Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Tadeusz Siwek

Tadeusz Siwek

titul, jméno, příjmení:
prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
místnost, podlaží, budova:
L 404, budova L
funkce:
obor činnosti:
percepce geografického prostoru, národnostní otázky
telefon, mobil:
553 46 2344
731 444 485
e-mail:

Vzdělání

1982 – 1986
Doktorské studium (titul CSc.), Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor sociální geografie
1971 – 1976
Studium geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě (Slovensko)
1968 – 1971
Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Český Těšín, pobočka v Orlové
 

Kvalifikace

2013
Profesorské řízení v oboru Vědy o Zemi (geografie) na Varšavské univerzitě (Polsko)
1997
Habilitace v oboru sociální geografie na UK v Praze
1990
CSc. (ekvivalent Ph.D.) v oboru sociální geografie na UK v Praze
1978
RNDr. v oboru ekonomická geografie na Univerzitě Komenského v Bratislavě
 

Zaměstnání, praxe

1991 – dosud
Ostravská univerzita
1988 – 1991
Ústav ekologie průmyslové krajiny ČSAV v Ostravě
1987
Výzkumný ústav výrobního družstevnictví v Praze, pobočka v Ostravě
1982 – 1986
Doktorské studium na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
1978 – 1982
Výzkumný ústav rozvoje oblastí a měst v Ostravě
1977 – 1978
Ústav ekologie průmyslové krajiny ČSAV v Ostravě
 

Odborné zaměření

Politická a kulturní geografie
Sociální geografie
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2001 – 2004
prorektor pro vědu a výzkum
1994 – 1997
proděkan pro vědu a výzkum na Filozofické fakultě OU
1994 – 1996
Senát OU
 

Ocenění

2011
čestné členství Polské geografické společnosti
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Národní akreditační úřad - hodnotitel
Polska Komisja Akredytacyjna - zahraniční expert
Členství v redakčních radách
Journal of Innovation and Enterpreneurship (vydavatel: Springer)
Czasopismo Geograficzne (vydavatel: Polskie Towarzystwo Geograficzne)
Przegląd Geograficzny (vydavatel: Polska Akademia Nauk - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania)
Studia Etnologiczne i Antropologiczne (vydavatel: Uniwersytet. Śląski)
Folia Geographica Socio - Oeconomica (vydavatel: Uniwersytet Łódzki)
 

Působení v zahraničí

21. 5. 2017 – 27. 5. 2017
Riga, Erasmus
21. 8. 2016 – 26. 8. 2016
Peking, 33. mezinárodní geografický kongres - prezentace kandidatury Prahy na uspořádání kongresu v r. 2024 s reprezentace Národního geografického komitétu
8. 5. 2016 – 14. 5. 2016
Gdańsk, Erasmus
4. 10. 2015 – 11. 10. 2015
Barcelona, Erasmus
2. 5. 2015 – 8. 5. 2015
Lisabon, Erasmus
19. 10. 2014 – 26. 10. 2014
Warszawa, Erasmus
26. 5. 2014 – 30. 5. 2014
Kraków, Erasmus
13. 10. 2013 – 19. 10. 2013
Budapešť, Erasmus
8. 4. 2013 – 20. 4. 2013
Gdańsk, Erasmus
15. 10. 2012 – 20. 10. 2012
Brusel, Erasmus
26. 8. 2012 – 30. 8. 2012
Kolín nad Rýnem, 32. mezinárodní geografický kongres - reprezentace Národního geografického komitétu
23. 2. 2012 – 1. 3. 2012
New York, pozvání na kongres Asociace amerických geografů
13. 11. 2011 – 21. 11. 2011
Sevilla, Erasmus
21. 11. 2010 – 26. 11. 2010
Warszawa, Erasmus
25. 4. 2010 – 2. 5. 2010
Stockholm, Erasmus
12. 10. 2009 – 16. 10. 2009
Kraków, Erasmus
19. 4. 2009 – 30. 4. 2009
Coimbra, Erasmus
11. 8. 2008 – 16. 8. 2008
Tunis, 31. mezinárodní geografický kongres - reprezentace Národního geografického komitétu
21. 4. 2008 – 30. 4. 2008
Warszawa, Erasmus
5. 11. 2007 – 16. 11. 2007
Sevilla, Erasmus
15. 4. 2007 – 27. 4. 2007
Warszawa, Erasmus
10. 7. 2006 – 21. 7. 2006
Bonn, Erasmus
15. 2. 2006 – 31. 5. 2006
Tychy, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych - hostující profesor
22. 10. 2005 – 28. 10. 2005
Paříž, Erasmus
11. 7. 2005 – 22. 7. 2005
Bonn, Erasmus
11. 7. 2004 – 24. 7. 2004
Roskilde, Erasmus
13. 6. 2004 – 25. 6. 2004
Bonn, Erasmus
15. 6. 2003 – 27. 6. 2003
Bonn, Erasmus
7. 7. 2002 – 26. 7. 2002
Bonn, Erasmus
1999
Brusel, Vrije Universiteit (6 týdenní stáž v rámci projektu Tempus)
1998
Londýn, Queen Mary & Westfield College, (2 týdenní stáž v rámci projektu Tempus)
1984
Warszawa, Wydział Geografii Uniwersytetu Warszawskiego (2 měsíční stáž v rámci doktorského studia)
 

