Výzkum - geoekologie

Geoekologický a krajino-ekologický výzkum na KFG se zaměřuje na několik vybraných oblastí

 • vliv změny struktury krajiny na výskyt zvláště chráněných druhů,
 • výzkum vedoucí k realizaci managementových opatření v ochraně přírody,
 • geoekologické aspekty transformace fluviálních systémů,
 • krajinoekologické souvislosti krajinného a územního plánování,
 • geobiocenologické a biogegrafické výzkumy krajiny,
 • přírodní hrozby a jejich odezva v krajině,
 • geoekologické mapování.

Týmové zabezpečení

Významné grantové projekty

 • TA ČR (TJ01000118): Identifikace lokalit ohrožených teplotním stresem – nástroj pro udržitelné plánování měst (účast T. Aubrechtová, doba řešení 01/2018 – 12/2019).
 • TA ČR (TA02030509): Identifikace zranitelnosti a možnosti podpory přirozených funkcí krajiny v podmínkách změněného klimatu ve velkoplošných zvláště chráněných územích (hlavní řešitel: doc. J. Hradecký, doba řešení 2017-2019)
 • GA ČR (17-21082S): Staré stromy, velcí herbivoři a biodiverzita: Rozplétání vztahů v klíčovém ekologickém trojúhelníku lesů mírného pásu (účast J. Miklín, doba řešení 2017-2019)
 • Magistrát města Ostravy (HS 2016/2017): Adaptační strategie města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu (hlavní řešitel T. Aubrechtová, doba řešení 11/2016 – 09/2017)
 • GA ČR (16-02521S): Individuální a organizační rozhodování v redukci environmentálních rizik: determinanty, motivace a efektivita (účast T. Aubrechtová, doba řešení 01/2016 – 12/2019)
 • GA ČR (P504/12/1952): Diverzita saproxylických organizmů v čase a prostoru: Od historie krajiny přes ekologii společenstev k modelům přežívání druhů (účast J. Miklín, doba řešení 2012-2015)
 • TA ČR (TA02021501): Management populací evropsky významných druhů hmyzu: Efektivní, vědecky podložené metody ochrany saproxylických druhů brouků uvedených ve Směrnici o stanovištích na základě detailních znalostí jejich potřeb a rozšíření (účast J. Miklín, doba řešení 2012-2015)

Vybrané publikace

 • Miklín, J., Sebek, P., Hauck, D., Konvicka, O. & Cizek, L. (2017): Past levels of canopy closure affect the occurrence of veteran trees and flagship saproxylic beetles. Diversity and Distributions. doi:10.1111/ddi.12670 [IF 4.391]
 • Miklín, J., Hauck, D., Konvička, O. & Čížek, L. (2017): Veteran trees and saproxylic insects in the floodplains of lower Morava and Dyje rivers, Czech Republic. Journal of Maps, 13(2): 291-299. [IF 2.174]
 • Škarpich, V., Horáček, M., Galia, T., Kapustová, V. a Šala, V. (2016): The effects of river patterns on riparian vegetation: A comparison of anabranching and single-thread incised channels. Moravian Geographical Reports, 24, 24-31.
 • Miklín, J. & Hradecký, J. (2016): Confluence of the Morava and Dyje Rivers: a century of landscape changes in maps. Journal of Maps, 12(4): 630-638. [1.435]
 • Miklín, J. & Čížek, L. (2014): Erasing a European biodiversity hot-spot: Open woodlands, veteran trees and mature forests succumb to forestry intensification, logging, and succession in a UNESCO Biosphere Reserve. Journal for Nature Conservation, 22(1): 35-41. [IF 1.833]

Aplikační výzkum

Nabízíme geoekologické mapování a monitoring, analýzu a vyhodnocení dat DPZ (krajinná struktura), návrhy na optimalizaci managementu území, zpracování environmentálních otázek ve strategických dokumentech, hodnocení ekosystémových služeb v urbánním prostoru i volné krajině.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020