplomová 2011 
Zahnašová RadkaPostoje německé společnosti vůči turecké komunitě v kontextu německé přistěhovalecké politiky na příkladu města Bad Urachdiplomová 2011 
Baxa VáclavSoučasný vývoj osídlení periférní oblasti Čech na příkladu Tachovskadiplomová 2010 
Blažková AlexandraInteraktivní a multikulturní výuka problematiky indiánů v USAdiplomová 2010 
Daňhelová MichaelaSrovnávací studie volební geografe v Česku a Španělsku v prvních dvou dekádách po pádu totalitního režimudiplomová 2010 
Kolínek OndřejVolební geografie současné Franciediplomová 2010 
Ličková DanielaAnalýza fungování výborů pro národnostní menšiny v obcích Moravskoslezského krajediplomová 2010 
Rusinská KateřinaCharakteristika nacionalismu v dnešním Norskudiplomová 2010 
Knejp JanPřizpůsobování administrativní struktury Indie etnickým poměrůmdiplomová 2009 
Pleva MartinPoliticko-geografická analýza konfliktu o Těšínsko v letech 1918-1920diplomová 2009 
Foltýnová VeronikaGeografie náboženské sekty Amišůdiplomová 2008 
Kolář JiříGeografická analýza voleb v současném Německudiplomová 2008 
Matal OndřejMaďarská menšina na Slovensku po roce 1989diplomová 2008 
Vichová VeronikaGeografická analýza voleb v současné Itáliidiplomová 2008 
Jiránek JanSrbové v Chorvatskudiplomová 2007 
Kleslo TomášSpecifika rusínského etnika a regionu Podkarpatská Rusdiplomová 2007 
Laštuvková LucieZemě Maghrebu z hlediska kulturních odlišností významných pro cestovní ruchdiplomová 2007 
Bílý PavelPolitické rozdělení České a Slovenské Federativní Republikydiplomová 2006 
Malíková EvaTeritoriální a politický vývoj Švýcarské konfederacediplomová 2006 
Peterek PavelPolitický a socioekonomický rozvoj Irské republiky po vstupu do Evropských společenstvídiplomová 2006 
Vlčková ŠtěpánkaPoliticko-geografická studie problému v Severním Irskudiplomová 2006 
Machát DavidProgramy na integraci Romů na jižní Moravědiplomová 2005 
Zyder JanCzesko-polska granica etniczna i polityczna na \'Sl&acedil;sku Cieszy\'nskimdiplomová 2005 
Tutková AnetaVývoj imigrační politiky v Portugalsku 1945-2012bakalářská  
Kirchnerová BarboraPostavení původního obyvatelstva v Chile: indiáni a Polynésanébakalářská 2021 
Prchala VojtěchSingapur jako příklad koexistence několika jazyků, náboženství a kultur ve výuce na české střední školebakalářská 2021 
Šitavanc JaromírNárodnostní menšiny v současném Polsku a jejich budoucí vývojbakalářská 2021 
Vávrová JohanaDětská migrace z Řecka do Československa po občanské válce ve 40. letech 20. stoletíbakalářská 2021 
Wiesner PatrikGeografická analýza rozšíření klubů NHL v severní Americebakalářská 2021 
Abdulla FatenKulturní rozdíly mezi severním a jižním Jemenembakalářská 2020 
Juráňová ŠárkaÚzemní a populační vývoj obce Stará Bělá jako námět vyučovací hodinybakalářská 2020 
Vjačka DanielZměny národnostního složení Lotyšska: realita a kontrafaktuální scénářebakalářská 2020 
Frydová RadkaÍrán jako překvapivě úspěšná destinace cestovního ruchubakalářská 2019 
Hudcová LucieGlobalizace sportu na příkladu účastníků lyžařské školy v Japonskubakalářská 2019 
Strzelec JanRozdíl mezi národnostními menšinami a cizinci v Česku ve výuce na střední školebakalářská 2019 
Adámková LucieŠtramberk jako lokální středisko kulturního cestovního ruchubakalářská 2018 
Hermannová KristýnaUkázkové řešení národnostního konfliktu v Jižním Tyrolsku jako námět vyučovací hodinybakalářská 2018 
Janas AdamSpecifika mezinárodního cestovního ruchu v Argentiněbakalářská 2018 