Jazykové znalosti

Polština
rodilý mluvčí (bilingvní společně s češtinou)
Angličtina
pokročilý
Ruština
částečná znalost
Němčina
pasivní znalost
 


Krzysztof Ostafin, Dominik Kaim, Tadeusz Siwek, Anna Miklar
Rok: 2020, Scientific Data
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Academia
kapitola v odborné knize
 
kapitola v odborné knize
 
Pavel Ptáček, Petr Kladivo, Pavel ROUBÍNEK, Tadeusz Siwek, Karen Ziener
Rok: 2017, Studia Socjologiczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
kapitola v odborné knize
 
Tadeusz Siwek, Artur Bajerski
Rok: 2012, Geografie
článek v odborném periodiku
 
Bohumil Frantál, Pavel Klapka, Tadeusz Siwek
Rok: 2012, Sociologický časopis - Czech Sociological Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Česká geografická společnost
odborná kniha
 
Rok: 2010, Geografie
článek v odborném periodiku
 

Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Tadeusz Siwek, Marek Mazurkiewicz
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Wydawnictwo Uniwersytetu Sląskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Krzysztof Ostafin, Dominik Kaim, Tadeusz Siwek, Anna Miklar
Rok: 2020, Scientific Data
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2020, Academia
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Tadeusz Siwek, René Matlovič
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Instytut Historii UAM
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Instytut Geografii i Gospodarki przestrzennej UJ
kapitola v odborné knize
 
Pavel Raška, Petr Dostál, Jan Daniel Bláha, Libor Jelen, Miroslav Kopáček, Lenka Slavíková, Monika Stehlíková, Tereza Aubrechtová, Tadeusz Siwek ... další autoři
Rok: 2018, Wolters Kluwer ČR
odborná kniha
 
článek v odborném periodiku
 
Pavel Ptáček, Petr Kladivo, Pavel ROUBÍNEK, Tadeusz Siwek, Karen Ziener
Rok: 2017, Studia Socjologiczne
článek v odborném periodiku
 
Tadeusz Siwek, Marek Mazurkiewicz, Annemarie Franke, Magdalena Moj
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
kapitola v odborné knize
 
Tadeusz Siwek, Roman Matykowski
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Tadeusz Siwek, Roman Matykowski
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Tadeusz Siwek, Vít Jančák
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Tadeusz Siwek, Tadeusz Siwek, Marek Mazurkiewicz, Marek Mazurkiewicz, Annemarie Franke, Annemarie Franke ... další autoři
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Krzysztof Nowak, Tadeusz Siwek
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize
 
Krzysztof Nowak, Tadeusz Siwek
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace
 
Luděk Krtička, Krzysztof Nowak, Krzysztof Nowak, Tadeusz Siwek
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize
 
