Laboratoř biochemických analýz

 1. Přístrojové vybavení
  • Hmotnostní spektrometr BRUKER micrOTOF-Q II s možností ionizace ESI nebo APCI v tandemovém zapojení s UHPLC kapalinovým chromatografem DIONEX UltiMate 3000 Dual Standard HPLC s UV-VIS “diode array”detektorem;
  • Vysoce účinný kapalinový chromatograf typu Agilent 1200 (Agilent Technologies, USA) s UV-VIS detektorem a termostatovaným podavačem vzorků;
  • UV-VIS absorpční spektrofotometr UV-550 (Unicam, GB);
 2. Typy realizovaných (realizovatelných) sledování resp. řešená problematika
  • Detekce stopových množství léčiv a hormonálních antikoncepčních přípravků ve vodách, které jsou potenciálními kontaminanty životního prostředí;
  • Studium kvalitativního a kvantitativního složení rostlinných sekundárních metabolitů, především fenolických látek a jejich zapojení do fotoprotektivních procesů;
  • Chromatografická analýza obsahu fotosyntetických pigmentů, zapojení xantofylového cyklu v protektivních mechanismech vyšších rostlin;
  • Stanovení antioxidační aktivity nízkomolekulárních rostlinných metabolitů, studium vlivu růstových podmínek na jejich obsah v rostlinách;
 3. Nabízené aplikace a praktické možnosti
  • Stanovení vybraných farmak ve vodách i složitějších matricích;
  • Kvalitativní a kvantitativní analýza vybraných polyfenolů v rostlinném materiálu (rostlinných extraktech, potravinách, potravinových doplňcích);
  • Analýza antioxidační aktivity vzorků, kvalitativní a kvantitativní analýza vybraných nízkomolekulárních antioxidantů;
 4. Vybrané publikace
  • MUCHA, M., KURKA, P., KALINA, J. HPLC metoda stanovení benzodiazepinů. Chemické Listy. 2012, roč. 106, sv. 106 (S), s. 77-81.
  • NEZVAL, J., KALINA, J.: The development of qualitative and quantitative analysis for determination of phenolics compounds. 1st international symposium and workshop on environment and health of contaminated areas. 22. – 23. 11. 2012, Ostrava, ČR. ISBN 978-80-248-2882-4
Laboratoř biochemických analýz / The laboratory of biochemical analyses
Laboratoř biochemických analýz / The laboratory of biochemical analyses
Laboratoř biochemických analýz / The laboratory of biochemical analyses
Laboratoř biochemických analýz / The laboratory of biochemical analyses
Laboratoř biochemických analýz / The laboratory of biochemical analyses
Laboratoř biochemických analýz / The laboratory of biochemical analyses
Laboratoř biochemických analýz / The laboratory of biochemical analyses
Laboratoř biochemických analýz / The laboratory of biochemical analyses

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017