Laboratoř ekologie rostlin

 1. Přístrojové vybavení
  • vědecký mikroskop BX53 s difrakčním interferenčním kontrastem
  • stereomikroskop OLYMPUS SZ61 s fotoaparátem
  • gradientový termocykler Biometra TProfessional
  • hlubokomrazící box Telstar Igloo U570
  • zařízení na kultivaci řas PSI Multi-cultivator
 2. Řešená problematika
  • Studium mechorostů se zaměřením na epifytické druhy rodu Orthotrichum z celého světa včetně jejich bioindikačních vlastností.
  • Fotodokumentace mikroskopických a makroskopických struktur na rostlinném i živočišném materiálu.
  • Kultivace a molekulární charakterizace jednobuněčných řas
  • Sekvenování a analýza genomů a transkriptomů řas
 3. Nabízené aplikace a praktické možnosti
  • Realizace botanických průzkumů se zaměřením na mechorosty.
  • Revize bryologických herbářových sbírek.
  • Identifikace řas a dalších mikrobiálních eukaryotů pomocí molekulárních metod
  • Identifikace genů významných z hlediska biotechnologického využití řas
 4. Vybrané publikace
  • Plášek V., Sawicki J., Marková I. & Wierzcholska S. (2011): Orthotrichum affine var. bohemicum (Orthotrichaceae), a new variety of epiphytic moss from the Czech Republic. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80: 335-340.
  • Sawicki J., Plášek V. & Szczecińska M. (2012): Molecular data do not support the current division of Orthotrichum (Bryophyta) species with immersed stomata. – Journal of Systematics and Evolution 50: 12-24.
  • Elias M, Brighouse A, Gabernet-Castello C, Field MC, Dacks JB (2012) Sculpting the endomembrane system in deep time: High resolution phylogenetics of Rab GTPases. Journal of Cell Science 125:2500-2508.
  • Fulnečková J, Hasíková T, Fajkus J, Lukešová A, Eliáš M, Sýkorová E (2012) Dynamic evolution of telomeric sequences in the green algal order Chlamydomonadales. Genome Biology and Evolution 4:248-264.
Laboratoř ekologie rostlin / Laboratory of plant ecology
Laboratoř ekologie rostlin / Laboratory of plant ecology
Laboratoř ekologie rostlin / Laboratory of plant ecology
Laboratoř ekologie rostlin / Laboratory of plant ecology
Laboratoř ekologie rostlin / Laboratory of plant ecology
Laboratoř ekologie rostlin / Laboratory of plant ecology
Laboratoř ekologie rostlin / Laboratory of plant ecology

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017