Tadeusz Siwek, Krzysztof Nowak, Luděk Krtička
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize
 
Jan Havrlant, Krzysztof Nowak, Tadeusz Siwek
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Tadeusz Siwek, Roman Matykowski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Petr Rumpel, Tadeusz Stryjakiewicz, Tadeusz Siwek, Ondřej Slach
Rok: 2014, Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Petr Rumpel, Tadeusz Stryjakiewicz, Ondřej Slach, Tadeusz Siwek, Tadeusz Stryjakiewicz, Emilia Jaroszewska, Szymon Marcinczak ... další autoři
Rok: 2014, Bogucki Wydawnictwo Naukowe
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013, ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Tadeusz Siwek, Artur Bajerski
Rok: 2012, Geografie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, SOCIOL CAS
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Bohumil Frantál, Pavel Klapka, Tadeusz Siwek
Rok: 2012, Sociologický časopis - Czech Sociological Review
článek v odborném periodiku
 
Tadeusz Siwek, Bohumil Frantál, Jakub Jaňura, Pavel Klapka, Josef Kunc, Eva Nováková, Robert Osman, Václav Toušek, Petr Tonev, Zdeněk Szczyrba, Jaroslav Maryáš ... další autoři
Rok: 2012, Masarykova univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2012, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2011, Politics in Central Europe
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Česká geografická společnost
odborná kniha
 
Tadeusz Siwek, Katarzyna Kulczyńska, Roman Matykowski
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Tadeusz Siwek, Artur Bajerski
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Przegląd Geograficzny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Geografie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Moravian Geographical Reports
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Kamila Bogdová, Tadeusz Siwek
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Tadeusz Siwek, Kamila Bogdová
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Robert Stojanov, Jiří Novosák, Jeremiah M. Opiniano, Tadeusz Siwek, Gemenne Francois
Rok: 2008, Univerzita Palackého
odborná kniha
 
Rok: 2008
ediční a redakční práce
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008, Dokumentacja Geograficzna
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008, Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Kamila Bogdová, Tadeusz Siwek
Rok: 2007, Sociologický časopis - Czech Sociological Review
článek v odborném periodiku
 
Tadeusz Siwek, Kamila Bogdová
Rok: 2007, Sociologický časopis - Czech Sociological Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Tadeusz Siwek, Stela Lovacká
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Marián Halás, Tadeusz Siwek
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Ivan Andráško, Tadeusz Siwek
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Ludmila Fialová, Tadeusz Siwek
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006, Europa XXI
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Rok: 2006
ediční a redakční práce
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Przegląd Geograficzny
článek v odborném periodiku
 
Jiří Novosák, Robert Stojanov, Tadeusz Siwek, Tomáš Drobík
Rok: 2006, Mezinárodní politika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Folia Geographica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Tadeusz Siwek, Robert Stojanov, Jiří Novosák, Martin Kovář, Michaela Pokrupová, Dana Baťová ... další autoři
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
působení v zahraničí
 
Rok: 2005, Revista Română de Geografie Politică
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Przegląd Kartograficzny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Space - Society - Economy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Leona Gabrielová, Tadeusz Siwek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005, Geografie. Sborník České geografické společnosti
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Město Rychvald
odborná kniha
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
působení v zahraničí
 
Alena Rochovská, Tadeusz Siwek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
působení v zahraničí
 
Rok: 2004
ediční a redakční práce
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
 
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Sławomir Sitek, Tadeusz Siwek
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
působení v zahraničí
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003, Economic and Environmental Studies
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Economic and Environmental Studies
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Wspólnota Polska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
 
Rok: 2003, Geografie. Sborník České geografické společnosti
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Olza
odborná kniha
 
Rok: 2002
působení v zahraničí
 
Rok: 2002, Sprawy Narodowościowe - Seria Nowa
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Zwrot
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Jerzy Runge, Jaromír Kaňok, Tadeusz Siwek, .. A Kol.
Rok: 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize
 
Jerzy Runge, Jaromír Kaňok, Tadeusz Siwek, .. A Kol.
Rok: 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
 