Komárková LindaEskalace diskriminační politiky vůči židovskému obyvatelstvu v Německu v první polovině 20. století na vybraných příkladechbakalářská 2018 
Lihotská VandaOdhad možného nárůstu integračních problémů imigrantů v Německu v důsledku změn jejich složení v posledních 20 letechbakalářská 2018 
Malerz DanielMultikulturalismus v Kanadě jako téma ve výuce na české školebakalářská 2018 
Fidlerová MichaelaStrategie rozvoje ekoturistiky v Laosubakalářská 2017 
Hermanová LucieVyhodnocení významu vybraných kulturních prvků v cestovním ruchu v Egyptěbakalářská 2017 
Hlavička MichalVývoj obyvatelstva ve Zlínském kraji jako námět vyučovací hodinybakalářská 2017 
Mazur OndřejSpecifika postavení francouzské menšiny v italské provincii Valle d'Aosta ve 20. stoletíbakalářská 2017 
Smutný MarekVývoj obyvatelstva v kraji Vysočina jako námět vyučovací hodinybakalářská 2017 
Srch OndřejRozdíly mezi severem a jihem Itálie v nabídce kulturního cestovního ruchubakalářská 2017 
Stankuš SebastiánEtnický turismus jako nástroj propagace kultury a nástroj zlepšení životních podmínek původních obyvatel Austráliebakalářská 2017 
Ženatíková MarieKasina v současných indiánských rezervacích v USA jako zdroj ekonomiky pro jejich obyvatelebakalářská 2017 
Holaň LukášZkoumání rozdílů v popularitě vybraných fotbalových velkoklubů mezi fanoušky ve městě a na vesnicibakalářská 2016 
Lasáková MartinaJazyková situace na Normanských ostrovechbakalářská 2016 
Němcová EsterCizinci ve východních spolkových zemích Německabakalářská 2016 
Sládeček MartinBenátky jako centrum kulturního cestovního ruchu: přednosti a problémybakalářská 2016 
Stojović JovanObčanství Černé Hory po získání samostatnosti v kontextu černohorské identitybakalářská 2016 
Balon RobinSlezská identita na Jablunkovskubakalářská 2015 
Dreiseitlová KateřinaHranice jako centrum turistického regionubakalářská 2015 
Garbová ŠárkaVývoj Frenštátu pod Radhoštěm jako turistického centrabakalářská 2015 
Hickelová PavlínaGeografické rozšíření angličtiny v dnešním světě a v Českubakalářská 2015 
Horák TomášReemigrační tendence mezi Čechy v Banátubakalářská 2015 
Horáková LenkaProblémy integrace imigrantů z Maghrebu ve Francii ve statistickém srovnáníbakalářská 2015 
Vlčková PetraSpecifické podmínky rozvoje cestovního ruchu v Opavské turistické oblastibakalářská 2015 
Mališová MichaelaProměna indiánů z psanců na občany USAbakalářská 2014 
Stočková JanaProces oživování vymřelého jazyka: případ manštinybakalářská 2014 
Davidová VeronikaVývoj Kopřivnice jako turistického centrabakalářská 2013 
Jagošová AndreaVzestup nacionalistické strany Jobbik na maďarské politické scéněbakalářská 2013 
Králová HanaZměny rozmístění věřících v českých krajích v letech 1950-2011bakalářská 2013 
Ličková EvaVliv politické situace v Egyptě na tamní cestovní ruchbakalářská 2013 
Šimíková KateřinaTeritoriální aspekty autonomie Baskůbakalářská 2013 
Švasta JaromírProměny mapy volební podpory hlavních stran v Česku ve volbách do parlamentu v letech 2006 a 2010bakalářská 2013 
Brosová LuciaPostavení židovských památek na území Polska v cestovním ruchubakalářská 2012 
Goppold JanJe drogový organizovaný zločin v současném Mexiku charakteristikou hroutícího se státu?bakalářská 2012 
Owczarzová BeataPolská menšina na Těšínsku z hlediska vzděláníbakalářská 2012 
Pavlíková IvanaRomové v Česku a ve Španělsku: komparacebakalářská 2012 
Šotkovský AdamSoučasné problémy české menšiny v rumunském Banátubakalářská 2012 
