Laboratoř spektrálně optických metod

 1. Přístrojové vybavení
  • spektrofotometr pro měření cirkulárního a lineárního dichroismu J-815(Jasco, USA) s příslušenstvím (např. zařízení pro regulaci teplot vzorku pomocí Peltierova termostatu);
  • luminiscenční spektrofotometry (spektrofluorimetry, např. LS50B, Perkin–Elmer, UK) s příslušenstvím (např. kryostat pro nízkoteplotní měření);
  • UV-VIS spektrofotometry (např. Specord 250, Analytik Jena, Německo) s příslušenstvím (např. přídavné zařízení pro měření vzorků mimo kyvetový prostor).
 2. Řešená problematika

  Vývoj biofyzikálních spektrálně-optických metod studia struktury a funkčního stavu asimilačního aparátu, především pigment-proteinových komplexů:

  • světlem a teplotou indukované změny organizace fotosystému II;
  • stanovení mikroviskozity lipidů tylakoidní membrány pomocí polarizované fluorescence;
  • stanovení komponent protonmotorické síly (membránový potenciál, protonový gradient) pomocí měření elektrochromního posuvu;
  • spektroskopie biologických molekul;
  • spektroskopie nízkomolekulárních látek.
 3. Nabízené aplikace a praktické možnosti

  Měření optických spekter (absorpční, luminiscenční, cirkulární a lineární dichroismus) v  UV, VIS a NIR oblasti spektra v teplotním rozsahu 77 – 300 K. Vývoj spektroskopických metod stanovení strukturně funkčních charakteristik biologických (chemických) systémů dle požadavků zadavatele:

  • změny struktury proteinů a membrán;
  • tekutost biologických membrán;
  • asociační reakce enzymů s kofaktory apod.
 4. Vybrané publikace
  • Kováč D, Navrátil M, Malenovský Z, Štroch M, Špunda V, Urban O (2012) Reflectance continuum removal spectral index tracking the xanthophyll cycle photoprotective reactions in Norway spruce needles. Functional Plant Biology 39: 987-998.
Laboratoř spektrálně optických metod / Laboratory of spectral-optical methods
Laboratoř spektrálně optických metod / Laboratory of spectral-optical methods
Laboratoř spektrálně optických metod / Laboratory of spectral-optical methods
Laboratoř spektrálně optických metod / Laboratory of spectral-optical methods
Laboratoř spektrálně optických metod / Laboratory of spectral-optical methods
Laboratoř spektrálně optických metod / Laboratory of spectral-optical methods
Laboratoř spektrálně optických metod / Laboratory of spectral-optical methods
Laboratoř spektrálně optických metod / Laboratory of spectral-optical methods

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017