Rok: 2001, Zeszyty Naukowe GWSH
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Zwrot
článek v odborném periodiku
 
Tadeusz Siwek, Zenon Jaśinski, Tadeusz Lewowicki
Rok: 2001, Uniwersytet Opolski
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2001, bulletin česko-polského pohraničí
článek v odborném periodiku
 
Tadeusz Siwek, Stanisław Zahradnik, Józef Szymeczek
Rok: 2001, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
odborná kniha
 
Tadeusz Siwek, Stanisław Zahradnik, Józef Szymeczek
Rok: 2001, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
odborná kniha
 
Rok: 2000, Geografie. Sborník České geografické společnosti
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, Geografie Sborník ČGS
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, Geografie Sborník ČGS
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Tadeusz Siwek, Stanisław Zahradnik, Józef Szymeczek
Rok: 2000, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
odborná kniha
 
Rok: 2000, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2000, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Władysław Sosna, Tadeusz Siwek
Rok: 2000, Macierz Ziemi Cieszyńskiej
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1999, Geografie. Sborník české geografické společnosti
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
působení v zahraničí
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998, Przegląd Polonijny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Jadwiga Kosowska-Rataj, Tadeusz Siwek
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1998, Śląsk
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Petr Holý, Tadeusz Siwek, Marek Szcepański
Rok: 1997, Uniwersytet Słąski
kapitola v odborné knize
 
Tadeusz Siwek, Władysław Młynek, Władysław Sosna
Rok: 1997, Macierz Ziemi Cieszyńskiej
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1996, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 1996
stať ve sborníku
 
Rok: 1996, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1995
stať ve sborníku
 
Rok: 1995, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1994, Sprawy Narodowościowe - Seria Nowa
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1994
stať ve sborníku
 
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1992, Zaranie Śląskie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1992, Przegląd Polonijny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1992
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1992
stať ve sborníku
 