Tarabíková LenkaSlovenská menšina v Maďarsku v minulosti a dnesbakalářská 2012 
Dzido IvanDemografické a sociální důsledky radikální výměny obyvatelstva na Opavsku po druhé světové válcebakalářská 2011 
Hoňková ZuzanaNové náboženství v Česku - islámbakalářská 2011 
Hradišťan DavidPostavení domorodého obyvatelstva Austrálie v dějináchbakalářská 2011 
Trávníček JakubGeografické aspekty neúspěchu KDU-ČSL ve volbách v roce 2010bakalářská 2011 
Bartošková RenataProjevy politického extremismu v dnešním Českubakalářská 2010 
Franková LucieDemografické a sociální proměny polské menšiny na Těšínsku ve druhé polovině 20. stoletíbakalářská 2010 
Frimmel HátaFenomén strany Libertas na evropské politické scéněbakalářská 2010 
Hájková VěraZměny postavení irštiny jako dorozumívacího jazykabakalářská 2010 
Roiková HelenaRozsah územní působnosti polského gymnázia v Orlové v letech 1909-1939bakalářská 2010 
Skokanová PetraJazyková politika vůči menšinám ve Švédskubakalářská 2010 
Vrzalová IvanaSvědkové Jehovovi v Českubakalářská 2010 
Zbranková MichaelaČesko-vatikánské vztahy jako zvláštní případ bilaterálních mezinárodních vztahůbakalářská 2010 
Dostál JiříHistoricko-geografická analýza rasismu ve světěbakalářská 2009 
Odehnalová MonikaKatalánsko v politické a jazykové struktuře Španělskabakalářská 2009 
Saganová EvaCharta regionálních nebo menšinových jazykůbakalářská 2009 
Suchý MarekSrovnávací studie změn v zalidnění Osoblažska v letech 1945 - 2007bakalářská 2009 
Bezděková EvaQuebecký problém jako příklad národnostního konfliktubakalářská 2008 
Zahnašová RadkaCEFTA - předstupeň integrace s EUbakalářská 2008 
Bartoň AntonínNáboženská mapa současné Evropybakalářská 2007 
Bazgierová DagmarVnější vztahy obce Bystřicebakalářská 2007 
Bulová PavlaVnější vztahy obce Mosty u Jablunkovabakalářská 2007 
Dřímalová DitaZahraniční politika komunistického Československa vůči africkým zemímbakalářská 2007 
Gorzolková RenataKuba na mezinárodní scéně za Fidela Castrabakalářská 2007 
Janíček DominikSrovnání politiky multikulturalismu v Kanadě a v Austráliibakalářská 2007 
Jelínek JanPoliticko-geografická analýza Uzbekistánubakalářská 2007 
Kopecká LenkaPopulační vývoj Břeclavskabakalářská 2007 
Mičková BarboraSrovnání náboženské situace v Polsku a v Česku v době komunismubakalářská 2007 


Visegrad Scholarship - Topic: Election preferences of the Polish national minority in the Moravian-Silesian Region in Czech Republic: historical context, new challenges, and new political prospects
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Období10/2021 - 2/2022
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavřešený
Individuální a organizační rozhodování v redukci environmentálních rizik: determinanty, motivace a efektivita
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Období1/2016 - 12/2018
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Prostorové modely chování v měnícím se urbánním prostředí z pohledu geografie času
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Období1/2009 - 12/2011
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Rozdíly v percepci geografického prostoru sousedních zemí v učebnicích geografie pro střední školy na příkladu Česka, Slovenska a Polska
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Mentální mapa českého Slezska. Vědomí slezské identity obyvatelstva
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Období1/1998 - 12/2000
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
soundcloud
social hub