Laboratoř molekulární biologie

 1. Přístrojové vybavení
  • Elektrochemický analyzátor Autolab (Ecochemie – Nizozemsko)
  • Gradientový termocykler MasterCycler ep gradient S (Eppendorf – Německo)
  • Ultracentrifuga
  • Real-time PCR-cykler
 2. Řešená problematika
  • Elektrochemická analýza poškození DNA
  • Elektroforetická detekce poškození DNA založená na změně topologického stavu plasmidové DNA
  • Interakce nádorového supresoru p53 se superhelikální DNA
  • Vazba p53 na lokální otevřené struktury DNA (křížové struktury, triplexy, kvadruplexy)
  • Studium nádorového supresoru BRCA1
  • Studium interakce proteinů rodiny 14-3-3 se superhelikální a lineární DNA
 3. Nabízené aplikace a praktické možnosti
  • Monitorování mutagenních a genotoxických vlastností látek vzniklých antropogenní činností
  • Příprava rekombinantní DNA v plasmidových vektorech
  • Sledování exprese vybraných genů pomocí real-time PCR
  • Analýza mutací a SNPs (single nucleotide polymorphisms) metodou “high resolution melting”
 4. Vybrané publikace
  • Brázdová, M., Němcová, K., Tichý, V., Navrátilová, L., Pečinka, P., Lexa, M., Paleček, E., Deppert, W., Vojtěšek, B., Fojta, M.: Preferential Binding of Hot Spot Mutant p53 Proteins to Supercoiled DNA in vitro and in cells. PLOS ONE, v tisku.
Laboratoř molekulární biologie / The laboratory of molecular biology
Laboratoř molekulární biologie / The laboratory of molecular biology
Laboratoř molekulární biologie / The laboratory of molecular biology
Laboratoř molekulární biologie / The laboratory of molecular biology
Laboratoř molekulární biologie / The laboratory of molecular biology
Laboratoř molekulární biologie / The laboratory of molecular biology

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017