Rok: 1991, Zaranie Śląskie
článek v odborném periodiku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětu
YAMERAutor
Název práce
Typ
Rok
Baarová Barbara
Reflexe politické a kulturní geografie Číny, Ruska a USA v českých učebnicích v kontextu dobové geopolitické reality
disertační
2021
Král Ondřej
Strategické aspekty prusko-rakouské války 1866 z pohledu vojenské geografie
disertační
2019
Kupský Adam
Vliv edukačního systému na integraci imigrantů do většinové společnosti na příkladu Švédska
disertační
2019
Pekajová Lívia
Kvalitativní sonda do specifických aspektů migrací mladých migrantů ze zemí Visegrádského prostoru
disertační
2016
Šerý Miloslav
Regionální identita obyvatelstva a kontinuita socio-historického vývoje
disertační
2014
Herot Pavel
Percepce životního prostředí Ostravska a její dopad na vybrané socioekonomické procesy
disertační
2012
Stojanov Robert
Environmentální migrace ve světě
disertační
2010
Novosák Jiří
Prostorová analýza brownfields na Ostravsku
disertační
2009
Hájek Oldřich
Environmentální aspekty dopravní obslužnosti zlínské aglomerace
disertační
2008
Kiszová Gabriela
Rozdíly ve volebním chování obyvatel v období komunistického režimu a v demokracii na příkladu vybraných voleb na Třinecku a Jablunkovsku a jejich využití ve výuce
diplomová
Pelikánová Michala
Liga severu jako vyjádření kulturní a ekonomické odlišnosti severní Itálie na politické scéně.
diplomová
Prešinský Michal
Vyhodnocení neuskutečněných návrhů na federalizaci Rakousko-Uherska z hlediska politické geografie
diplomová
Krömer Tomáš
Percepce průmyslových oblastí Ústecka a Ostravska v českých médiích v období 2011-2021
diplomová
2023
Vjačka Daniel
Svobodné město Gdańsk (1920-1939) jako forma řešení historického politicko-geografického problému
diplomová
2022
Heinz Viktor
Komparace tendencí k rozdělení Československa v roce 1992 v české a slovenské části federativní státu
diplomová
2021
Kubica Štěpán
Prokletí přírodních zdrojů na příkladu Demokratické republiky Kongo a Botswany
diplomová
2019
Podleśny Lukáš
Volební geografie obce Vendryně ve volbách do zastupitelstva obce v letech 1990-2018
diplomová
2019
Dekařová Vladimíra
Percepce životního prostředí měst Havířova a Českého Těšína
diplomová
2018
Janková Andrea Marie
Teritoriální identita tří generací obyvatel dnešního Krnova
diplomová
2018
Sládeček Martin
Co chtějí Skotové? Politicko-geografická analýza
diplomová
2018
Stojović Jovan
Změny národnostní struktury obyvatelstva území republiky Srbská krajina po jejím začlenění do Chorvatska
diplomová
2018
Švasta Jaromír
Vliv globalizace na složení národních týmů na příkladu účastníků Mistrovství Evropy ve fotbale 2016
diplomová
2018
Hochman Daniel
Sportovní kluby jako prvky teritoriální identity obyvatel Nového Jičína
diplomová
2017
Stieborský Matouš
Kosovo a Vojvodina: dvě cesty k sebeurčení
diplomová
2017
Kaštovská Zina
Filipínská migrační politika na příkladu migrace do Kanady
diplomová
2015
Medla Andrej
Vizuální kultura reklamního smogu ve veřejném prostoru města Liptovský Mikuláš
diplomová
2015
Dzido Ivan
Vybrané aspekty procesu integrace v současném Švédsku v kontextu integrační politiky a práce neziskových organizací
diplomová
2014
Hradišťan Michal
Proměny oblastí volební podpory ODS ve volbách do parlamentu České republiky 1992-2013
diplomová
2014
Jíchová Dominika
Proces utváření makedonské identity
diplomová
2014
Kondělková Miroslava
Percepce průmyslové oblasti Ústecka v českých médiích ve srovnání s Ostravskem
diplomová
2014
Navrátil David
Cesty k autonomii v Jižním Tyrolsku a na Korsice: srovnávací studie
diplomová
2014
Chrastinová Lucie
Terorismus motivovaný separatismem v Evropě ve 2. polovině 20. století
diplomová
2013
Dřímalová Dita
Zkoumání vybraných prvků identity vietnamských dětí v Chebu
diplomová
2013
