Laboratoř mikrobiologie a toxikologie

 1. Přístrojové vybavení
  • Biohazard box, autoklávy, sterilizátory, termostaty, vodní lázně, Elisa reader – mikrodestičkový spektrofotometr, spektrofotometry, elektroforézy, mrazící box, CO2 inkubátor, fluorescenční mikroskop (Olympus BX 56) včetně obrazové analýzy, růstové komory (Binder), Lumistox 300.
 2. Řešená problematika
  • Hodnocení antimikrobních účinků látek;
  • Hodnocení antioxidačních a antimutagenních účinků látek;
  • Detekce mutagenity čistých látek a jejich směsí ve vzorcích z různých složek prostředí krátkodobými screeningovými testy;
  • Detekce toxicity biologickými testy na  indikátorových organismech z různých trofických úrovní;
  • Biodegradace vybraných látek a jejich směsí pomocí ligninolytických hub.
 3. Nabízené aplikace a praktické možnosti
  • Posouzení toxicity a genotoxicity ve vzorcích průmyslových odpadů, ve vzorcích kontaminované vody, zeminy a v ovzduší.
  • Biodegradce obtížně degradovatelných látek v rotačních bioreaktorech za využití hub;
  • Hodnocení antioxidačních a antimutagenních účinků látek.
 4. Vybrané publikace
  • MALACHOVÁ, K., PRAUS, P., RYBKOVÁ, Z., KOZÁK, O. (2011): Antibacterial and antifungal activities of silver, copper and zinc montmorillonites. APPL CLAY SCI., 53, 642-645.
  • NOVOTNÝ, Č.; TROŠT, N.; ŠUŠLA, M.; SVOBODOVÁ, K.; VÁLKOVÁ, H.; MALACHOVÁ, K.; PAVKO, A. (2012): The use of the fungus Dichomitus squalens for degradation in rotating biological contactor conditions. BIORESOURCE TECHNOL, 114, 241-245.
Laboratoř mikrobiologie a toxikologie / Laboratory of microbiology and toxikology
Laboratoř mikrobiologie a toxikologie / Laboratory of microbiology and toxikology
Laboratoř mikrobiologie a toxikologie / Laboratory of microbiology and toxikology
Laboratoř mikrobiologie a toxikologie / Laboratory of microbiology and toxikology
Laboratoř mikrobiologie a toxikologie / Laboratory of microbiology and toxikology
Laboratoř mikrobiologie a toxikologie / Laboratory of microbiology and toxikology
Laboratoř mikrobiologie a toxikologie / Laboratory of microbiology and toxikology
Laboratoř mikrobiologie a toxikologie / Laboratory of microbiology and toxikology
Laboratoř mikrobiologie a toxikologie / Laboratory of microbiology and toxikology

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017