Výzkum – Geoekologie

Geoekologický a krajino-ekologický výzkum na KFG se zaměřuje na několik vybraných oblastí:

 • výzkum vedoucí k realizaci managementových opatření v ochraně přírody,
 • geoekologické aspekty transformace fluviálních systémů,
 • přírodní hrozby a jejich odezva v krajině,
 • geobiocenologické, biogegrafické a pedogeografické výzkumy krajiny,
 • environmentální souvislosti krajinných politik a územního plánování,
 • hodnocení ekosystémových služeb.

Týmové zabezpečení

Významné grantové projekty

 • TA ČR (SS03010279): Optimalizace managementu dolního úseku Labe s ohledem na přítomnost biotopu 3270 a zlepšení hydromorfologického stavu na základě mezioborové studie (hlavní řešitel: doc. J. Hradecký, doba řešení 2021–2023)
 • TA ČR (TJ01000118): Identifikace lokalit ohrožených teplotním stresem – nástroj pro udržitelné plánování měst (účast T. Aubrechtová, doba řešení 2018–2019)
 • TA ČR (TA02030509): Identifikace zranitelnosti a možnosti podpory přirozených funkcí krajiny v podmínkách změněného klimatu ve velkoplošných zvláště chráněných územích (hlavní řešitel: doc. J. Hradecký, doba řešení 2017–2019)
 • V4 Fund (GAP31 3152): Green-Blue Infrastructure in Post-USSR Cities, exploring legacies and connecting to V4 experience (účast T. Aubrechtová, doba řešení 2020-2022)
 • LIFE (LIFE17NAT/CZ/000463): Osmoderma eremita species conversation in SCI Poodří (účast T. Aubrechtová, doba řešení 2018-2023)
 • Magistrát města Ostravy (HS 2016/2017): Adaptační strategie města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu (hlavní řešitel T. Aubrechtová, doba řešení 11/2016–09/2017)

Vybrané publikace

 • Aubrechtová, T., Semančíková, E., Raška, P. (2020): Formulation matters! The failure of integrating landscape fragmentation policy. Sustainability, 12(3962), 1-21. ISSN 2071-1050.
 • Škarpich, V., Macurová, T., Galia, T., Ruman, S., Hradecký, J. (2020): Degradation of multi-thread gravel-bed rivers in medium-high mountain settings: Quantitave analysis and possible solutions. ECOL ENG. 148, 1-14. ISSN 0925-8574.
 • Horáček, M., Samec, P., Minár, J. (2018): The mapping of soil taxonomic units via fuzzy clustering - A case study from the Outer Carpathians, Czechia. GEODERMA, 111-122. ISSN 0016-7061.
 • Semančíková, E., Aubrechtová, T., Grădinaru, S. R. a Hersperger, A. M. Framing fragmentation in strategic policy documents of spatial planning and environmental domains: differences and similarities. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT. 2019, 63(2), s. 1-18. ISSN 0964-0568.

Aplikovaný výzkum

Nabízíme zpracování návrhů na optimalizaci managementu území, geoekologické mapování a monitoring (především půdní a vodní složky krajiny), analýzu a vyhodnocení dat DPZ ve vztahu k transformaci území, rozbor environmentálních politik a příprava strategických dokumentů, hodnocení ekosystémových služeb v urbánním prostoru i volné krajině.


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 04. 2022