Franková Lucie
Změny identity Poláků na Těšínsku ve třech generacích
diplomová
2013
Hoňková Zuzana
Církevní územní organizace v Česku
diplomová
2013
Koutná Simona
Analýza vzdělávacího obsahu geografie ve školních vzdělávacích programech na gymnáziích měst Prostějov a Přerov
diplomová
2013
Krystyníková Petra
Novodobá konstrukce Balkánu v českých médiích - Pohled balkanismu
diplomová
2013
Roiková Helena
Objektivní a subjektivní aspekty přemístění polského gymnázia z Orlové do Karviné
diplomová
2013
Trávníček Jakub
Geografická analýza volebních výsledků KDU-ČSL v letech 1920-2010 na Valašskokloboucku
diplomová
2013
Vokounová Petra
Multikulturní výchova a její realizace ve výuce geografie na gymnáziích
diplomová
2013
Volný Patrik
Vývoj vztahů mezi Čechy a Němci v Krnově v letech 1938 - 1946
diplomová
2013
Bartošková Renata
Sociální podmíněnosti výskytu extremistických prvků v chování obyvatelstva ve vybraných mikroregionech Česka
diplomová
2012
Blažková Michaela
Srovnávací studie vztahů Česka se zeměmi patřícími v minulosti do zájmové sféry komunistického světa
diplomová
2012
Frimmel Háta
Cestovní preference zemí Evropy mezi žáky gymnázia
diplomová
2012
Hájková Věra
Menšinové jazyky v Evropě jako téma ve výuce na střední škole
diplomová
2012
Odehnalová Monika
Proměny moravské identity v letech 1990-2012: případová studie města Blanska
diplomová
2012
Saganová Eva
Analýza znalostí žáků českých škol na Těšínsku o polské menšině
diplomová
2012
Vrzalová Ivana
Srovnávací studie působení Svědků Jehovových ve vybraných evropských zemích
diplomová
2012
Gbelec Peter
Posouzení možných variant samosprávy maďarské menšiny na Slovensku
diplomová
2011
Martinák Petr
Makedonský problém z makedonské, řecké a bulharské perspektivy
diplomová
2011
Patočková Kateřina
Předpoklady sjednocení korejských států
diplomová
2011
Pšenica David
Volební geografie současného Turecka
diplomová
2011
Zahnašová Radka
Postoje německé společnosti vůči turecké komunitě v kontextu německé přistěhovalecké politiky na příkladu města Bad Urach
diplomová
2011
Baxa Václav
Současný vývoj osídlení periférní oblasti Čech na příkladu Tachovska
diplomová
2010
Blažková Alexandra
Interaktivní a multikulturní výuka problematiky indiánů v USA
diplomová
2010
Daňhelová Michaela
Srovnávací studie volební geografe v Česku a Španělsku v prvních dvou dekádách po pádu totalitního režimu
diplomová
2010
Kolínek Ondřej
Volební geografie současné Francie
diplomová
2010
Ličková Daniela
Analýza fungování výborů pro národnostní menšiny v obcích Moravskoslezského kraje
diplomová
2010
Rusinská Kateřina
Charakteristika nacionalismu v dnešním Norsku
diplomová
2010
Knejp Jan
Přizpůsobování administrativní struktury Indie etnickým poměrům
diplomová
2009
Pleva Martin
Politicko-geografická analýza konfliktu o Těšínsko v letech 1918-1920
diplomová
2009
Foltýnová Veronika
Geografie náboženské sekty Amišů
diplomová
2008
Kolář Jiří
Geografická analýza voleb v současném Německu
diplomová
2008
Matal Ondřej
Maďarská menšina na Slovensku po roce 1989
diplomová
2008
Vichová Veronika
Geografická analýza voleb v současné Itálii
diplomová
2008
Jiránek Jan
Srbové v Chorvatsku
diplomová
2007
Kleslo Tomáš
Specifika rusínského etnika a regionu Podkarpatská Rus
diplomová
2007
Laštuvková Lucie
Země Maghrebu z hlediska kulturních odlišností významných pro cestovní ruch
diplomová
2007
Bílý Pavel
Politické rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky
diplomová
2006
Malíková Eva
Teritoriální a politický vývoj Švýcarské konfederace
diplomová
2006
Peterek Pavel
Politický a socioekonomický rozvoj Irské republiky po vstupu do Evropských společenství
diplomová
2006
Vlčková Štěpánka
Politicko-geografická studie problému v Severním Irsku
diplomová
2006
Machát David
Programy na integraci Romů na jižní Moravě
diplomová
