Laboratoř fyzikální chemie povrchu

 1. Přístrojové vybavení
  • Přístroj pro termickou analýzu (SetsysEvolution, Setaram) s analýzou uvolňovaných plynů pomocí hmotnostního spektrometru (MS QMG 700, Pfeiffer)
  • Sorpční analyzátor povrchu (PCTPro E&E, HY-ENERGY, Setaram)
  • Analyzátor distribuce velikosti dispergovaných částic v rozmezí 0.02 - 2000 µm (Mastersizer 2000, Malvern) s nástavcem Scirocco 2000 pro měření prachových disperzí v suchém stavu;
  • Analyzátor zeta potenciálu a velikosti dispergovaných částic v rozmezí 3.8 – 105 nm (Zetasizer Nano ZS, Malvern)
  • Infračervený spektrometr (6700 FTIR, Nicolet)
  • Atomový absorpční spektrofotometr (FS240, Varian)
  • Elektrochemický analyzátor (EcaFlow , Istran)
 2. Řešená problematika
  • Výzkum adsorpce z kapalného prostředí: studium adsorpčních mechanismů, příprava nových typů adsorbentů na bázi uhlíkatých aerogelů, studium organo-jílových kompozitů pro adsorpční využití, studium možností biosorpce vybraných farmak;
  • Výzkum interakcí uhlíkatých látek s plynnými složkami: studium zákonitostí a podstaty oxidačního a samovzněcovacího procesu uhlíkatých látek v přírodě;
 3. Nabízené aplikace a praktické možnosti
  • Sledování chování látek při zahřívání (včetně určení termické stability) v inertním resp. oxidačním prostředí s postihnutím vývinu plynů;
  • Hodnocení stability disperzí pevných částic v kapalném prostředí a proměření distribuce částic dle velikosti v kapalném prostředí i v suchém stavu;
  • Hodnocení náchylnosti (predispozice) látek k samovzněcovacímu procesu;
  • Hodnocení povrchových parametrů látek (vnitřní povrch, objem mikropórů resp. distribuce mikropórů dle velikosti);
  • Hodnocení elektrochemických vlastností pevných látek s využitím voltametrie
 4. Vybrané publikace
  • Veselá, P., Slovák, V. Pyrolysis of N-doped organic aerogels with relation to sorption properties. J Therm Anal Calorim. 108 (2012) 475-480.
  • Taraba, B., Veselá, P., Maršálek, R.: Imobilizace olovnatých iontů na přírodním uhlí – příspěvek k osvětlení mechanismu sorpce. Chemické listy 105 (2011) 966-971.
  • Taraba, B., Veselá, P.: Imobilizace olovnatých iontů na uhlí – termodynamický pohled. Chemické listy 106 (2012) 1074-1078.
Laboratoř fyzikální chemie povrchu / Laboratory of physico-chemical aspects of surface
Laboratoř fyzikální chemie povrchu / Laboratory of physico-chemical aspects of surface
Laboratoř fyzikální chemie povrchu / Laboratory of physico-chemical aspects of surface
Laboratoř fyzikální chemie povrchu / Laboratory of physico-chemical aspects of surface
Laboratoř fyzikální chemie povrchu / Laboratory of physico-chemical aspects of surface
Laboratoř fyzikální chemie povrchu / Laboratory of physico-chemical aspects of surface
Laboratoř fyzikální chemie povrchu / Laboratory of physico-chemical aspects of surface
Laboratoř fyzikální chemie povrchu / Laboratory of physico-chemical aspects of surface

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017