2005
Zyder Jan
Czesko-polska granica etniczna i polityczna na \'Sl&acedil;sku Cieszy\'nskim
diplomová
2005
Tutková Aneta
Vývoj imigrační politiky v Portugalsku 1945-2012
bakalářská
Syrový David
Současná jazyková situace na Kypru
bakalářská
2024
Pandularis Filip
Vybrané aspekty poválečné migrace z Řecka do zemí východního bloku
bakalářská
2023
Kirchnerová Barbora
Postavení původního obyvatelstva v Chile: indiáni a Polynésané
bakalářská
2021
Prchala Vojtěch
Singapur jako příklad koexistence několika jazyků, náboženství a kultur ve výuce na české střední škole
bakalářská
2021
Šitavanc Jaromír
Národnostní menšiny v současném Polsku a jejich budoucí vývoj
bakalářská
2021
Vávrová Johana
Dětská migrace z Řecka do Československa po občanské válce ve 40. letech 20. století
bakalářská
2021
Wiesner Patrik
Geografická analýza rozšíření klubů NHL v severní Americe
bakalářská
2021
Abdulla Faten
Kulturní rozdíly mezi severním a jižním Jemenem
bakalářská
2020
Juráňová Šárka
Územní a populační vývoj obce Stará Bělá jako námět vyučovací hodiny
bakalářská
2020
Vjačka Daniel
Změny národnostního složení Lotyšska: realita a kontrafaktuální scénáře
bakalářská
2020
Frydová Radka
Írán jako překvapivě úspěšná destinace cestovního ruchu
bakalářská
2019
Hudcová Lucie
Globalizace sportu na příkladu účastníků lyžařské školy v Japonsku
bakalářská
2019
Strzelec Jan
Rozdíl mezi národnostními menšinami a cizinci v Česku ve výuce na střední škole
bakalářská
2019
Adámková Lucie
Štramberk jako lokální středisko kulturního cestovního ruchu
bakalářská
2018
Hermannová Kristýna
Ukázkové řešení národnostního konfliktu v Jižním Tyrolsku jako námět vyučovací hodiny
bakalářská
2018
Janas Adam
Specifika mezinárodního cestovního ruchu v Argentině
bakalářská
2018
Komárková Linda
Eskalace diskriminační politiky vůči židovskému obyvatelstvu v Německu v první polovině 20. století na vybraných příkladech
bakalářská
2018
Lihotská Vanda
Odhad možného nárůstu integračních problémů imigrantů v Německu v důsledku změn jejich složení v posledních 20 letech
bakalářská
2018
Malerz Daniel
Multikulturalismus v Kanadě jako téma ve výuce na české škole
bakalářská
2018
Fidlerová Michaela
Strategie rozvoje ekoturistiky v Laosu
bakalářská
2017
Hermanová Lucie
Vyhodnocení významu vybraných kulturních prvků v cestovním ruchu v Egyptě
bakalářská
2017
Hlavička Michal
Vývoj obyvatelstva ve Zlínském kraji jako námět vyučovací hodiny
bakalářská
2017
Mazur Ondřej
Specifika postavení francouzské menšiny v italské provincii Valle d'Aosta ve 20. století
bakalářská
2017
Smutný Marek
Vývoj obyvatelstva v kraji Vysočina jako námět vyučovací hodiny
bakalářská
2017
Srch Ondřej
Rozdíly mezi severem a jihem Itálie v nabídce kulturního cestovního ruchu
bakalářská
2017
Stankuš Sebastián
Etnický turismus jako nástroj propagace kultury a nástroj zlepšení životních podmínek původních obyvatel Austrálie
bakalářská
2017
Ženatíková Marie
Kasina v současných indiánských rezervacích v USA jako zdroj ekonomiky pro jejich obyvatele
bakalářská
2017
Holaň Lukáš
Zkoumání rozdílů v popularitě vybraných fotbalových velkoklubů mezi fanoušky ve městě a na vesnici
bakalářská
2016
Lasáková Martina
Jazyková situace na Normanských ostrovech
bakalářská
2016
Němcová Ester
Cizinci ve východních spolkových zemích Německa
bakalářská
2016
Sládeček Martin
Benátky jako centrum kulturního cestovního ruchu: přednosti a problémy
bakalářská
2016
Stojović Jovan
Občanství Černé Hory po získání samostatnosti v kontextu černohorské identity
bakalářská
2016
Balon Robin
Slezská identita na Jablunkovsku
bakalářská
2015
Dreiseitlová Kateřina
Hranice jako centrum turistického regionu
bakalářská
2015
Garbová Šárka
Vývoj Frenštátu pod Radhoštěm jako turistického centra
bakalářská
2015
Hickelová Pavlína
Geografické rozšíření angličtiny v dnešním světě a v Česku
bakalářská
2015
Horák Tomáš
Reemigrační tendence mezi Čechy v Banátu
bakalářská
2015
Horáková Lenka
Problémy integrace imigrantů z Maghrebu ve Francii ve statistickém srovnání
bakalářská
2015
Vlčková Petra
Specifické podmínky rozvoje cestovního ruchu v Opavské turistické oblasti
bakalářská
2015
Mališová Michaela
Proměna indiánů z psanců na občany USA
bakalářská
2014
Stočková Jana
Proces oživování vymřelého jazyka: případ manštiny
bakalářská
2014
Davidová Veronika
Vývoj Kopřivnice jako turistického centra
bakalářská
2013
Jagošová Andrea
Vzestup nacionalistické strany Jobbik na maďarské politické scéně
bakalářská
2013
Králová Hana
Změny rozmístění věřících v českých krajích v letech 1950-2011
bakalářská
2013
Ličková Eva
Vliv politické situace v Egyptě na tamní cestovní ruch
bakalářská
2013
Šimíková Kateřina
Teritoriální aspekty autonomie Basků
bakalářská
2013
Švasta Jaromír
Proměny mapy volební podpory hlavních stran v Česku ve volbách do parlamentu v letech 2006 a 2010
bakalářská
2013
Brosová Lucia
Postavení židovských památek na území Polska v cestovním ruchu
bakalářská
2012
Goppold Jan
Je drogový organizovaný zločin v současném Mexiku charakteristikou hroutícího se státu?
bakalářská
2012
Owczarzová Beata
Polská menšina na Těšínsku z hlediska vzdělání
bakalářská
2012
Pavlíková Ivana
Romové v Česku a ve Španělsku: komparace
bakalářská
2012
Šotkovský Adam
Současné problémy české menšiny v rumunském Banátu
bakalářská
2012
Tarabíková Lenka
Slovenská menšina v Maďarsku v minulosti a dnes
bakalářská
2012
Dzido Ivan
Demografické a sociální důsledky radikální výměny obyvatelstva na Opavsku po druhé světové válce
bakalářská
2011
Hoňková Zuzana
Nové náboženství v Česku - islám
bakalářská
2011
Hradišťan David
Postavení domorodého obyvatelstva Austrálie v dějinách
bakalářská
2011
Trávníček Jakub
Geografické aspekty neúspěchu KDU-ČSL ve volbách v roce 2010
bakalářská
2011
Bartošková Renata
Projevy politického extremismu v dnešním Česku
bakalářská
2010
Franková Lucie
Demografické a sociální proměny polské menšiny na Těšínsku ve druhé polovině 20. století
bakalářská
2010
Frimmel Háta
Fenomén strany Libertas na evropské politické scéně
bakalářská
2010
Hájková Věra
Změny postavení irštiny jako dorozumívacího jazyka
bakalářská
2010
Roiková Helena
Rozsah územní působnosti polského gymnázia v Orlové v letech 1909-1939
bakalářská
2010
Vokounová Petra
Jazyková politika vůči menšinám ve Švédsku
bakalářská
2010
Vrzalová Ivana
Svědkové Jehovovi v Česku
bakalářská
2010
Zbranková Michaela
Česko-vatikánské vztahy jako zvláštní případ bilaterálních mezinárodních vztahů
bakalářská
2010
Dostál Jiří
Historicko-geografická analýza rasismu ve světě
bakalářská
2009
Odehnalová Monika
Katalánsko v politické a jazykové struktuře Španělska
bakalářská
2009
Saganová Eva
Charta regionálních nebo menšinových jazyků
bakalářská
2009
Suchý Marek
Srovnávací studie změn v zalidnění Osoblažska v letech 1945 - 2007
bakalářská
2009
Bezděková Eva
Quebecký problém jako příklad národnostního konfliktu
bakalářská
2008
Zahnašová Radka
CEFTA - předstupeň integrace s EU
bakalářská
2008
Bartoň Antonín
Náboženská mapa současné Evropy
bakalářská
2007
Bazgierová Dagmar
Vnější vztahy obce Bystřice
bakalářská
2007
Bulová Pavla
Vnější vztahy obce Mosty u Jablunkova
bakalářská
2007
Dřímalová Dita
Zahraniční politika komunistického Československa vůči africkým zemím
bakalářská
2007Hlavní řešitel
prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Období
1/2016 - 12/2018
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Období
1/2009 - 12/2011
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Období
1/2010 - 12/2010
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Období
1/1998 - 12/2000
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub